Hopp til innhold

Mangedobling av folk som prøver å melde permanent flytting til hytta

Folkeregisteret har fått en kraftig økning i antall flyttemeldinger fra folk som ønsker å bytte bostedsadresse, slik de kan på bo på hytta i påsken.

Rundt to millioner mennesker eier en hytte i Norge

Regjeringen forbyr folk å være på hytta hvis den ligger utenfor hjemkommunen. Nå prøver hyttefolk å omgå reglene ved å registrere hytta som primært bosted.

Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

I løpet av den siste uka har Folkeregisteret har registrert en økning i antall flyttemeldinger til fritidsbolig.

Det opplyser Elin Imsland, avdelingsdirektør og ansvarlig for Folkeregisteret i Skatteetaten i en e-post til NRK.

– Vanligvis mottar vi ca. tre slike saker om dagen, men i perioden 14. mars og frem til i går mottok vi 20–40 saker per dag, sier Imsland.

Behandler ikke flyttesøknader

Elin Imsland, avdelingsdirektør og ansvarlig for Folkeregisteret i Skatteetaten

Elin Imsland, avdelingsdirektør og ansvarlig for Folkeregisteret i Skatteetaten

Foto: Skatteetaten

I Folkeregisterloven står det at bostedsadresse skal være adressen du oppholder deg mest i en 12 måneders periode.

Om du i det hele tatt kan benytte hytta som helårsbolig, reguleres av de enkelte reguleringsplanene i kommunene. De fleste hytteområder er regulert som landsbruks-, natur- og friluftsområder og kan derfor ikke benyttes til bolig.

Uansett vil nok de som har sendt søknad, i håp om å få sikret seg en lovlig måte å oppholde seg på hytta til påsken, bli skuffet.

Søknadene om flytting til fritidsbolig er satt på vent i lys av koronasituasjonen, opplyser Skatteetaten.

– Vi prioriterer de aller mest kritiske oppgavene og flyttemeldinger til fritidsbolig er ikke prioritert som et kritisk område for Skatteetaten i disse dager, sier Imsland.

Folkeregistrert har allerede begrenset kapasitet på grunn av koronarelatert fravær.

I tillegg har de nettopp lansert en ny skattemelding og arbeider med å implementere de ulike skatteendringene som er vedtatt i Stortinget.

Ullensvang kommune - skilt med forbod mot å bruke hytter for personar frå andre kommunar enn Ullensvang.

I den nye forskriften forbyr regjeringen folk å være på hytta hvis den ligger utenfor hjemkommunen.

Foto: Privat

Forbud mot hytteturer i andre kommuner

Økningen i flyttesøknadene kommer etter at regjeringen innførte hytteforbudet 19. mars.

I den nye forskriften forbyr regjeringen folk å være på hytta hvis den ligger utenfor hjemkommunen.

Hytteforbudet kom etter flere dagers formaning fra helseminister Bent Høie, justisminister Monica Mæland og statsminister Erna Solberg om at hytteturister må reise hjem for å ikke overbelaste helsetilbudet i hyttekommunene.

Statsminister Erna Solberg truet også med å sette inn sivilforsvaret for å få hyttefolk hjem, men det var fortsatt en del som ikke lyttet til regjeringens råd om å komme seg hjem.

15.000 kroner eller fengsel

Bryter du hytteforbudet, kan du straffes enten med en solid bot eller et opphold i langt mindre naturskjønne omgivelser.

«For personer som tar opphold på sine hytteeiendommer i annen kommune fastsettes boten normalt til kroner 15.000, subsidiært fengsel i 10 dager», skriver Riksadvokaten i et rundskriv til landets politidistrikter.

Om det er eier av hytta eller den som faktisk bruker hytta som må betale boten, vil bli avgjort etter en skjønnsmessig vurdering.

Det gis ingen muligheter for dispensasjon fra hytteforbudet, men det gis unntak hvis det er familien til en er smittet av koronaviruset. Da kan de friske familiemedlemmene som må være i karantene, oppholde seg på hytta. Den som er smittet, må holde seg hjemme.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger