Sp-lederen vil politianmelde den grove meldingen – slik svarer hyttetur-gjengen

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum varsler politianmeldelse dersom den som sendte den grove meldingen til Liv Signe Navarsete ikke melder seg innen onsdag.

sp

SP-TOPPENE SOM VAR PÅ HYTTETUR: Øverst fra venstre: Ola Borten Moe (1. nestleder), Morten Søberg (tidligere statssekretær), Ivar Vigdenes (ordfører i Stjørdal), Bjørn Arild Gram (ordfører i Steinkjer), Erlend Fuglum (tidligere statssekretær og tidligere leder i Senterungdommen), Tomas Ivar Hallem (fylkesvaraordfører), Rune Hjulstad (fylkessekretær), Jostein Grande (rådgiver). I tillegg var to Sp-medlemmer fra Trøndelag, som ikke har sentrale verv i partiet, med på turen.

Ti menn var på den mye omtalte hytteturen i 2016 da en svært grov melding ble sendt til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete.

Åtte av de ti har tillitsverv i Senterpartiet. Alle ti nekter for å ha sendt meldingen.

I Dagsrevyen lørdag sa partileder Trygve Slagsvold Vedum at forholdet vil politianmeldes dersom ingen står fram som avsender innen førstkommende onsdag.

Trygve Slagsvold Vedum kaller tekstmelding til Liv Signe Navarsete uhørt og ufin.

– Jeg håper at den som står bak ugjerningen og har vært så ufin tar ansvar, står fram, rydder opp, så vi blir ferdige med saken, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Dagsrevyen på lørdag.

Slik svarer de ti deltakerne på hytteturen om Vedums ultimatum:

Morten Søberg

Tidligere statssekretær i Finansdepartementet

Det var fra Morten Søbergs telefon den mye omtalte meldingen ble sendt. Søberg skriver følgende i en SMS til NRK:

«Eg veit med meg selv at eg ikkje har sendt den illgjetne Messenger-meldinga. Eg vonar sjølsagt at saka vert oppklart og avklart – anten internt i Sp eller på anna vis. Eg ser fram til den dagen eit endelig punktum kan setjast».

Erlend Fuglum

Tidligere statssekretær i Kommunaldepartementet

Fuglum skriver i en SMS at han ikke har noe mer å si enn at «Trygves grep ser fornuftig ut».

Ivar Vigdenes

Ordfører i Stjørdal

Vigdenes vil ikke kommentere den mulige politianmeldelsen. I en SMS viser han til tidligere uttalelser i flere medier, og sier at han har sagt det han har å si offentlig i sakens anledning.

Thomas Iver Hallem

Fylkesvaraordfører i Trøndelag

Hallem skriver i en SMS at han er i Chicago og ikke kan snakke med NRK.

Ola Borten Moe

1. nestleder i Senterpartiet

– At vi har kommet hit er et stort nederlag for oss alle sammen, men kanskje er det det som må til for å komme til bunns i saken, og finne ut hva som har skjedd. Og i alle tilfeller få satt punktum, sånn at vi får kommet oss videre og partiet kan begynne å fokusere fullt på politikken igjen, sier Moe til NRK.

Ola Borten Moe

Sp-nestleder Ola Borten Moe kommenterte Vedums ultimatum lørdag kveld.

Rune Hjulstad

Fylkessekretær i Trøndelag Sp

– Jeg håper at det ikke blir nødvendig med politianmeldelse, og at vedkommende som sendte meldinga tar til fornuft og sier unnskyld til Navarsete og partiet, sier Hjulstad.

Jostein Grande

Rådgiver i Senterpartiet

– For meg er det helt greit at det blir anmeldt. Det er en fornuftig løsning om en ikke finner ut hvem som har sendt meldinga. Jeg oppfordrer fortsatt den som har sendt den, til å stå frem, sier Grande.

Bjørn Arild Gram

Ordfører i Steinkjer

– Jeg har ikke noen annen kommentar enn at jeg støtter den håndteringen til Trygve Slagsvold Vedum, sier Gram.

To Sp-medlemmer fra Trøndelag

I tillegg til de åtte mennene med sentrale verv i Senterpartiet, var to Sp-medlemmer fra Trøndelag med på hytteturen. Disse har ingen verv i partiet.

Begge sier til NRK at de støtter alle tiltak som kan bidra til å oppklare saken.

Liv Signe Navarsete fortel korleis det var å få trakasserande melding

Liv Signe Navarsete, forsvarspolitisk talskvinne i Senterpartiet, varslet partiledelsen om seksuell trakassering i 2016. Generalsekretæren sier at han glemte varselet.

SISTE NYTT

Siste meldinger