Hopp til innhold

Nå blir det gratis ferje – for noen

Før fellesferien blir det gratis å reise med de minst trafikkerte ferjesambandene her til lands. Men mange løfter gjenstår.

Marit Steinsund, skal ta ferje fra Rysjedalsvika.

GRATIS: Marit Steinsund skal ta ferje fra Rysjedalsvika og kan fra sommeren av glede seg over 0 kroner i billettutlegg.

Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

Nå er det klart: Fra 1. juli i år blir det gratis ferjereiser på strekninger med under 100.000 passasjerer i året. Regjeringen setter av 39 millioner kroner til formålet i revidert nasjonalbudsjett, som kommer til uka.

På ferjekaia i Rysjedalsvika møter NRK Marit Steinsund. Hun sier dette om utsiktene til gratis ferje.

– Jeg ville blitt glad på egne vegne, men mest for de fastboende i Solund som er avhengige av dette sambandet til daglig.

Ferjesambandet går fra Rysjedalsvika i Hyllestad kommune på nordsiden av Sognefjorden, til Rutledal i Gulen på sørsiden av Sognefjorden og til Krakhella i øykommunen Solund. Dette er eneste vei til omverden for folk i Solund.

I Hurdalsplattformen lovte regjeringen å «innføre en ordning med gratis ferje for øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og gjøre alle ferjesamband med under 100.000 passasjerer årlig gratis».

– For mange av de små øy- og kystsamfunnene blir dette et stort løft, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Dette vil hjelpe den lille bedriften som har høye transportkostnader, mor eller far som er pendler eller turisten som skal dit til sommeren. Det skaper mer aktivitet.

Ferjesambandet går fra Rysjedalsvika i Hyllestad kommune på nordsiden av Sognefjorden, til Rutledal i Gulen på sørsiden av Sognefjorden og til Krakhella i øykommunen Solund. Dette er eneste vei til omverden for folk i Solund.

GRATIS: Ferjesambandet går fra Rysjedalsvika i Hyllestad kommune på nordsiden av Sognefjorden, til Rutledal i Gulen på sørsiden av Sognefjorden og til Krakhella i øykommunen Solund.

Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

– Trenger tilflyttere

Nøyaktig hvor mange samband som nå blir gratis, er fremdeles ikke helt avklart. I 2019 var det imidlertid over 30 samband med under 100.000 passasjerer i Norge. I fjor og i 2020 var ferjetrafikken mindre enn normalt på grunn av koronapandemien.

I årets budsjett er det allerede satt av 30 millioner kroner for å starte arbeidet med å gjøre de minste ferjesambandene gratis. I tillegg kommer det altså 39 nye millioner i revidert nasjonalbudsjett.

Les også Denne broen snyter øyfolket for gratis ferje

Lukksundet bru

På helårsbasis koster det 165 millioner å innfri Vedums løfte, ifølge Finansdepartementet.

Kåre Hatlebrekke, skal ta ferje fra Rysjedalsvika.

VIKTIG: Kåre Hatlebrekke skal ta ferje fra Rysjedalsvika.

Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

– Hvor viktig er det med gratis ferje?

Det er veldig viktig, på grunn av at øysamfunnene trenger tilflyttere. Det blir også lettere å bosette seg og komme seg til og fra, sier ferjepassasjer Kåre Hatlebrekke.

– Men er det statens ansvar å gjøre samband gratis?

Jeg tenker det, hvis de skal få folk ut i bygdene.

– Hva er forskjellen på små og store samband?

Det bor mindre folk på øyene der det er små samband. På større samband er det trafikkflyt hele tiden. Det er lettere å opprettholde en ferje med større trafikk enn med lite trafikk.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

PENGESEKKEN: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil bruke noen millioner på årets budsjett til å gjøre noen ferjestrekninger gratis.

Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

«Ferjeopprør»

Et veritabelt ferjeopprør brøt ut vinteren 2020, fremfor alt i Møre og Romsdal og Nord-Norge. Årsaken var at prisen på en rekke samband ble skrudd opp ved inngangen til året.

Les også Herleif har ikke råd til å vente på Vedums fergeløfte – flytter hele bedriften

Herleif

Overgang til nullutslippsferjer og nye systemer for betaling ble oppgitt som årsaker til prisoppgangen.

Familier og dagpendlere som er helt avhengig av ferje i hverdagen, risikerte mange tusen kroner i ekstrautgifter i måneden på grunn av prishoppet.

Den daværende opposisjonen – hvor Sp var en viktig stemme – ga Solberg-regjeringen skylden for opprøret. Men regjeringen viste for sin del til at det er fylkeskommunene – mange av dem under rødgrønn kontroll – som har ansvaret for mange ferjer.

Enden på visa ble uansett en rekke midlertidige kuttordninger for å hjelpe folk med de økte utgiftene. Og under koronapandemien ble ytterligere priskutt innført.

I Ørsta i Møre og Romsdal er Sp-ordfører Stein Aam glad for at ferjeopprøret har gitt resultater. Han slår fast at strekningene Sæbø-Leknes-Skår-Standal-Trandal og Hundeidvik-Festøya nå blir gratis å kjøre.

Vi har satset stort på å utvikle turisme i vårt område så dette er midt i blinken, sier han.

Statsråder til Møre og Romsdal etter ferjeopprør

OPPRØR: Protestene mot økte ferjepriser brøt ut i 2020 - og fikk samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og distriktsminister Linda Hofstad Helleland til å besøke Molde for å møte lokalbefolkningen.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Mye gjenstår

Men jobben er slett ikke fullført for de to regjeringspartiene med lovnaden som nå kommer.

I plattformen lovte de nemlig også å halvere prisene på riksveiferjer og fylkesveiferjer i løpet av fireårsperioden fram mot 2025.

«Vi vil sammen med fylkeskommunene ta initiativ til at det utarbeides et felles takstregulativ for riksveiferger og fylkesveiferger,» heter det

Målet er at prisene på ferjesambandene for de reisende totalt sett halveres fra nivået 1. januar i fjor, og der staten dekker kostnadene for prishalveringen.

Samtidig skrev NRK i fjor høst om at «de aller minste» ikke har fått noen løfter om pengehjelp.

Senterpartiet nådde nemlig ikke fram i regjeringsforhandlingene med sitt krav om at øysamfunn med hurtigbåt må få samme vilkår som øysamfunn med ferjer.

Les også Statsråd-nei til billigare hurtigbåt-reiser

Kystekspressen på vei til Trondheim

– Hva skjer med samband som har over 100.000 passasjerer?

– Vi har sagt at vi skal redusere alle ferjeprisene med 50 prosent. Nå i år er ferjeprisen 30 prosent lavere enn referansepunktet for målet. Vi kommer til å sette ned ferjeprisen på alle strekninger, sier Sp-leder Vedum.

– Hvorfor er ikke de aller minste, nemlig hurtigbåtene, tatt med nå?

– Nå begynner vi med å gjøre det vi sa i valgkampen og i Hurdalsplattformen.

– Et stort løft, sier du, det er satt av 39 millioner kroner til tiltaket, er dette bare symbolpolitikk?

– Vi har satt av det som trengs. Vi satte også av penger i statsbudsjettet i fjor høst og en ekstrapott i revidert, understreker Vedum.

– Dere har lovt halv pris på ferjer på riksveier og fylkesveier. Når kommer det?

– Det skal vi gradvis fase inn. Vi økte til 30 prosent for i år.

Les også Kutter fergeprisene med 30 prosent

Fylkene vil få overført midlene til gratis ferje over rammetilskuddet og får ansvaret for å iverksette ordningen fra 1. juli. Noen steder vil det imidlertid være kontraktsmessige grunner som gjør det umulig for enkelte samband å bli gratis fra denne datoen.

Regjeringen har ikke flertall i Stortinget. Dermed må Ap og Sp, etter at revidert nasjonalbudsjett er lagt fram, forhandle med SV for å sikre flertall. Budsjettet skal vedtas før sommeren.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger