Hopp til innhold

Krever at Hydro gir humanitær assistanse til ofrene ved Alunorte

I en omfattende stevning natt til idag, krever påtalemyndigheten i Brasil at Hydro gir «umiddelbar humanitær assistanse» til ofrene som ble rammet av forurensing ved det Hydro-eide Alunorte-verket.

Pressekonferanse Ministerio Publico

LANGER UT MOT HYDRO: Påtalemyndigheten i delstaten Pará holdt pressekonferanse i natt norsk tid. De krever Hydro skal yte umiddelbar humanitær assistanse til ofrene ved Alunorte-verket.

Foto: MPPA

I stevningen sendt til en domstol i delstaten Pará, fremmer påtalemyndigheten en rekke nye krav mot Hydro etter utslippene fra Alunorte-verket:

  • Hydro må yte «umiddelbar humanitær assistanse» til rammede familier i nærområdet gjennom å dele ut mat, vann og et pengebeløp tilsvarende «minst to månedslønner».
  • Hydro pålegges å forhandle med fagforeningene ved eventuelle oppsigelser, og arbeidere som blir urettmessig oppsagt skal ha rett på full lønn i en spesifisert periode.
  • Retten blir bedt om å bekrefte og videreføre den delvise nedstengningen av Alunorte-verket, som for tiden går på 50 prosent kapasitet.
  • En ny, rettsoppnevnt gransking av sikkerheten ved Alunorte og rødslamdeponiene, som skal gjennomføres av en uavhengig gransker – men på Hydros regning.
  • Det pågår både en sivilrettslig og strafferettslig etterforskning av Hydro, og nye rettslige skritt er sannsynlig.
Et av rødslamdeponiene ved Alunorte inspiseres

TUNGMETALLER: Et av rødslamdeponiene ved Hydros Alunorte-verk. Hydro og lokale myndigheter krangler nå om det lekket ut forurensing herfra i februar.

Foto: Norsk Hydro

Hydro: – Vurderer dette nå

Hydro hevder imidlertid at utslippene ved Alunorte ikke har ført til miljøskade.

Tidligere denne uken renvasket selskapet seg selv med to rapporter Hydro selv har fått utarbeidet.

Rapportene konkluderte med at det ikke har lekket ut tungmetaller i drikkevannet rundt fabrikken, og at utslippene ved Alunorte ikke har ført til varig miljøskade. Men en brasiliansk statsadvokat var raskt ute med å tilbakevise rapportene.

Les også: Hydro: – Ikke vi som forurenset

Halvor Molland

VURDERER: Informasjonsdirektør Halvor Molland sier de enda ikke har rukket å gå gjennom den siste stevningen fra statsadvokaten i Pará

Foto: Hydro

Informasjonsdirektør Halvor Molland sier de enda ikke har hatt tid til å gå igjennom den siste stevningen.

– Vi vil gå gjennom den rapporten og se nærmere på den.

– Mener dere at det er grunnlag for at dere må yte umiddelbar humanitær asistanse?

– Vi må gå gjennom det som står der og vurdere det.

Molland sier Hydro er positiv til en ny, rettsoppnevnt og uavhengig granskning.

– Vi venter at en uavhengig gjennomgang vil komme til de samme konklusjoner som oss. En uavhengig gjennomgang er derfor noe vi ønsker velkommen.

Retten ikke tatt stilling

Stevningen er bare den siste av en rekke rettslige skritt mot Hydro etter at kraftig regnfall førte til utslipp fra Alunorte den 16. og 17. februar.

Hvordan retten vil stille seg til statsadvokatenes siste krav er enda ikke kjent.

Men tirsdag fikk statsadvokatene delvis medhold i sin tidligere stevning av selskapet, som påla Hydro å stille 340 millioner kroner i bankgaranti som sikkerhet for fremtidige erstatningsutbetalinger.

Strides om rapport

Hydro og lokale myndigheter har helt ulik oppfatning av hva som skjedde ved Alunorte-verket i februar. Brasilianske myndigheter mener mye tyder på at det slapp ut forurensing, og påtalemyndigheten støtter seg på en rapport utarbeidet av miljøinstituttet Evandro Chagas (IEC).

IEC viser til målinger fra ulike elver rundt anlegget, og at disse inneholdt blant annet arsen, bly, mangan, sink, kvikksølv, sølv, kadmium, krom, nikkel, kobolt og uran. Videre mener de at disse stoffene også er å finne i kanaler inne på Alunortes område.

Hydro mener rapporten fra Evandro Chagas inneholder store feil, og har også påpekt at instituttet mangler ISO-sertifisering.

Kritikken fra Hydro har provosert den lokale påtalemyndigheten kraftig:

– Selskapet søker å reise tvil uten juridisk eller vitenskapelig grunnlag. Et seriøst selskap bør gi konkrete svar, istedenfor å tvile på institusjonene som representerer Brasil og lokalsamfunnet i Pará, uttalte statsadvokat Elaine Moreira på en pressekonferanse i Brasil i går kveld.

På spørsmål om kritikken mot Evandro Chagas-rapporten kan ha forverret forholdet til brasilianske myndigheter, svarer informasjonsdirektør Halvor Molland:

– Vi er opptatt av å ha en dialog med brasilianske myndigheter på et korrekt faktagrunnlag, og da må vi påpeke feil og mangler i Evandro Chagas-rapporten.

AKTUELT NÅ