Hopp til innhold

– Sykepleiere er ikke kanonføde i en krig mot korona

En undersøkelse i Sykepleierforbundet viser at 10 prosent av medlemmene sier de mangler tilstrekkelig smittevernutstyr. Situasjonen skaper stor bekymring blant helsepersonell.

Helse vest

Smittevernutstyr er mangelvare ifølge sykepleierforbundet og medisinsk direktør på Oslo universitetssykehus.

Foto: Helse Vest

Helse Sør-Øst sa i slutten av forrige uke at det over lang tid har vært begrenset tilgang på nødvendig smittevernutstyr til Norge.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa imidlertid på en pressekonferanse tirsdag at det umiddelbare behovet for smittevernutstyr i Norge nå er møtt og at Norge nå har bra med utstyr i uoverskuelig framtid.

Men helsepersonell rundt om i landet rapporterer om at det fortsatt mangler mye smittevernutstyr.

Redd for egen sikkerhet

I Sykepleierforbundet får de inn mange bekymringer fra sykepleiere fra hele Norge.

Lill Sverresdatter Larsen

Sykepleiere har ingen juridisk plikt å sette seg selv i fare, sier leder i Sykepleierforbundet.

Foto: SUNNIVA TONSBERG GASKI / SUNNIVA TONSBERG GASKI

I en undersøkelse Sykepleierforbundet har gjernnomført svarer 10 prosent av de 120.000 medlemmene at de nå mangler smittevernutstyr. 60 prosent svarer at de har utstyr nå, men er usikre på hvor lange det vil vare

Sykepleierne er nå redd for egen sikkerhet, forteller lederen i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen.

– Vi har eksempler på sykepleiere som har blitt koronasmittet på jobb. Mine medlemmer er bekymra og urolig, med tanke på at det mangler smittevernutstyr og at det utstyret som er kommet bare er tilstrekkelig en uke fram i tid, sier Larsen.

Hun forteller at det rasjoners og gjenbrukes på ulike enheter, etter ulike lokale retningslinjer som skiller seg fra nasjonale og internasjonale retningslinjer.

Eksempler er at det brukes munnbind i stedet for masker, eller munnbind i for mange timer. Hun sier også at det lages hjemmelaga munnbind som vaskes og gjenbrukes i flere dager. Det er stikk i strid med retningslinjer og kan skape stor smittefare.

– Man risikerer da å smitte sårbare grupper, seg selv, kolleger, og å ta med smitten hjem, sier hun.

En smitta sykepleier

Sykepleier ved et sykehjem i Oslo, Peter Hilario, har kjent koronaviruset i kroppen. Han våkna opp med feber, veldig tørr og vond hals og litt øm i brystkassa fem dager etter at han hadde vært hos en pasient på sykehjemmet.

Sykepleier, Peter Hilario

– Tanken på at det kan bli tomt for smittevernutstyr er vanskelig for sykepleier, Peter Hilario.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Han er svært opptatt av at alle helsearbeidere må få godt nok smittevern. Tanken på at sykehus og sykehjem og andre helsepersonell kan gå tom, er vanskelig. Det er et veldig dilemma å ha plikt til å gjøre jobben sin, men også beskytte seg selv, sier han til NRK.

– Hvis du ikke har riktig utstyr, kan du utsette ikke bare deg selv, men også familien, når du kommer hjem fra jobb.

Uten smittevernutstyr, hvilket valg ville du tatt?

– Jeg måtte brukt det utstyret som vi har, og unngå smitte ved hjelp av det og teknikker for å unngå smitte og for å beskytte andre.

Han understreker at han ikke ble smittet fordi de manglet utstyr, men fordi de ikke visste det var smitte på arbeidsplassen.

Rasjonering

Ved Oslo universitetssykehus bekrefter de nå at det er mangel på smittevernutstyr. Det har ført til rasjonering av åndedrettsvern siden 21. februar, ifølge medisinsk direktør ved sykehuset, Hilde Myhren.

Hilde Myhren, Medisinsk direktør ved Oslo Universitetsykehus

Myhren forteller at de ikke er lovet leveranser av tilstrekkelig smittevernutstyr i tiden framover.

Foto: bildet fra OUS

Hvordan vil dere beskrive situasjonen med manglende smittevernutstyr hos dere nå?

– Det er svært krevende, usikker leveranse skaper usikkerhet hos ansatte og ledere, det er oppleves som usikkert om vi kommer til å ha utstyr de neste dagene. Det utstyret vi får kommer fra en annen leverandør og ser litt annerledes ut, det skaper også usikkerhet skriver Hilde Myren, medisinsk direktør ved Oslo Universitets sykehus i en e-post til NRK.

Det praktiseres også gjenbruk av åndedrettsvern til pasienter som ikke er koronasmittet, og kirurgiske munnbind skal brukes i lengre tid, forteller Myhren.

Hun understreker at bruk av riktig smittevernutstyr er viktig for å hindre smitte både mellom pasient og ansatte, og mellom pasienter via ansatte.

Oslo universitetssykehus kan gå tom

– Det er en risiko som vi ikke håper vil bli reel. Å spå om fremtiden er vanskelig. Det at det kan gå tomt, eller være lite tilgjengelig utstyr, er bakgrunnen for at vi rasjonerer, skriver medisinsk direktør, Hilde Myhren.

Dersom man går helt tom så vil all aktivitet unntatt øyeblikkelig hjelp tas ned, men sykehuset vil ikke stenge ned så lenge pasienter trenger hjelp til livstruende tilstander.

Kan de ansatte nekte å jobbe uten smittevernutstyr?

I fall det skulle gå helt tomt for utstyr vil myndighetene trolig måtte komme med styring som sikrer at befolkningen får livreddende helsehjelp, skriver Myhren.

Hvem skal hjelpe når det er tomt?

Lederen i sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, sier de har foretatt en juridisk avklaring på at sykepleiere ikke må gå inn uten smittevernutstyr. Hun mener helseminister og arbeidsgivere må ta sitt ansvar å sikre helsearbeidere med smittevernutstyr.

– Sykepleiere er ikke kanonføde i en krig mot korona, som dette beskrives som, sier Larsen.

Dersom det ikke er mulig å oppdrive nok utstyr, må man snakke om den risikoen, prioriteringer, kapasitet og frivillighet i det, mener hun. Og da må man snakke om eventuelt en risiko kompensasjon, sier hun.

For det er ikke en juridisk plikt å sette seg selv i fare men det etiske dilemmaet er der. Hun presiserer at det er et arbeidsgiveransvar å sikre at sykepleierne har nok smittevernutstyr.

Kan bli vanskelige valg

Helseminister Bent Høie sier at han forstår uroen blant sykepleierne, men understreker at Norge nå har fått tak i mer smittevern.

Nå har vi fått tak i mye og det deles nå ut i landet, sier han til NRK.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er stilt spørsmålet om hva som skjer dersom Norge går tomt for smittevernutstyr.

Bjørn Guldvog, Helsedirektør

Helsedirektøren mener det kan bli vanskelige valg for helsepersonell.

Foto: Lise Åserud / Lise Åserud

Dersom Norge går tomt for smittevernutstyr vil du beordre helsepersonell å fortsette å jobbe for å sikre befolkningen livreddende helsehjelp?

– Jeg både regner med og håper vi ikke kommer i den situasjonen. Men i siste instans så vil alt helsepersonell kunne stilles i en situasjon hvor det må velges i svært vanskelige situasjoner. Og det tror jeg helsepersonell er mentalt forberedt på, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT