Hopp til innhold

Frykter økt innsyn kan gjøre etterforskning vanskeligere

HØYESTERETT (NRK): Riksadvokaten mener personvernhensyn veier tungt når de ikke vil gi NRK innsyn i overvåkningsvideoen som viser dødsfallet til Erik Are Stedt (35). De frykter økt innsyn kan gjøre det vanskeligere for politi og påtalemyndighet å etterforske lovbrudd i fremtiden.

Anne Grøstad

VANSKELIG: Førstestatsadvokat Anne Grøstad argumenterte i Høyesterett onsdag for at det er vanskelig å gi innsyn i den aktuelle overvåkningsvideoen uten å krenke personvernet til andre involverte.

Foto: Gaute Zakariassen / NRK

Denne uka behandler Høyesterett NRKs begjæring om innsyn i overvåkningsvideoen som viser hva som skjedde da psykisk syke Erik Are Stedt (35) ble kvalt på Oslo legevakt 29. november 2012.

Kan eksponere vitner

Onsdag prosederte førstestatsadvokat Anne Grøstad på vegne av Riksadvokatembetet.

De avslo i 2014 NRKs begjæring om innsyn i overvåkningsopptaket, og har siden fått medhold i både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

– Dette er et prinsipielt viktig spørsmål som Høyesterett ikke har avgjort tidligere, og handler om vi har en plikt til å utlevere dokumenter i straffesaker til pressen. Vi har ikke en slik plikt etter nasjonal lov, så spørsmålet er om internasjonale konvensjoner pålegger oss en slik plikt. Vårt syn er at vi ikke har det, sier Grøstad til NRK.

I sitt innlegg fremhevet Grøstad blant annet hensynet til personvernet til de som kan identifiseres i opptaket fra Oslo legevakt den aktuelle kvelden.

– Helt konkret handler det om de personene som vises i de sekvensene NRK har anmodet om å få utlevert, sier Grøstad.

– Hva kan konsekvensen bli dersom politi og påtalemyndighet må gi mer innsyn i straffesaker?

– Det vil slik vi ser det innebære at de som forklarer seg og gir bevis, eksponerer seg i større grad enn det bør være grunnlag for.

– Politiet deler selv når det passer dem

Jon Wessel-Aas

REAGERER: Advokat Jon Wessel-Aas mener det er merkelig at politiet deler tilsvarende etterforskningsmateriale når det passer dem, men ikke gir innsyn når media selv ønsker det.

Foto: Gaute Zakariassen / NRK

Advokat Jon Wessel-Aas representerer Presseforbundet og Redaktørforeningen, som sammen yter såkalt partshjelp til NRK i forbindelse med anken i Høyesterett.

Han mener hensynet til avdødes familie, som selv har gitt samtykke til at pressen får se videoen, bør veie tyngst i den aktuelle saken.

– Det vi strides om er selve prinsippet om at det må gå an å få innsyn når interessene veier tungt nok. I denne saken mener vi de gjør det, og den som har størst behov for beskyttelse her, er de etterlatte.

Han peker på at politiet selv ofte deler «skrytevideoer» med media.

– Vi har dokumentert at politiet selv deler tilsvarende videoer med media når det passer for dem. Vi har ikke hatt noen innsigelser mot det, tvert imot, den åpenheten er fin, men vi synes det er merkelig at man kategorisk nekter når pressen selv ønsker innsyn, sier Wessel-Aas.

AKTUELT NÅ