Hopp til innhold

Lovendring kan åpne for felling av flere ulver

Regjeringen vil endre loven i all hast for å løse den betente ulvestriden. Den nye naturmangfoldsloven skal åpne for lisensfelling også der det ikke er skadepotensial.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Lovforslaget gir rovviltforvaltningen mulighet til å ta ut et begrenset antall ulv også av hensyn til «vitenskap, kultur, økonomi, rekreasjon og naturmangfold».

– Dette er ingen blankofullmakt til full nedskyting av ulvebestanden, men det gir en større fleksibilitet enn vi har i dag, sier Helgesen til NRK.

Håper på jakt allerede i vår

Gunnar Gundersen

FORSIKTIG OPTIMIST: Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H) fra Hedmark mener Vidar Helgesen har lyttet til Stortinget.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Det er foreløpig uklart om den nye loven kan komme på plass allerede før årets lisensjakt er over. Regjeringen har allerede utvidet denne til og med 31. mars.

Lovforslaget er sendt ut på høring i dag, og de som har innvendinger mot forslaget må komme med disse allerede mandag.

– Dersom regjeringen skal ha tillit i denne saken, er vi avhengig av at vi kommer i gang med jakt i vår, sier stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H) fra Hedmark.

Men departementet presiserer at lisensfelling av ulv fortsatt må møte vilkårene om at «uttaket ikke truer bestandens overlevelse, samt at det ikke foreligger andre tilfredsstillende løsninger.» Det er dermed usikkert hvor mange ulv som faktisk vil kunne bli felt etter de nye reglene.

– Gjør dette forslaget det enklere å drive valgkamp for Hedmark Høyre?

– Det må komme en avklaring på dette ganske fort hvis det skal hjelpe. Nå er det fine snøforhold, men jeg vet ikke hvor lenge de varer, sier Gundersen.

Betent strid

Ulvestriden startet da klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) før jul satte foten ned for lisensjakt på 32 ulv i Hedmark, etter å ha forhørt seg med Justisdepartementets lovavdeling.

Det skapte særlig sterke reaksjoner i KrF og Arbeiderpartiet, som i fjor inngikk et ulveforlik med regjeringen.

– Det Helgesen har gjort i dag, er positivt. Vi er for å komme Stortinget i møte når det gjelder forvaltning av ulv, sier Terje Lien Aasland i Ap til NRK.

Helgesen mener Norge har tolket de internasjonale forpliktelsene i saken for strengt.

– Vi fikk en dom fra Sverige i romjulen som bygget på en bestemmelse i Bern-konvensjonen. Da oppdaget vi at den forrige regjeringen ikke hadde tatt den bestemmelsen inn i den norske naturmangfoldsloven. Den bestemmelsen bør nesten ord for ord tas inn i den norske loven, forklarer Helgesen.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ