Hopp til innhold

Professor: Norge kan trenge rundt 70 millioner sett med smittevernutstyr

Hvis drøyt 700.000 nordmenn blir koronasyke, trengs det rundt 70 millioner engangssett med smittevernutstyr for å beskytte helsepersonell mot viruset, mener smittevernprofessor.

Sykepleier med smittevernsutstyr.

KAN TRENGE MYE: Det kan bli nødvendig med rundt 70 millioner sett med smittevernutstyr til norske sykehus og kommuner under pandemien, anslår en professor i smittevern.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Hansker, åndedrettsvern, smittevernfrakker, briller og visirer. Alt er livsviktig beskyttelse mot det dødelige koronaviruset.

Nå pågår det en intens jakt i Helse-Norge på slikt smittevernutstyr, fordi sykehusene og kommunene ikke har hatt nok verneutstyr på lager til å takle en pandemi.

Senest på en pressekonferanse fredag ettermiddag fortalte helseminister Bent Høie (H) at et fraktfly med smittevernutstyr var på vei til Norge.

Samtidig som helsetopper forteller om millioner av munnbind som flys inn til Norge, melder spørsmålet seg: Hvor mye smittevernutstyr trenger norske sykehus og kommuner – til sammen – for å takle hele koronapandemien?

Professor: Kan trenge rundt 70 millioner sett med smittevernutstyr

Bjørg Marit Andersen

Tidligere smittevernoverlege ved Ullevål sykehus, Bjørg Marit Andersen, mener Norge kan trenge rundt 70 millioner engangssett med smittevernutstyr, hvis mange blir syke.

Foto: NRK

Bjørg Marit Andersen er professor i smittevern og var smittevernoverlege på Ullevål sykehus fra 1994 til 2012. Hun har også skrevet flere lærebøker om smittevern for helsearbeidere.

NRK har bedt Andersen regne på hvor mye verneutstyr vi kan komme til å trenge under pandemien.

– Hvis 733.000 mennesker blir koronasyke, 5.500 trenger intensivbehandling og 22.000 mennesker blir lagt inn på sykehus, trenger vi rundt 70 millioner engangssett med smittevernutstyr, sier Andersen til NRK.

Rundt 65 millioner av disse settene vil bli brukt i primærhelsetjenesten, anslår Andersen. Hun understreker at disse tallene er mer usikre, og kan variere mer – avhengig av hvor mange som blir syke og hvordan smittevernet legges opp ute i kommunene.

Professoren i smittevern mener hvert sett med smittevernutstyr bør bestå av følgende:

  • hette
  • briller/skjerm
  • «P3 maske», eller tilsvarende filtermaske (åndedrettsvern)
  • smittefrakk/kjeledress
  • hansker

Andersen mener alle disse settene bør inneholde åndedrettsvern som standard.

Åndedrettsvern er en maske med et spesielt luftfilter man kan puste gjennom, og som skal holde virus unna. Andersen mener munnbind ikke er godt nok.

Folkehelseinstituttet mener munnbind beskytter tilstrekkelig i mange situasjoner, og at åndedrettsvern skal brukes når man skal gjennomføre enkelte typer behandlinger tett på pasienten.

Sykepleier med smittevernsutstyr.

Visir, hette og munnbind. Sykepleier Geta Cheetra demonstrerer eksempler på smittevernutstyr på LHL-sykehuset på Gardermoen for NRK.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Helse Sør-Øst: For en del utstyr opererer vi med høyere tall

NRK har lagt frem regnestykket til Andersen for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus.

Helse Sør-Øst koordinerer innkjøp alt av smittevernutstyr til Helse-Norge under koronakrisen.

– For en del utstyr så opererer vi med høyere tall enn det hun gjør i sine anslag. Dette gjelder særlig for sykehusene, sier Lofthus til NRK.

Lofthus peker på at Andersen har beregnet alt utstyret samlet i engangssett, mens Helse Sør-Øst beregner tallene for hver type smittevernutstyr - som for eksempel hansker og briller - hver for seg.

Tallet på antatt brukt smittevernutstyr varierer fra 69,9 til 75,6 millioner sett, avhengig av hvor alvorlig pandemien blir - selv om begge deler er tenkte scenarioer, og ikke sikre prognoser.

I en av variantene som Andersen har beregnet innenfor dette usikkerhetsintervallet, trengs det 71 millioner sett.

– Er hun i nærheten, med 71 millioner?

– Hvis vi tar hansker, så opererer vi med et mye høyere antall. Tar vi munnbind, så er vi ikke så langt unna hverandre, sier Lofthus.

– Åndedrettsvern?

– På åndedrettsvern er vi lavere. Da må man se på retningslinjene til Folkehelseinstituttet, for når man skal bruke munnbind, og når man skal bruke åndedrettsvern.

Du kan lese hele regnestykket til tidligere smittevernoverlege Bjørg Marit Andersen nederst i saken.

Sykepleier med smittevernsutstyr blir reflektert i et speil.

Også hanskene må på plass. Sykepleier Geta Cheetra viser frem smittevernutstyr på LHL-sykehuset på Gardermoen.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Vil fortsatt ikke si hvor mye utstyr Norge har

Tidligere har helsemyndighetene fått krass kritikk fordi de har holdt hemmelig en oversikt over hvor mye smittevernutstyr Norge har.

Helsedirektoratet har beklaget argumentasjonen for avslaget på innsyn i tallene, som de begrunnet blant annet med «den usikkerheten dette kan avstedkomme i befolkningen».

Til NRK fredag vil Lofthus fortsatt si lite om hvor mye smittevernutstyr som er på lagrene nå.

– Hvor mye utstyr har vi i Norge nå?

– Vi har i Norge så vi klarer oss noen uker. Det gledelige er at nå har vi enda et nytt fly på vei inn, som er helt fullt av smittevernutstyr.

– Hvorfor vil ikke du fortelle hvor mye utstyr vi har i Norge?

– Det er hovedsakelig to grunner til det. Det første er at vi opererer i et veldig krevende marked nå. Det viktigste for oss er å få utstyret hjem til Norge, og det klarer vi faktisk. For det andre er det et veldig dynamisk bilde. Det går utstyr inn og ut av alle lagre, sier Lofthus.

Ved flere sykehus må ansatte nå rasjonere på smittevernutstyr. Torsdag kunne NRK fortelle at sykepleiere frykter for egen sikkerhet når de går på jobb.

– Det gjør meg opprørt. Det er derfor vi står sånn på for å få dette utstyret. Det er det viktigste for oss, at alle helsearbeidere har smittevernutstyr når de skal gå på jobb, sier Lofthus.

– Er vi langt unna å ha nok utstyr for å klare oss gjennom pandemien?

– Vi må fortsette å ha disse store flyforsendelsene til Norge. Nå jobber vi for å hente så mye utstyr vi kan, så fort som mulig, slik at vi har utstyret her på norsk jord. Det er først da vi føler oss helt trygge.

– Er det en krise?

Det er ikke en krise nå, men det er en alvorlig situasjon. Men akkurat nå har vi da vist at vi gjentatte ganger klarer å få flylass hjem, sier Lofthus.

Helse Sør-Øst utdyper i en e-post til NRK fredag ettermiddag hva slags smittevernutstyr som har blitt flydd inn til Norge den siste tiden:

«I forrige fly (fredag 27. mars) var det 6,4 millioner munnbind, 250.000 smittevernfrakker, samt noe øyebeskyttelse og åndedrettsvern. Vi har mottatt i alt 7,5 millioner munnbind fra Kina som vi nå har testet og som har god kvalitet».

Om flyet som lander i Norge fredag kveld, skriver helseforetaket:

Lasten på dette (flyet, red.anm.) består av om lag 10 semitrailere og består av 250.000 smittevernfrakker, 100.000 åndedrettsvern, 3,2 millioner munnbind, 1 million operasjonsluer og noe briller/visir. Utstyret skal kvalitetskontrolleres både av fagfolk og FFI før dette også kan fraktes ut til sykehus og kommuner over hele landet»

AKTUELT NÅ