Hopp til innhold

Fikk norsk statsborgerskap mens Italia ville dømme ham for terror

En av mennene som tidligere denne uken ble dømt for terrorplanlegging sammen med mulla Krekar, fikk innvilget norsk statsborgerskap samtidig som han var terrortiltalt i Italia. Dermed kan han ikke bli utlevert til Italia.

Bevæpnet politi i Bolzano

TERRORSAK: Bevæpnet politi var på plass utenfor retten i Bolzano da terrorsaken ble forsøkt startet igjen, etter å ha blitt utsatt flere ganger, i oktober i fjor. Blant de tiltalte var blant andre mulla Krekar og en mann bosatt i Buskerud.

Foto: Ines Margot Zander / NRK

NRK får bekreftet at den nå terrordømte mannen i 40-årene, bosatt i Buskerud, fikk utstedt det norske passet sitt i juli i fjor.

På det tidspunktet hadde mannen allerede vært i italiensk politis søkelys og mistenkt for terrorplanlegging i en årrekke. Han ble i 2015 pågrepet av norsk politi i en koordinert, internasjonal aksjon.

At han var knyttet til terrorsaken i Italia, var heller ikke ukjent for norske myndigheter. Italia begjærte ham utlevert i 2016, og norske domstoler slo i flere intanser fast at han kunne utleveres til Italia på bakgrunn av at han da ikke var norsk statsborger.

Italia trakk den gangen utleveringsbegjæringen, men mannen i 40-årene ble likefullt tiltalt for terrorplanlegging.

Rettssaken mot blant andre ham og mulla Krekar ble forsøkt startet i Italia våren 2017, altså over ett år før mannen fikk innvilget norsk statsborgerskap.

Rettssaken ble utsatt en rekke ganger, men tiltalen var hele tiden opprettholdt.

Mandag denne uken ble han funnet skyldig i terrorplanlegging av retten i den italienske byen Bolzano og dømt til fengsel i sju og et halvt år. Men mens mannen var irakisk borger da terrorsaken mot han startet, har han altså fått bli norsk statsborger før dommen falt.

Resultatet er at han som norsk borger nå, ikke kan utleveres til Italia for å sone en eventuell fengselsdom.

– Skal ikke skje

– Dette skal jo ikke skje i henhold til regelverket, sier advokat Brynjulf Risnes.

Han viser til Statsborgerskapsloven, hvor det heter at:

«Behandlingen (av en søknad om statsborgerskap) kan også stilles i bero dersom søkeren er under etterforskning for et straffbart forhold som kan få betydning for søkeren».

– Min erfaring er at dersom det foreligger opplysninger, til og med bare en mistanke, om at noen har begått et alvorlig straffbart forhold, blir søknaden stilt i bero. Konsekvensen dersom vedkommende blir dømt, kan være avslag på søknaden om statsborgerskap, og at personen heller må søke på nytt senere, sier Risnes.

– Det er en systemfeil hvis man får innvilget statsborgerskap mens man er mistenkt for et alvorlig straffbart forhold.

Rettssalen i Bolzano

TILTALT I ITALIA: Da rettssaken mot mannen i 40-årene startet i Italia, var han irakisk borger. Da dommen falt, hadde han fått norsk statsborgerskap og kan dermed ikke utleveres fra Norge.

Foto: Olav Døvik / NRK

UDI bekrefter

UDI bekrefter overfor NRK at mannen fikk innvilget norsk statsborgerskap i 2018, men vil foreløpig ikke kommentere den konkrete saken ytterligere og viser til taushetsplikten.

På generelt grunnlag svarer UDI i en epost:

– En person som er ilagt straff eller strafferettslig særreaksjon, har ikke rett til norsk statsborgerskap før det er gått en viss tid, sier enhetsleder Øystein Tonstad Leknes i UDI til NRK.

– En som søker om statsborgerskap, leverer uttømmende politiattest ved søknad, og dersom det er pågående etterforskning hos politiet, blir en søknad stilt i bero. Vi innvilger ikke søknader der vi kjenner til at det pågår etterforskning, eller hvis personen har en straff som tilsier karenstid.

Ifølge Leknes skal også saksbehandlere i UDI gjøre egne undersøkelser for å kartlegge bakgrunnen til dem som søker om statsborgerskap.

– UDI vurderer om saker berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn i alle søknader om norsk statsborgerskap. Det er et konkret vilkår som alle saksbehandlere må ta stilling til før vi eventuelt innvilger. Vi har utredelsesplikt og sjekker blant annet den offentlige «indikatorlisten» på regjeringen.no, eksempelvis for å se om en person står på EUs terrorliste, sier Leknes.

NRK har spurt PST om de på noe tidspunkt informerte UDI om at mannen var først siktet og så tiltalt for terrorplanlegging i Italia.

– PST kan ikke gi kommentarer til vår kontakt med utlendingsmyndighetene om enkeltpersoner, og kan derfor ikke besvare NRKs spørsmål, sier Trond Hugubakken, kommunikasjonsdirektør i PST.

Meling: – En bekreftelse

I rettssaken i Italia ble mannen i 40-årene dømt sammen med blant andre mulla Krekar og en norskiraker bosatt i Østfold.

Som følge av dommen i Italia, ble mulla Krekar denne uken pågrepet og varetektsfengslet i fire uker. PST har opplyst at det ikke er noen grunn til å pågripe de to andre mennene som befinner seg i Norge, ettersom de – i motsetning til mulla Krekar – begge er norske statsborgere og dermed er beskyttet mot utlevering.

Mulla Krekars advokat, Brynjar Meling, ser på statsborgerskapet fra juli i fjor som en bekreftelse på det han mener er et politisk spill om å hans klient utvist fra landet.

– Jeg har jobbet med utlendingsrett i 25 år ved siden av strafferett, og vet at man ikke skal tildeles norsk statsborgerskap hvis man er siktet i en alvorlig straffesak, sier han.

Krekar og de andre mennene som er bosatt i Norge har hele tiden nektet straffskyld.

– Hvis man da velger å tildele en person statsborgerskap mens man er under etterforskning i Italia, finnes det kun ett logisk svar: Å kunne bruke statsborgerskapet for ikke å utlevere enda en uskyldig mann til Italia, mener Meling.

Mulla Krekar hilser på sin forsvarer Brynjar Meling i retten

FENGSLET: Oslo tingrett besluttet i går å varetektsfengsle mulla Krekar i fire uker. Her er Krekar og hans forsvarer Brynjar Meling rett før fengslingsmøtet begynte.

Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Uvanlig

Eksperter NRK har snakket med, sier at de aldri har hørt om at personer som er siktet for terror i et annet land, har fått statsborgerskap i Norge mens de fortsatt er under etterforskning.

Advokat Arild Humlen i Humlen Advokater er tidligere leder av Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i asyl og utlendingsrett.

Han sier at terroraktivitet er forhold som kan true nasjonal sikkerhet, og at det kan putte søkeren i unntakssfæren for statsborgerskap.

– Dersom en person er siktet for terror i et annet land, kan man avvente statsborgerskapet. Den rettigheten er undergitt skjønn, sier Humlen til NRK.

Han sier at han aldri har hørt om lignende tilfeller der en terrortiltalt får innvilget statsborgerskap.

– Det er rart at han fikk innvilget statsborgerskap, men nå som det er innvilget, kan han ikke utleveres. Han kan straffeforfølges og dømmes i Norge, men ikke utleveres, sier Humlen.

Visste ikke om statsborgerskap

Mannen har hele tiden benektet anklagene fra italienske myndigheter. Han bedyrer fortsatt sin uskyld og sier til NRK: «Alle som kjenner meg, også norske myndigheter, vet at jeg ikke er skyldig i det jeg er anklaget for i Italia».

Solveig Høgtun, som er mannens forsvarer i Norge, sier til NRK at hun ikke visste at klienten hadde fått innvilget norsk statsborgerskap før det var et faktum.

– For meg var dette en gledelig nyhet. Jeg var ikke klar over eller involvert i prosessen før han hadde fått statsborgerskap. Han er en skikkelig borger, ingen terrorist. Han er mest opptatt av familien sin, sier Høgtun til NRK.

AKTUELT NÅ