Hopp til innhold

Sterk kritikk av hemmelige smitteverntall: – Ikke det Norge jeg ønsker

Hemmelighold fra staten er ikke veien å gå i denne krisen, mener tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet. Han mener dette vil skape frykt og usikkerhet i samfunnet.

Arne Fliflet

IKKE DET NORGE JEG ØNSKER: Advokat og tidligere Sivilombudsmann fra 1990–2014, Arne Fliflet, reagerer på hemmeligholdet rundt smittevernutstyr i Norge.

Foto: Jo Michael

– Man var meget tilbakeholden med å gi opplysninger under Tsjernobyl-ulykken, fordi man var redd for å skape frykt. Jeg trodde vi hadde kommet lenger i dag, sier Arne Fliflet.

I 24 år hadde han det øverste ansvaret for å holde myndighetene i ørene som Sivilombudsmann. Jobben hans var å hindre urett mot enkeltmennesker, statlige overgrep og sørge for at myndighetene fulgte loven.

Tidligere har NRK omtalt at helsemyndighetene nektet å opplyse hvor mye smittevernutstyr Norge har tilgjengelig. De begrunnet med at de ikke ønsket å skape usikkerhet og frykt.

Nå kommer den tidligere Sivilombudsmannen med sterk kritikk av hemmeligholdet fra staten og mener åpenhet er spesielt viktig i en tid som denne.

– Jeg mener at den argumentasjonen som går på frykt og usikkerhet og utrygghet er å stille saken på hodet. Det er nettopp hemmelighold omkring disse forholdene som vil skape frykt, usikkerhet og spekulasjoner.

– Det er i hvert fall ikke det Norge jeg ønsker vi skal ha, sier Fliflet.

– Viktig å ikke undergrave tilliten nå

Han mener åpenhet og informasjon vil legitimere tiltakene til myndighetene og bidra til å berolige folk i Norge.

– Det gjør det mulig for folk å gjøre seg opp en oppfatning av tiltakene. Det vil også bidra til å legitimere de tiltak som myndighetene kommer med.

Han tilføyer:

– Det å undergrave tilliten til det som kommer fra myndighetene nå, det kan være veldig uheldig.

Han understreker at smittevernutstyr har stor interesse for ordinære folk.

– Det er viktig fordi det opptar folk. Vi er i en spesiell situasjon og folk tenker og er interessert i smittevernutstyr. Smittevernutstyr er veldig viktig. Vi ser det til daglig i reportasjer og aviser hvordan smittevernutstyr preger forholdene omkring der koronakrisen herjer.

NRK har bedt om innsyn i hvor mye smittevernutstyr vi har i spesialhelsetjenesten i Norge. Helsedirektoratet har gitt avslag og saken blir nå behandlet av Helse- og omsorgsdepartementet.

– Kan være et demokratisk problem

Leder for Pressens offentlighetsutvalg, Tron Strand, sier åpenhet er viktig for tilliten til helsevesenet, men også for å informere folk om hvor forberedt myndighetene var på en pandemi.

Tron Strand

REAGERER: Leder i Pressens offentlighetsutvalg, Tron Strand, mener åpenhet er særdeles viktig i en situasjon som denne.

Foto: Privat

– Når vi nå står ovenfor en pandemi, så kan den informasjonen fortelle noe avgjørende viktig om hvor forberedt eller uforberedt myndighetene var på akkurat det, mener Strand.

Han mener at det også kan være et demokratisk problem.

– Det er ingen grunn til at mengden smittevernutstyr skal holdes hemmelig.

Han mener de andre argumentene som myndighetene har brukt heller ikke er gode nok.

– At myndighetenes forhandlingsposisjon blir svekket dersom tallene blir offentliggjort, det er irrelevant. Det er et argument som også brukes av helsevesenet i normale tider. Det har offentlighetsutvalget vurdert og er sterkt uenig i en slik praksis, sier Strand.

Helsedirektoratet: – Tallene vil skape frykt

Helse- og omsorgsdepartementet skriver til NRK at de ikke har tid til å svare på denne kritikken.

Helsedirektoratet skrev i sin tidligere begrunnelse, som sivilombudsmannen nå kritiserer, at tallene vil skape frykt, usikkerhet og svekke Norges posisjon i det internasjonale markedet dersom de blir offentlige.

«Hdir vurderer at innsyn i tallene kan skape et feil fokus, og som igjen blir en driver som skaper usikkerhet og frykt i samfunnet. Kombinert med usikkerheten knyttet til nye forsyninger av PPE til Norge kan dette skape gjensidig negativt forsterkende effekter»

I Kina har utviklingen i markedet nådd nye høyder og store aktører møter opp utenfor fabrikkene med kofferter fulle av kontanter for å sikre seg det dyrebare smittevernutstyret. Myndighetene fryktet at en offentliggjøring av tallene vil føre til at markedet kan utnytte situasjonen og presse opp prisene.

«Tomme lager skrur opp prisen, mens beholdning av PPE gjør at Norge kan prioriteres ned for umiddelbare nye forsyninger. Norge blir mer sårbar når leveransen av nye forsyninger er uforutsigbar, og dersom lovede leveranser plutselig uteblir.»

AKTUELT NÅ