Hopp til innhold

Navarsete ber den som sendte hyttetur-SMS stå fram

Tidligere Senterparti-leder Liv Signe Navarsete mener SMS-avsenderen må melde seg. Samtidig tar hun et kraftig oppgjør med varslingsrutinene i partiet, og krever endring.

Liv Signe Navarsete

Tidligere leder av Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, mener varslingssystemet i Sp er alt for spinkelt.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Varslingsrutinene har vært for dårlige siden dag én, sier Liv Signe Navarsete til NRK.

Tirsdag ble tidligere kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) utnevnt som ny forsvarsminister. Det skjedde etter at tidligere forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) måtte gå av, som følge av VGs avsløring om at han hadde hatt en seksuell relasjon til en ung kvinne mens han var statsråd.

Uken før kunne NRK fortelle historien til tidligere Sp-politiker Hilde Lengali, som hadde levert et formelt varsel mot daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen. Hendelsene ligger 20 år tilbake i tid, mens Enoksen var partileder.

Statsminister Jonas Gahr Støre kommer ut med Bjørn Arild Gram (t.v.) som blir forsvarsminister og Sigbjørn Gjelsvik (t.h.) som blir ny kommunalminister, på Slottsplassen tirsdag.

Tirsdag ble Bjørn Arild Gram (t.v.) utnevnt til ny forsvarsminister og Sigbjørn Gjelsvik (t.h.) ny kommunalminister. Her er de sammen med statsminister Jonas Gahr Støre på Slottsplassen.

Foto: Lise Åserud / NTB

Etter disse sakene har det vært mye oppmerksomhet rundt Senterpartiets rutiner for håndtering av varsler.

I lys av disse hendelsene, ble det tirsdag mye fokus på at den nye forsvarsministeren var en av de åtte Sp-mennene som var til stede på den mye omtalte hytteturen i 2016, hvor det ble sendt en svært grov melding til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete.

I meldingen sto det «Vi har lyst på fitta di».

Det er fortsatt ikke kjent hvem som sendte meldingen. Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) var også med på hytteturen.

Navarsete hardt ut mot Senterpartiets varslingsrutiner

Nå retter altså Navarsete krass kritikk mot Senterpartiets varslingsrutiner. Hun mener det er sårbart at det kun er partiets generalsekretær, Knut M. Olsen, som skal håndtere varslingssakene som kommer inn.

– Det er alt for spinkelt at kun en person skal sitte på all informasjonen. I tillegg bør det minimum være en kvinne blant dem som håndterer varslene, sier hun.

Hun gir støtte til Senterkvinnene, som nylig sa til NRK at de ønsker at en kvinne skal være involvert i håndteringen av varsler i partiet.

– At man kun kan varsle til en mann bidrar til å heve terskelen for å varsle. Terskelen for å varsle er i utgangspunktet veldig høy, det har jeg kjent på selv, sier Navarsete.

Etter at hyttetur-saken kom opp i 2018, kritiserte Navarsete Senterpartiets behandling av varselet, som hun mente var «elendig håndtering».

Ber SMS-avsenderen stå fram

Seks år etter at Navarsete mottok den grove meldingen, er det fortsatt ikke kjent hvem avsenderen var. Nå ber hun personen ta ansvar og stå frem.

– Å være åpne og ærlige om sannheten er helt avgjørende for tilliten til politikere, sier hun.

– Derfor må den som sendte hyttetur-SMSen ta ansvar og stå fram. Så lenge ingen tar ansvar svekkes tilliten til alle, sier hun, og påpeker samtidig at alle som var på hytteturen har mistanken hengende over seg.

Spørretimen.

Tidligere leder av Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, mener varslingssystemet i Sp er alt for spinkelt.

Foto: Lise Åserud / NTB

Selv sier hun at hun ikke lenger tenker på denne saken.

– Men den lever åpenbart videre i det norske samfunnet fordi ingen har tatt ansvar og dermed lagt saken død. Vi kan ikke vite hva som er sannheten så lenge ingen tar ansvar, sier Navarsete.

Gram ble konfrontert med hytteturen på gårsdagens pressekonferanse.

– Det jeg vil si er det at jeg sendte ikke den meldingen, og vet ikke hvem som sendte den. Jeg synes det er beklagelig at noen var så dumme og sendte den meldingen.

– Burde den personen som gjorde det, stå fram?

– Ja, selvfølgelig, men det skjedde ikke, svarer Gram.

I intervju med NRK gjentar Gram at det ikke var han som sendte meldingen til Liv Signe Navarsete.

– Først og fremst er det veldig trasig for Liv Signe Navarsete som fikk den meldingen, den skulle selvfølgelig aldri vært sendt. Det er bare å beklage og være lei seg for. Jeg kjenner ikke noe nærmere til hvordan det skjedde, sier Gram.

Får støtte fra Sp-topp

I en e-post til NRK, forklarer Marit Arnstad, sentralstyremedlem og parlamentarisk leder for Senterpartiet, hvorfor varslingssystemet i dag kun består av én person.

Årsaken til at varsler ikke deles med en større krets, er at varsleren skal være trygg på at saken holdes konfidensielt dersom vedkommende ønsker det, sier Arnstad.

Hun åpner likevel for at varslingssystemet er modent for endringer.

Støre om krigen i Ukraina

Marit Arnstad, parlamentarisk leder for Senterpartiet, støtter Navarsete og ber SMS-avsenderen melde seg.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Senterkvinnene har nå foreslått at varsler skal tas imot av både en mann og en kvinne. Det er et forslag som det er naturlig at sentralstyret i partiet behandler, sier hun.

Sp-toppen gir støtte til Navarsete, og mener at SMS-avsenderen bør gjøre seg selv kjent.

– Jeg er enig med Liv Signe i at den som sendte denne SMSen bør stå fram. Dessverre har ikke det skjedd, avslutter Arnstad.

NRK forsøkte gjentatte ganger i forrige uke å få en kommentar fra Senterpartiets generalsekretær, Knut M. Olsen, angående Enoksen-saken. Det er fremdeles en rekke spørsmål han ikke har svart på.

I en e-post til NRK skriver han blant annet at:

«Varslarar har gitt uttrykk for at dei er glade for at færrast mogleg kjenner til sakene. Dei etiske retningslinene landsstyret har vedteke gjev klare føringar for korleis eg som generalsekretær skal handtere varslar.»

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ