Hydro: – Ikke vi som forurenset

Hydro er anklaget for å ha forurenset lokalt drikkevann i forbindelse med ulovlige utslipp. I dag legger selskapet fram to rapporter som tilbakeviser mange av anklagene.

Hydro holdt pressekonferanse om situasjonen i Brasil og de to rapportene klokka 14 i ettermiddag.

**Hydro-aksjen steg kraftig etter rapportframleggelsen og endte dagen opp 6,62 prosen på Oslo Børs.

Svein Richard Brandtzæg

AVVISER: Hydros konsernsjef Svein Richard Brantzæg hevder det ikke er utslipp fra selskapets Alunorte-anlegg som har forurenset det lokale drikkevannet.

Foto: Hydro ASA / SCANPIX

– Begge rapportene bekrefter våre tidligere uttalelser om at det ikke har vært overløp fra rødslamdeponiene, og at det ikke finnes indikasjoner eller bevis på at Alunorte har forurenset lokalsamfunnene i nærheten etter det kraftige regnværet i februar, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en børsmelding.

Hydro har vært i hardt vært etter at et voldsomt regnskyll 16.–17. februar i år blant annet forårsaket utslipp av ubehandlet regnvann fra anlegget.

Lokale myndigheter og aktivister mener også vann fra rødslamdeponiene ved anlegget lekket ut, og at dette forurenset det lokale drikkevannet.

Et av rødslamdeponiene ved Alunorte inspiseres

UNDERSØKES: Et av rødslamdeponiene ved Hydros anlegg Alunorte i Brasil inspiseres i etterkant av det voldsomme regnværet i midten av februar.

Foto: Norsk Hydro

Strid om konsekvenser

At det i forbindelse med regnværet i februar skjedde «ulisensierte» utslipp fra Alunorte-anlegget er de fleste enige om. Striden står om det også lekket ut giftige utslipp fra rødslamdeponiene til anlegget. Lokale myndigheter og aktivister mener vannprøver viser at så har skjedd – Hydro står fast ved at det ikke er tilfelle, men hevder det var regn– og overflatevann som ble sluppet ut.

Hydro har satt i gang to granskinger. En intern ekspertgruppe har gjennomgått saken, i tillegg har det brasilianske konsulentselskapet SGW Services blitt engasjert. Ifølge Hydro er hovedkonklusjonene fra rapportene som følger:

  • Ingen overløp fra Alunortes rødslamdeponier
  • Ingen indikasjoner eller bevis på at Alunorte har forurenset lokalsamfunn i Barcarena
  • Ingen indikasjoner eller bevis på vesentlig eller varig innvirkning på miljøet i elvene i nærheten

Rapportene konkluderer også med at det bør gjøres forbedringer på flere områder:

  • Vannbehandling og rensekapasitet
  • Forebyggende vedlikehold og oppgraderinger
  • Beredskapsplaner og opplæring

Andre forskere uenige med Hydro

Forsker Marcelo Lima ved EIC

ANKLAGER HYDRO: Forsker Marcelo Lima ved det brasilianske instituttet EIC mener sporene peker mot Hydro Alunorte.

Foto: EIC

Funnene i de to rapportene står i kontrast til konklusjonene til det brasilianske miljøinstituttet Instituto Evandro Chagas (IEC). Det var dette instituttet som rettet mistanken mot Hydro Alunorte i februar.

I mars kom instituttet med en ny rapport. Ekspertene hos sistnevnte mener det er sannsynlig at funn av flere tungmetaller i lokale drikkevannskilder stammer fra Alunorte-anlegget.

IEC viser til målinger fra ulike elver rundt anlegget, og at disse inneholdt blant annet arsen, bly, mangan, sink, kvikksølv, sølv, kadmium, krom, nikkel, kobolt og uran. Videre at disse stoffene også er å finne i kanaler inne på Alunortes område.

Hydro har delt ut drikkevann til lokalbefolkningen etter utslippene ved selskapets anlegg i Brasil

DRIKKEVANN: Hydro har delt ut drikkevann til lokalbefolkningen etter utslippene ved selskapets anlegg i Brasil

Foto: LED Produções / Norsk Hydro

Hydro med nye tiltak

Hydro har allerede besluttet å investere en halv milliard kroner for å oppgradere vannrenseanlegget ved Alunorte. Dette skal øke behandlingskapasiteten til anlegget med rundt 50 prosent, og selve bassengets kapasitet med 150 prosent. Dette skal gjøre anlegget bedre i stand til å håndtere ekstremvær i framtida.

I tillegg vil selskapet bruke 250 millioner kroner på et lokalt miljøinitiativ kalt Sustainable Barcarena Initiative. Dette skal blant annet handler om prøvetaking og overvåking, samt flere sosiale og miljørelaterte prosjekter.

Alunorte skal også sørge for rent drikkevann og medisinsk assistanse «på kort sikt» til rundt 1.800 familier i omkringliggende lokalsamfunn. Hvor lenge denne hjelpen skal være tilgjengelig er ikke nærmere spesifisert.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger