Hopp til innhold

Nicolai Tangen: Gir fra meg 10 milliarder kroner for å ta oljefond-jobben

– Det er liksom begrenset hvor mange pizzaer du kan spise, så jeg vil ikke akkurat si at det er så veldig smertefullt, sier påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen etter å ha gjort det klart at han gir fra seg livsverket sitt.

– Det er jo ganske alvorlige ting jeg gjør med min egen privatøkonomi her. Det må jeg innrømme. Men etter å ha møtt alle de flinke menneskene i oljefondet og sett på organisasjonen, er jeg mer «keen» enn noen gang. Derfor gjør jeg dette, sier Nicolai Tangen.

På en pressekonferanse mandag kveld, ble det klart at han kvitter seg med eierandelene i investeringsfondet AKO Capital, som han har grunnlagt og ledet frem til nå.

Han overdrar eierandelene til den veldedige stiftelsen AKO Foundation.

Det smerter på lommeboka?

– Smerter og smerter... Vi har alle våre prioriteringer. Som jeg sa på den første pressekonferansen i mars, så er det liksom begrenset hvor mange pizzaer du kan spise, så jeg vil ikke akkurat si at det er så veldig smertefullt. Men det er klart, det er jo mye penger, sier Tangen til NRK.

Hvor mye?

– Det er vanskelig å sette noe tall på det, men det er vel kanskje 10 milliarder eller noe sånt som man over tid overfører til den veldedige stiftelsen, anslår Tangen.

– Har tatt grepene for å fjerne enhver tvil om hvilken hatt jeg har på

Da Tangen og sentralbanksjef Øystein Olsen møtte pressen mandag, kunne en lettet Olsen presentere det han mener har løst floken rundt ansettelsen av den nye oljefondsjefen.

– Vi mener avtalen som hovedstyret nå har gitt sin tilslutning til svarer ut de merknadene som Stortingets finanskomité hadde til arbeidsavtalen med ny daglig leder i Norges Bank Investment Management (NBIM), sier leder for Norges Banks hovedstyre Øystein Olsen.

«Nicolai Tangen avvikler sitt eierskap i AKO Capital LLP. Han vil overdra sin eierandel og utbytterettigheter til den veldedige stiftelsen AKO Foundation. Han vil med dette ikke lenger ha noen eierinteresse i AKO Capital LLP. Det vil gjelde for all fremtid», står det i pressemeldingen.

Videre står det at Tangen også har meddelt at han vil endre forvaltningen av sine personlige fondsinvesteringer slik at alle midlene plasseres som bankinnskudd.

«Disse forholdene er nå avklart og avtalt slik at Nicolai Tangen kan tiltre 1. september. Den faktiske gjennomføringen vil ta noe mer tid», skriver Norges Bank i pressemeldingen.

– Hovedstyret har ment at avtaleverket rundt Tangens arbeidsavtale var tilstrekkelig for å demme opp for potensielle interessekonflikter, men vi har selvsagt merket oss at Stortinget er av en annen oppfatning. Det har hovedstyret i dialog med Nicolai Tangen nå tatt konsekvensen av, sier Olsen.

– Jeg har tatt disse grepene for å fjerne enhver tvil om hvilken hatt jeg nå har på. Jeg vil være oljefondsjef, og har kun ett mål: Å skape verdier for fremtidige generasjoner, sier Tangen.

NRK forklarer

Hvorfor ble det bråk da Nicolai Tangen ble ansatt som leder for oljefondet?

Den suksessrike fondsforvalteren, eier av investeringsfondet AKO Capital, ble ansatt i slutten av mars. Reaksjonene kom ganske raskt. 

 

 

 

Flere var kritiske til at en eier av et utenlandsk fond, som også har investert i selskaper registrert i skatteparadiser som Caymanøyene, skal lede oljefondet.

Det ble pekt på mulige interessekonflikter mellom eierskapet hans privat og den nye jobben, der han er ansvarlig for hvor oljefondet investerer pengene.  

Ble det gjort noe for å hindre at det oppstår interessekonflikter?

Det ble gjort en avtale der Tangen reduserte eierandelen sin i AKO Capital til 43 prosent. I tillegg overlot han forvaltningen av eierskapet i AKO Capital til uavhengige. Tangen skulle ikke ha kontakt med disse og ikke vite hva de gjør.  

Sentralbanksjef Øystein Olsen sa at alt som kunne bli interessekonflikter nå var ryddet av veien.

Men det var ikke alle enige i, heller ikke de som skal kontrollere hovedstyret i Norges Bank, representantskapet. 

Hvorfor er de kritiske?

Julie Brodtkorp og resten av representantskapet mente at avtalen med Tangen var i strid med reglene som gjelder for ansatte i Norges Bank. 

 

De mente at Tangen ikke kunne være eier i et utenlandsk fond, selv om han skulle eie mindre enn før og selv om uavhengige forvaltet eierskapet, uten at han skulle ha innflytelse på hva de gjør.

Representantskapet mente at det fortsatt kunne oppstå interessekonflikter mellom Tangens eierskap i AKO Capital og jobben som oljefondssjef. Finanskomiteen på Stortinget var enig med dem i det. 

Sentralbanksjefen og hovedstyret i Norges Bank fikk derfor beskjed om å finne en løsning som gjør at det ikke kan oppstå interessekonflikter. Tangen selger seg helt ut av AKO Capital.    

Les mer om Tangen-saken her:

Mener løsningen svarer på Stortingets merknader

Klokken 14 i dag hadde sentralbanksjef Øystein Olsen innkalt hovedstyret i Norges Bank til krisemøte, hvor også påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen deltok.

Klokken 19 møtte de to pressen.

– Sist fredag hadde jeg møte med finansminister Sanner etter finanskomiteens innstilling om ansettelse av ny daglig leder av NBIM. I dette møtet meddelte jeg finansministeren at hovedstyret ville gå i dialog med Tangen. Hovedstyret har i dag behandlet saken. Vi mener den løsningen som nå er formidlet tilbake til finansministeren svarer ut finanskomiteens merknader, sier Olsen.

Hovedstyret har i dag enstemmig sluttet seg til avtalen.

– Norges Bank er avhengig av tillit for å kunne utføre sine samfunnsoppgaver. Et samlet hovedstyre har ment at avtalen har vært tilstrekkelig for å demme opp mot potensielle interessekonflikter. Men vi har selvsagt merket oss at en samlet finanskomite har en annen oppfatning. Det har hovedstyret i dialog med Nicolai Tangen nå tatt konsekvensen av, sier Olsen og legger til:

– Tangen har med dette strukket seg langt. Dette har vært en krevende prosess, og det har vært noen læringspunkter for oss. Men hovedstyrets mål har hele tiden vært å tilsette den beste kandidaten. Det har vi oppnådd.

Finansministeren: – Glad for rask løsning

I ettermiddag har det også vært møte mellom Øystein Olsen og Finansdepartementet.

– Jeg er veldig glad for at det kom en løsning så raskt etter at Stortingets finanskomite avga sin innstilling. Jeg håper at vi nå kan se fremover, og at både Norges Bank og Tangen nå kan konsentrere seg om den viktige jobben de skal gjøre, sier finansminister Jan Tore Sanner til NRK.

– Det var viktig at løsningen kom raskt. Stortinget ga noen klare bekymringer og noen tydelige forventninger.

Sanner opplyser at han har hatt dialog med Norges Bank om oppfølgingen av Stortingets forventninger, og er glad for at de har funnet en løsning med Tangen.

– Nå har ikke jeg sett alle detaljene i avtalen, men de viktige punktene er jo nå håndtert og løst. Det knytter seg til hans eierandeler i AKO Capital, og det dreier seg om hans private formue. Begge de sakene anser jeg som løst.

Tangen: – Nå gir jeg bort alt

– De siste fem månedene har vært de mest intense, de mest krevende, men også de mest lærerike som jeg noensinne har opplevd. For en som har levd en ganske privat liv har det vært ganske uvant og til tider temmelig surrealistisk å være i søkelyset på denne måten og være en person som alle har en mening om, sier Tangen.

Han innrømmer likevel at ting kunne vært bedre håndtert.

– Jeg har vært åpen om alt hele veien, men på et punkt burde jeg vært klarere. Under presentasjonen i mars sa jeg at alle bånd til AKO skulle kuttes. Jeg burde selvfølgelig spesifisert hva dette innebar. At jeg ville fraskrive meg all innflytelse over AKO, og alle inntekter fra eierandelene i AKO så lenge jeg ledet oljefondet.

– Nå gir jeg bort alt. Eierskapet vil jeg aldri kunne få tilbake, og det innebærer at jeg verken nå eller i fremtiden har noen eierinteresser i AKO Capital. Alle bånd er brutt, ikke bare for en femårsperiode, men for alltid, sier han.

Tangen opplyser at han mente hovedstyret og han selv hadde kommet frem til en avtale som ville gjøre han skikket til å lede oljefondet.

– Innstillingen fra finanskomiteen i forrige uke endret dette landskapet. Når Stortinget som øverste folkevalgte organ på denne måten uttaler sitt syn, så er det forhold som jeg naturligvis forstår og respekterer som en ramme som vi nå alle må forholde oss til på en profesjonell og konstruktiv måte, sier han og legger til:

– Budskapet er mottatt. Man lytter når en finansminister formidler en beskjed fra et samlet storting.

Hadde to valg: – Jeg gir fra meg livsverket

Etter finanskomiteens innstilling sier Tangen at han så for seg et klart valg.

– Enten så kunne jeg svare på Stortingets forventninger, eller jeg kunne trekke meg fra stillingen. Dette har vært mitt valg alene. Jeg satt med nøkkelen til å løse opp i dette.

– Jeg gir fra meg det som har vært livsverket frem til nå og ser i stedet fremover. Det har ikke vært noen enkelt beslutning. Men den har vært mulig fordi jeg gir bort pengene til veldedige formål som jeg virkelig tror på.

Tangen opplyser også at han besluttet å innløse alle fondsplasseringer.

– Jeg har i dag ca. 5 milliarder kroner i AKO-fond. Disse fondene vil nå bli innløst så fort som mulig, og jeg vil sette disse pengene i banken, sier han og legger til:

– Jeg håper jeg med disse grepene kan vise det norske folk at jeg er fullt dedikert til oppdraget om å forvalte verdier for fremtidige generasjoner.

På spørsmål om Tangen står fast på han aldri hadde søkt på jobben hvis han hadde visst at han måtte selge deg ut av AKO, svarer han:

– Jeg tror at dersom du hadde fortalt meg i desember at det var dette som skulle til, hadde jeg nok ikke søkt på jobben. Men jeg må jo si at det å bli kjent med organisasjonen og ha alle de samtalene jag har hatt med de ansatte, har gjort at jeg har mer lyst på jobben nå enn tidligere i år.

Olsen: Utfordret aldri Tangen på å selge seg ut

Når Øystein Olsen får spørsmål om han tidligere i prosessen har utfordret Nicolai Tangen på å selge seg helt ut av AKO Capital – som nå er blitt løsningen på floken – erkjenner Olsen at han ikke har gjort det.

– Vi har aldri satt som krav og i den forstand utfordret Tangen før nå i siste runde. Det er egentlig ikke riktig å snakke om «utfordret» nå heller, fordi Tangen selv har tatt et initiativ i så måte, sier Olsen.

– Men går du tilbake i tid, har vi aldri utfordret ham på å selge seg helt ut. Men det var forhandlinger om hvor langt ned det var riktig og nødvendig å gå, og da endte vi på en betydelig reduksjon i eierandelen.

Tre premisser fra Stortinget

Det ekstraordinære møtet i Norges Bank skjedde etter at finansminister Jan Tore Sanner ba hovedstyret i Norges Bank om å komme opp med en løsning på kritikken som Stortinget har kommet med.

Fredag møttes Sanner og Olsen til krisemøte etter at Stortingets finanskomite hadde kommet med sin innstilling, og konkluderte med at oljefondssjefen ikke kan ha eierskap og interesser som skaper eller kan fremstå å interessekonflikter som kan svekke tilliten og omdømmet til Norges Bank.

De krevde også en avklaring på interessekonfliktene før Tangen starter i jobben som ny oljefondssjef, som etter planen skal skje 1. september.

Hvordan man skal sikre seg mot mulige interessekonflikter mellom Tangens private investeringer og formue og oljefondet har vært en av de sentrale problemstillingene, og en av grunnene til at representantskapet, som er Norges Banks tilsynsorgan, i juni valgte å sende et kritisk brev til Stortinget.

Til tross for at det tidligere ble sagt at Tangen ville bryte alle bånd til AKO Capital, innebærer ansettelsesavtalen at han beholder en betydelig eierandel av selskapet sitt. Representantskapet, som er Norges Banks tilsynsorgan, har vært klare på at arbeidsavtalen ikke eliminerer potensielle interessekonflikter

Da finanskomiteen fredag kom med sin konklusjon, inneholdt den tre klare premisser for hva finansministeren skulle ta med inn i samtalene med Olsen og Norges Banks hovedstyre:

  • At lederen for oljefondet ikke kan ha noen eierskap eller interesser som kan skape, eller fremstå å skape, interessekonflikter som kan svekke tilliten og omdømme til oljefondet.
  • At en sjef av oljefondet ikke kan ha eierskap eller interesser som svekker, eller kan svekke oljefondet sitt arbeid knyttet til skatt og åpenhet.
  • Dette er forhold som må bli avklart før tiltredelse av ny sjef i oljefondet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ