«Erik Are Stedt ble revet fra oss, Oslo 29. november 2012»

Høsten 2012 ble Erik Are Stedt kvalt og drept på legevakten etter basketak med to politibetjenter og en ambulansesjåfør. Politiet hevder de ble angrepet, vitner skal ifølge en rapport ha fortalt en annen versjon. Saken ble henlagt.

SAVNER SØNNEN: Erik og Vivi Stedt synes det er ubegripelig at deres sønn, Erik Are Stedt (innfelt) døde under tragiske omstendigheter på Oslo legevakt høsten 2012. De mener den involverte ambulansesjåføren som tok kvelertak, og to politibetjenter, burde blitt tiltalt i saken. Sjefen for Spesialenheten for politisaker henla saken. Foreldrene har påklaget vedtaket til Riksadvokaten.

MISTET SØNNEN: Erik og Vivi Stedt synes det er ubegripelig at deres sønn, Erik Are Stedt (innfelt) døde i et basketak med to politibetjenter og en ambulansearbeider på Oslo legevakt høsten 2012.

– Det å miste en sønn er en omvendt gang i livet. Det er vi eldre som skal dø først.
Å miste ham på en slik måte er tøft og vi har grått mye, begge to, og besøker graven jevnlig, sier foreldrene Erik og Vivi Stedt til NRK.

29. november 2012 oppsøkte deres sønn Erik Are Stedt politivakten på Sentrum politistasjon for å levere en anmeldelse.

Han forklarte blant annet at han var kidnappet av IRA og at politiet måtte løse saken.

Politibetjenten som tok imot ham vurderte at han burde få legetilsyn. En patrulje ble kalt opp, og 35-åringen ble transportert av to kvinnelige politibetjenter.

I NRKs Nyhetssenter får du fortløpende nyhetsoppdateringer.

– Oppfattet situasjonen truende

Dødsannonse - Erik Are Stedt

GRAVLAGT FØR JUL: Erik Are Stedts dødsannonse. Han ble gravlagt 19. desember 2012.

Foto: Simon Solheim / NRK
Are, Vivi og Erik Stedt på Fuerteventura

FAR OG SØNN: Erik Are sammen med faren Erik på ferie i utlandet.

Foto: Privat

Stedt ble kroppsvisitert, og det ble avdekket at han ikke hadde med seg noen farlige gjenstander. Han var rolig hele tiden. Etter en del venting på legevakten ville Stedt forlate stedet, og etter hvert oppstod det et basketak med de to politibetjentene, som ville forhindre han i å gå. De klarte ikke å få kontroll over ham. Disse opplysningene kommer frem påtalevedtaket som NRK har fått tilgang til.

Her går det også frem at politibetjentene skal ha følt situasjonen som truende, og at Stedt var utagerende.

En ambulansesjåfør kom til for å hjelpe dem og tok kvelertak på Stedt. Ifølge overvåkingsvideoen på Oslo legevakt ble halsgrepet holdt i 58 sekunder, til Stedt lå livløs på magen i ambulansemottaket. Livredning ble forsøkt, men klokken 21.30 ble Stedt erklært død.

Hendelsen ble etterforsket av Spesialenheten for politisaker, men sjefen for enheten Jan Egil Presthus henla saken, selv om etterforskningsleder Helle Kristin Gulseth innstilte på tiltale.

Saken mot ambulansesjåføren ble henlagt på grunn av bevisets stilling.

Presthus mente at det ikke var tilstrekkelig med bevis for å få en dom for uaktsomt drap eller legemsbeskadigelse med døden til følge.

Les pressemeldingen til Spesialenheten i forbindelse med henleggelsen

Familien: – Han blir fort redd

Erik Are Stedt, eller Are som familien kalte han, var alvorlig psykisk syk. Da han var 15 år fikk han diagnosen paranoid schizofreni.

– Når han går inn i psykose føler han at noen følger etter han, men han har aldri tidligere vært voldelig mot andre. Han blir bare redd, og vil flykte. Han bil bort og vekk. Vi har flere ganger måttet lete etter han fordi han har stukket til skogs, og vi har flere ganger måttet holde han igjen med fysisk makt, sier foreldrene.

De har sett overvåkingsvideoen som viser hele hendelsen.

– Slik vi kjenner Are, opplever vi at han ville bort, ikke at han gikk til angrep. Vi har full forståelse for at politibetjentene forsøkte å stoppe han, men vi klarer ikke å forstå at de kunne tillate at ambulansearbeideren fikk holde et så farlig halsgrep så lenge, når de har lært på Politihøgskolen at det ikke skal brukes, fordi det er så farlig. At de ikke griper inn, det er det vi ikke forstår.

Rapport: – Død forårsaket av kvelning

Jan Egil Presthus, sjefen for Spesialenheten for politisaker

HENLA SAKEN: Sjef for Spesialenheten for politisaker Jan Egil Presthus mener det ikke er tilstrekkelige beviser i saken til domfellelse av ambulansesjåføren. Hans egen etterforskningsleder innstilte på tiltale.

I rapporten fra Spesialenheten konkluderer de selv med, basert på opplysninger fra etterforskningen, at Stedt døde av kvelning. I rapporten heter det:

«(...) med bakgrunn i obduksjonsrapport og rettsmedisinsk sakkyndig uttalelse 27. juni 2013 legges til grunn at Stedts død ble forårsaket av grepet NN holdt rundt hans hals».

– Vi har gjennomført en grundig etterforskning og vurdert det samlede bevismaterialet. På bakgrunn av etterforskningsresultatet er vi ikke av den oppfatning at det er grunnlag for en straffereaksjon, sier sjef for Spesialenheten for politisaker Jan Egil Presthus til NRK.

Ambulansesjåføren forsvares av advokat Christian Hjort. Han forteller at hans klient er lei seg for hendelsen og at det aldri var meningen at det skulle få et dødelig utfall.

– Ambulansearbeideren er dypt ulykkelig over sakens tragiske utfall. Han grep inn i en situasjon som var ute av kontroll. Hans eneste hensikt var å bidra til å avverge ytterligere skade. Han forsøkte å handle så skånsomt han kunne i den aktuelle situasjon, hevder Hjort i en e-post til NRK.

– Det var ingen forhold ved hans handlinger som ga ham grunn til å forutse en fatal utgang. Ambulansearbeideren opptrådte rettmessig etter omstendighetene og det er ikke grunnlag for noe straffansvar mot ham.

– Riktig å henlegge

Jens Ove Hagen

– RIKTIG AVGJØRELSE: Politibetjentenes forsvarer Jens-Ove Hagen mener det var riktig å henlegge saken fordi de handlet i nødverge. Saken til ambulansesjåføren ble også henlagt.

Foto: NRK

Sakene mot politibetjentene er ifølge påtalevedtaket henlagt som intet straffbart forhold.

– Min oppfatning er at henleggelsen er skjedd på riktig grunnlag. De to tjenestekvinnene er blitt utsatt for et angrep som gjorde at de fikk dødsangst og handlet deretter, sier politibetjentenes forsvarer Jens-Ove Hagen til NRK.

– Den nå avdøde fikk overtaket og de fikk heldigvis hjelp av ambulansesjåføren.

Vitner: – Avdøde angrep ikke politiet

Ifølge påtalevedtaket har politiet avhørt 15 personer. Minst fire av dem har status som vitner til selve hendelsen.

Ifølge påtalevedtaket skal vitnene ha forklart at de ikke oppfattet at Stedt gikk til angrep på politibetjentene, men at han bare forsøkte å komme seg vekk.

Legevakten i Oslo

HER SKJEDDE DET: Erik Are Stedt døde etter basketak med en ambulansesjåfør og to politibetjenter høsten 2012 ved ambulansemottaket på legevakten i Oslo sentrum.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– Det er ikke noe ukjent fenomen at vitner kan oppfatte et hendelsesforløp forskjellig, men det er ingen vitner som har vært til stede under hele seansen. Og vi har heldigvis et kamera som til dels tar dette fra to vinkler og som langt på vei gir fasitsvaret, sier Hagen.

NRK har flere ganger søkt om innsyn i videomaterialet, men Spesialenheten nekter å gi den ut. De pårørende har sett videoen, men får den ikke utlevert.

Foreldrene synes det er tungt å tenke på, slik de selv oppfatter det, at verken politibetjentene eller ambulansesjåføren ikke må stå til ansvar for det de har gjort.

– Vi synes det er vanskelig å godta at de mener de ikke har gjort noen feil. Vi synes de burde innse at de har opptrådt uklokt.

Bærer ikke nag

Stedts foreldre har påklaget avgjørelsen om å henlegge saken til Riksadvokaten. Klagebrevet er forfattet av bistandsadvokat deres, advokat Morten Engesbak.

Morten Engesbak

VIL HA TILTALE: De etterlattes bistandsadvokat Morten Engesbak sier at listen til Spesialenheten er satt for lavt og vil på vegne av sine klienter at politiet skal ta ut tiltale mot de involverte i saken mot Erik Are Stedt.

Foto: Daria Zoric / NRK

– Vi ønsker ikke at de impliserte skal bli straffet hardt. Vi ønsker at de skal være ærlige og innrømme at det er begått en feil, sier foreldrene.

De understreker at de ikke bærer nag til noen, men håper at Riksadvokaten omgjør vedtaket til Spesialenheten.

– Hvis Riksadvokaten nå mener at saken ikke skal tas opp så må vi bare ta det til følge og leve med det og prøve å legge det bak oss.

Familiens bistandsadvokat Morten Engesbak mener det burde vært tatt ut tiltale og at det er viktig for å unngå at en lignende hendelse skal kunne skje i fremtiden.

– Hvis terskelen ligger der man har satt i denne saken, frykter de etterlatte at det samme kan skje med andre som opptrer utagerende, eller kan oppfattes som farlige uten at de reelt sett er det. Her brukes det et ekstremt farlig grep, et halsgrep, som politiet lar pågå i nærmere ett minutt før man slutter det.

Riksadvokaten ønsker ikke å kommentere saken fordi de har den til behandling.

Oppdatering: Riksadvokaten henla saken i mai 2014. Riksadvokaten mener, på lik linje med Spesialenheten for politisaker, at ingen av de involverte gjorde noe straffbart da Erik Are Stedt ble drept.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger