Fylkeslegen: Avsluttar tilsynssak mot Oslo legevakt

Fylkeslegen i Oslo og Akershus går ikkje vidare med tilsynssaka som blei oppretta mot Oslo legevakt i januar. Dei tilsette trudde Erik Are Stedt (35), som døydde under ein arrestasjon på legevakta, var ein annan person.

Basketak med Erik Are Stedt på Oslo legevakt i 2012

KVALT: Erik Are Stedt (35) blei kvalt i eit basketak med politi og helsepersonell på Oslo legevakt i 2012.

Foto: Overvåkingskamera

Fylkeslegen har «ikke funnet grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging av saken,» står det i eit brev som er signert fungerande fylkeslege Petra Turet Olsen.

Erik Are Stedt (35) mista livet under ein arrestasjon på Oslo legevakt i november 2012. Ein ambulansearbeidar, som skulle hjelpe politiet med å få kontroll på Stedt, tok eit dødeleg halsgrep på 35-åringen.

Fylkeslegen oppretta i januar tilsynssak mot Oslo legevakt, og dei varsla at dei ville granske rutinane og prosedyrane til Oslo legevakt. No er altså tilsynssaka avslutta.

«Tiltak er iverksatt»

Helsepersonellet på legavakta trudde Stedt var ein annan person. I eit dokument frå fylkeslegen står det at «lege ved legevakten ønsket å tvangsinnlegge ovennevnte på Lovisenberg sykehus på bakgrunn av hans historikk. Denne historikken viste seg å gjelde en annen person enn ovennevnte».

Fylkeslegen ville ha svar på om hendinga i november 2012 var gjennomgått, og kva tiltak «som er og/eller vil bli iverksatt,» skriv fylkeslegen.

I avgjerda til fylkeslegen står det:

«Det fremgår at legevakten har rutiner på at pasienter viser legitimasjon når de skrives inn. Videre fremgår det at personer som ikke kan identifiseres og som må behandles uten personalia, registreres med behandlingsdagen som fødselsdato og NN som navn, i tillegg til en eventuell beskrivelse av utseende».

Det kjem også fram at Oslo legevakt har rutiner for å krysse av for om pasientar har vist legitimasjon eller ikkje.

Vidare i avgjerda står det også:

«Hendelsen har i ettertid blitt gjennomgått og tiltak er iverksatt for å best ivareta pasienter som utagerer.»

– Handla ut ifrå tilstanden han var i

Avdelingssjef på Oslo legevakt, Jon Ørstavik, sa til NRK i januar at det er fint at fylkeslegen ønskjer å gå nøye gjennom saka.

– Så langt vi har sett, har vi handla ut ifrå tilstanden han var i, uavhengig av identiteten hans. Vi trur vi ville ha gjort det same om vi hadde hatt dei korrekte opplysningane om han, uttalte Ørstavik.

– Kva tiltak er blitt gjort etter denne hendinga?

– Vi har gått gjennom korleis vi ivaretar urolege pasientar som vi er bekymra for og som kan utagere, og vi forsøker å ha ein så tett oppfølging av disse pasientane som mogleg medan vi ordnar med transport og andre tiltak, sa han.

Ikkje tilsyn mot ambulansearbeidaren

Fylkeslegen har også oppretta tilsynssak mot ambulansetenesta i Oslo, men denne er ikkje avslutta enno.

Det er ikkje oppretta tilsynssak mot ambulansearbeidaren som tok halsgrepet på Stedt. I januar skreiv fylkeslegen at «handlingen er ikke egnet til å svekke tilliten til yrkesgruppen, og han kan ikke anses som uegnet til å utøve yrket sitt.»

SAVNER SØNNEN: Erik og Vivi Stedt synes det er ubegripelig at deres sønn, Erik Are Stedt (innfelt) døde under tragiske omstendigheter på Oslo legevakt høsten 2012. De mener den involverte ambulansesjåføren som tok kvelertak, og to politibetjenter, burde blitt tiltalt i saken. Sjefen for Spesialenheten for politisaker henla saken. Foreldrene har påklaget vedtaket til Riksadvokaten.

SØRGER: – Han var en veldig god gutt som vi var veldig glad i, og som vi savner utrolig mye. Det sa Erik Are Stedts foreldre, Erik og Vivi Stedt, da NRK intervjuet dem i 2014.

Et fatalt halsgrep ble holdt i 58 sekunder og var årsaken til at Erik Are Stedt (35) døde under en pågripelse på Oslo legevakt.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger