Hopp til innhold

NRK får kritikk for å «polarisere debatten»

– Det inntrykket som ble skapt, og som kringkastingssjefen selv var med å skape, var at nå var det en brun tsunami av hat som skvalpet inn dørene på Marienlyst, sier redaktør for Dagen og rådsmedlem Vebjørn Selbekk.

Faten Mahdi al-Hussaini

BAR HIJAB: Faten Mahdi al-Hussaini bar hijab i programmet «Faten tar valget», hvor hun skulle finne ut hvilket parti hun skulle stemme på.

Foto: Ulrik Lohne Enersen / NRK

NRK får kritikk for sin måte å omtale klagene som kom fordi Faten Mahdi al-Hussaini gikk med hijab under serien «Faten tar valget».

Det kom inn rekordmange 5577 klager til Kringkastingsrådet.De fleste allerede før serien startet.

K-rådet har delt behandlingen av hijabklagene i to, mediedekningen og selve klagene.

– Medieoppmerksomheten har dreid seg om alvorlige forhold, om hat og hets mot en medarbeider i NRK. Den har også dreid seg om Kringkastingsrådets mandat, om hvordan vi forholder oss til og behandler klagene. Og den handler også om en form for generalisering og stigmatisering av folk hvor man ikke helt tar på alvor det de sier, innleder nestleder i rådet, Kjersti Thorbjørnsrud.

Hun er veldig tydelig på at rådet har stor forståelse for at kringkastingssjefen gikk ut og støttet en ung medarbeider.

– Hun ble utsatt for hat og hets. Det er fullstendig uakseptabelt. Minoritetsstemmer er spesielt utsatt. De er modige og de utfordrer fordommer i ulike miljøer. Når de utsettes for urimelige angrep så er det utrolig viktig at de får støtte rundt seg. De må ikke bli stående alene, sier Thorbjørnrud videre.

– NRKs dekning ikke klargjørende

Thorbjørnrud mener NRKs egen dekning ikke var oppklarende nok når det gjaldt hvor mange hatefulle klager det var snakk om, om de var til rådet eller om det var andre typer henvendelser til NRK.

Kringkastingsrådet har tatt en gjennomgang av alle klagene som er kommet til dem for å finne ut om alle var av hetsende art som de mener det så ut som i NRKs dekning, eller hva de dreide seg om.

Analysen viser at et fåtall av klagene inneholdt hets og ekstreme holdninger. Mange har klaget over diskriminering mellom kors og hijab, mens andre er provosert over at man får bruke hijab som de ser på som kvinnediskriminerende.

– Så er det også ganske mange klager som er sleivete og usaklige, og som mange vil plassere i en kategori som ugreit, uakseptabelt, ekstremt. Disse er ikke flertallet, men de finnes der absolutt, sier hun.

Thorbjørnrud sier klagene generelt ble fremstilt som hatefulle.

– Dette er saklig sett feil. Det må være mulig å ha ulikt syn og også være kritisk til hijabbruk uten å bli satt i en bås som hatefull, sier hun.

Kritikk for å kunne «polarisere debatten»

Hvis man er opptatt av en inkluderende debatt, og hvis man frykter økt polarisering, rasisme og fremmedfrykt så er ikke fremstillingen bare saklig feil ved å generalisere på denne måten, er det er også feil strategi, mener Thorbjørnsrud.

– Det som skjer hvis folk opplever å bli båssatt og mistenkeliggjort er at man blir sint og lei seg. Er man kritisk til NRK fra før blir man i alle fall ikke mindre kritisk.

Hun mener at fordømmelse fra en elite eller storsamfunnet gjør det lettere å gå til likesinnede hvor man kan få holdninger som er mer ekstreme.

– Nettopp derfor er det utrolig viktig å ha et saklig og ordentlig forhold til denne debatten, sier hun.

Vebjørn Selbekk

KRITISK: Redaktør for Dagen og rådsmedlem Vebjørn Selbekk kritiserte kringkastingssjefens håndtering av hijab-debatten.

Foto: NRK

Burde forutsett debatten

Rådsmedlem Thor Bjarne Bore gir kringkastingssjefen både ros og ris.

– Jeg støtter kringkastingssjefen når han anser det som sin rett og plikt til å stå opp for NRKs oppdrag og medarbeidere. Jeg synes mange av klagene er direkte eller indirekte kritikk av NRKs oppdrag om å skape arena for debatt og informasjon. Det ville være en unnlatelsessynd om kringkastingssjefen ikke kommenterte dette spørsmål. Man kan ikke vente på behandling i et råd som heldigvis ikke har noen avgjøringsmulighet, sier han.

Han mener mange har tolket Eriksen med bred pen, og kalt deler av den norske befolkningen som rasistiske, hatefulle og dårlig moralske mennesker.

– Jeg har lest og sett på den han har skrevet, og jeg ser det ikke slik. «Det som du nesten ikke kan ha på trykk» – sitat slutt – det kommer i tillegg til at det ble nevnt at det var kommet omtrent 3000 klager, sier Bore.

Men han kritiserer NRK for ikke å ha forutsett at hijabdebatten ville komme opp. Det samme gjør rådsmedlem Finn Egil Holm.

Rådsmedlem Vebjørn Selbekk kritiserer kringkastingssjefens håndtering av debatten.

– Jeg synes kringkastingssjefen har opptrådt kritikkverdig, rett og slett. Det inntrykket som ble skapt, og som han selv var med å skape, var at nå var det en brun tsunami av hat som skvalpet inn dørene på Marienlyst, sier Selbekk.

Alt dette ble sagt i direkte tilknytning til klagestormen til kringkastingsrådet, sier han videre. Selbekk sier han ble glad for å se at klagene ikke var så ille som han trodde, og at han er glad for at Kringkastingsrådet har fått systematisert klagene så man vet hva de alle handler om.

Selbekk viser til at av alle klagene så er det 3400 som går på sammenligningen av hijab og kors og at litt over 1000 av klagene mener hijab er et kvinneundertrykkende plagg.

– Det er også helt legalt. Det er ingenting brunt ved det. Ifølge denne sammenstillingen er det bare 19 klager som er hatefulle, sier Selbekk.

Thor Gjermund Eriksen

REAGERER STERKT: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen reagerer sterkt på noe av kritikken han møter fra medlemmer i K-rådet, og mener NRK ikke har framstilt det som at brorparten av klagene som er kommet inn var hatefulle.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Reagerer sterkt

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier han ikke har inntrykk av at NRK framstilte det som at mange av meldingene var hatefulle, men at en god del var det, – og at det ble skapt et klima som var nesten utålelig for en 21 år gammel, flerkulturell jente.

– Vi har hatt trusler og vi har politianmeldt, for å nevne noe. Jeg kan vise rådet et titalls meldinger, kanskje hundretalls som er av en sånn art at de på ingen måte oppveies. De blir ikke et mindre problem fordi det er 3000 som ikke er sånn, sier han.

Han reagerer sterkt på det Selbekk sier.

– Jeg reagerer sterkt personlig på det Selbekk sier. Jeg aksepterer selvsagt kritikk og diskusjon om min rolle, men jeg synes ikke det inviterer til en debatt med stor respekt når du gir inntrykk av at jeg har kalt dette for en «tsunami av brunskvetting», eller at jeg brunbeiser alle klagerne. Jeg har vært svært nøye på ordene jeg har brukt. Jeg har aldri brukt ordet rasist, aldri brukt begrepet brunskvetting, aldri kalt klagerne for ekstreme, sier Eriksen.

Han understreker også at han aldri har sagt at flertallet av klagene er like ille.

Kringkastingssjefen har tidligere sagt at kritikken mot programmet ikke er relevant. Han har også skrevet kronikken «En kringkastingssjefs bekjennelser» på verdidebatt.no om saken.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger