Hopp til innhold

Ny arbeidsavtale ikke klar før Tangen starter i jobben som oljefondssjef

Norges Bank sier det er uavklart når en justert arbeidsavtale for den nye oljefondssjefen, Nicolai Tangen, er klar. I morgen begynner han i jobben.

Nicolai Tangen i Norges Bank

SNUDDE: – Mener du jeg bare skal gi fra meg de eierandelene? Hei, her har du det. Det har aldri vært aktuelt å selge seg helt ut, sa Tangen 28. mai om eierandelene i AKO Capital. 24. august var tonen en helt annen. Da erklærte Tangen at andelene gis til AKO Foundation.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix / NTB

Begeistringen var stor da påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen erklærte at han gir bort eierandelen i AKO Capital til den veldedige stiftelsen AKO Foundation.

Etter pressekonferansen 24. august har kritikken mot den nye oljefondssjefen stilnet.

En politisk floke ble løst, finansministeren og sentralbanksjefen kunne puste lettet ut og Tangen kan tiltre som planlagt.

Selv om Tangen og Norges Bank forrige mandag skrev under på en erklæring om at Tangen avvikler sitt eierskap til AKO Capital og overfører alle utbytterettigheter og eierandeler til stiftelsen AKO Foundation, er en ny, justert arbeidsavtale ennå ikke klar.

Når Tangen tiltrer på tirsdag vil den opprinnelige arbeidsavtalen med tilhørende rammeverk gjelde, bekrefter Norges Bank til NRK.

Det innebærer at Nicolai Tangen fremdeles har eierandeler i AKO Capital når han mandag starter jobben som sjef i Statens Pensjonsond Utland.

Avtalen inngått i mai innebærer at stemmerettighetene til Tangen er overlatt en tillitsmann. Tangen ikke vil vite hva han er investert i og informasjon skal ikke tilflyte Tangen.

– Overdragelsen av eierskapet i AKO Capital LLP til AKO Foundation finne sted 1. januar 2021 eller tidligere, gitt at nødvendige tillatelser fra britiske myndigheter foreligger. Frem til da løper den eksisterende avtalen med Tangen, der eierinteressene i AKO Capital LLP administreres av DSHN med Erik Keiserud som uavhengig tillitsmann.

I et brev til Finansdepartementet har Norges Bank opplyst at Tangens personlige fondsandeler, som nå forvaltes av Gabler Investment, ventes å være solgt innen 1. oktober.

De opplyser også at den eksisterende avtalen med Gabler Investment vil løpe så lenge det er nødvendig og hensiktsmessig.

Slik oppsummerer Norges Bank prosessen videre:

  • Det foreligger en avtale som legger premissene for den endelige arbeidsavtalen.
  • Den eksisterende arbeidsavtalen med tilhørende rammeverk gjelder fram til den endelige arbeidsavtalen er ferdigstilt.

Jusprofessor: – I høyeste grad problematisk

Selv om arbeidsavtalen vil justeres etter at Tangen har overført eierandelene til stiftelsen AKO Foundation, mener flere juseksperter at det er problematisk at en ny arbeidsavtale ikke er på plass innen Tangen starter i sin nye jobb.

Avtalen bør selvsagt være på bordet nå. Dette burde etter mitt syn vært gjort før eller senest ved pressekonferansen, sier økonom og jurist Gøril Bjerkan.

– Etter at Tangen er tiltrådt stillingen er hans arbeidsrettslige vern styrket. Det er derfor i vinduet inntil han tiltrer den 1. september at Finansdepartementet burde grepet inn, gitt at representantskapet/ Stortinget mener det er grunnlag for det, sier Bjerkan og legger til:

– Og eventuelt bør departementet kunne instruere om at tiltredelsesdato forskyves inntil representantskapet og storting får satt seg tilstrekkelig inn i avtalen.

Også jusprofessor Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo er kritisk:

Jeg synes i høyeste grad at det er problematisk at dette ikke er på plass før Tangen tiltrer.

NRK forklarer

Hvorfor ble det bråk da Nicolai Tangen ble ansatt som leder for oljefondet?

Den suksessrike fondsforvalteren, eier av investeringsfondet AKO Capital, ble ansatt i slutten av mars. Reaksjonene kom ganske raskt. 

 

 

 

Flere var kritiske til at en eier av et utenlandsk fond, som også har investert i selskaper registrert i skatteparadiser som Caymanøyene, skal lede oljefondet.

Det ble pekt på mulige interessekonflikter mellom eierskapet hans privat og den nye jobben, der han er ansvarlig for hvor oljefondet investerer pengene.  

Ble det gjort noe for å hindre at det oppstår interessekonflikter?

Det ble gjort en avtale der Tangen reduserte eierandelen sin i AKO Capital til 43 prosent. I tillegg overlot han forvaltningen av eierskapet i AKO Capital til uavhengige. Tangen skulle ikke ha kontakt med disse og ikke vite hva de gjør.  

Sentralbanksjef Øystein Olsen sa at alt som kunne bli interessekonflikter nå var ryddet av veien.

Men det var ikke alle enige i, heller ikke de som skal kontrollere hovedstyret i Norges Bank, representantskapet. 

Hvorfor er de kritiske?

Julie Brodtkorp og resten av representantskapet mente at avtalen med Tangen var i strid med reglene som gjelder for ansatte i Norges Bank. 

 

De mente at Tangen ikke kunne være eier i et utenlandsk fond, selv om han skulle eie mindre enn før og selv om uavhengige forvaltet eierskapet, uten at han skulle ha innflytelse på hva de gjør.

Representantskapet mente at det fortsatt kunne oppstå interessekonflikter mellom Tangens eierskap i AKO Capital og jobben som oljefondssjef. Finanskomiteen på Stortinget var enig med dem i det. 

Sentralbanksjefen og hovedstyret i Norges Bank fikk derfor beskjed om å finne en løsning som gjør at det ikke kan oppstå interessekonflikter. Tangen selger seg helt ut av AKO Capital.    

Les mer om Tangen-saken her:

Les også: Nicolai Tangen: Gir fra meg 10 milliarder kroner for å ta oljefond-jobben

Norges Bank: – Gjennomføringen vil ta tid

Norges Bank opplyser at det opprinnelige avtaleverket vil gjelde inntil det nye er på plass, fordi den praktiske gjennomføringen vil ta noe tid.

Presseansvarlig Bård Ove Molberg i Norges Bank skriver i en e-post til NRK at Tangens forhold til AKO-systemet så lenge han er oljefondssjef er avklart, og at en egen avtale mellom Norges Bank og Tangen er inngått slik at han han kan tiltre 1. september.

Erklæring arbeidsavtale

ERKLÆRINGEN: I en erklæring har Tangen skrevet under på at alle utbytterettigheter og eierandeler overføres til stiftelsen AKO Foundation. 

Foto: NB

– Betydelige transaksjoner skal gjennomføres, og overdragelsen av eierandelen i AKO Capital krever godkjennelse fra britiske myndigheter. Tangens arbeidsavtale vil bli justert når dette er på plass. Inntil da gjelder den opprinnelige arbeidsavtalen med tilhørende rammeverk, sier Molberg.

NRK sendte e-post til Nicolai Tangen på fredag om at en ny arbeidsavtale ikke er klar innen han tiltrer, men har foreløpig ikke fått svar.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ