Hopp til innhold

– Bør vurdere tvang for å avradikalisere Syria-farere

Kommunene mangler et apparat for å ta imot nordmenn som vender tilbake fra jihadreiser, mener konvertitt Youssuf Assidiq. Konsulent Ikhlaque Khan i Bærum kommune åpner for å bruke tvang for å avradikalisere ekstremister.

Syria

VIDEO: Kommunene mangler planer for å håndtere hjemvendte Syria-farere.

Ikhlaque Khan om radikalisering

Rådgiver i Bærum kommune, Ikhlaque Khan, sier til NRK at det bør vurderes om personer som returnerer fra Syria bør kunne avradikaliseres med tvang.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

Terrorgruppa Den islamske stat har den siste tiden gjennomført en større militæroffensiv i Irak og Syria. Flere tusen har sluttet seg til gruppa fra Vesten, og norske myndigheter regner at opp mot 60 personer skal ha reist til Syria for å delta i borgerkrigen i landet.

Seks av disse er ungdommer som har reist fra Bærum kommune, utenfor Oslo. Konsulent i Bærum kommune, Ikhlaque Khan, sier til NRK at han er bekymret for hvordan man skal klare å avradikalisere ungdommene, dersom de en dag returnerer.

Khan sier at man per i dag ikke har noen plan for å ta imot de hjemvendte Syria-farerne.

– Foreløpig er vi i etableringsfasen når det gjelder dialog og kompetanse.

– Så dere har ikke fått noen kompetanse ennå?

– Det jobbes med saken, sier Khan.

Mener tvang kan være en mulighet

Så langt regner Politiets sikkerhetstjeneste med at rundt 20 personer har kommet tilbake til norske kommuner, etter å ha vært i Syria. Etter det NRK kjenner til er det få av de hjemvendte Syria-krigerne som er i gang med å bli avradikalisert. Khan i Bærum kommune mener det bør vurderes om man skal tvinge hjemvendte Syria-krigere til å bli med i et avradikaliseringsprogram.

– Jeg vet at de aller fleste ikke vil ha hjelp, men samtidig mener jeg at det ikke bør være en mulighet, sier Khan, som forteller at kommunene per i dag ikke har noen mulighet til å tvinge noen til å bli med i et program for avradikalisering.

– Skulle du ønske at man kunne det?

– Jeg mener at alle bør fanges opp.

– Selv om man ikke vil?

– Selv om man ikke vil.

– Flere kommuner som sliter

Youssuf Assidiq om radikalisering

Samfunnsdebattant Youssuf Assidiq mener regjeringen må komme sterkere på banen for å bistå kommunene.

Foto: Svein Ommundsen / NRK

Regjeringen la tidligere i år fram sin handlingsplan mot radikalisering voldelig ekstremisme. I beskrivelsen av handlingsplanen legges det vekt på at forebyggingsarbeidet er «sentralt for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet».

Handlingsplanen inneholder også et punkt om at hjemvendte fremmedkrigere bør følges opp, og at kompetansen på dette området må heves.

Her heter det blant annet at det er utviklet en skoleringspakke for kommunale psykososiale kriseteam, kalt «Når krisen rammer». Denne skal utvides til også å gjelde voldelig ekstremisme.

Yousuf Assidiq er norsk konvertitt, og jobber for å unngå at ungdom blir radikalisert, blant annet gjennom tenketanken Minotenk.

Assidiq sier han har inntrykk av at Bærum bare er en av mange kommuner som mangler en strategi for hvordan man skal håndtere Syria-farerne etter at de har returnert fra krigsherjede områder.

– Jeg har hørt fra flere kommuner at de sliter med blant annet kompetanse, ressurser og strategier for å vite hvordan de skal ta imot Syria-farerne som kommer hjem igjen, sier Assidiq til NRK.

Artikkelen fortsetter under bildet.

IS-krigere masjerer i Syria

Dette udaterte bildet lagt ut på IS-nettside 14. januar skal vise IS-krigere som marsjerer i den syriske byen Raqqa.

Foto: Uncredited / Ap

– Hjelper ikke hvis det tar tre år

Assidiq mener det er nødvendig at regjeringen kommer sterkere på banen, og ikke skyver ansvaret over på kommunene.

– I stedet for å ha spesialkompetanse de kan tilby kommunene, forventer de at kommunene skal lage sin egen plan og strategi. Jeg tenker at det ikke er det mest gunstige, sier Assidiq.

Assidiq påpeker, slik Etterretningstjenesten og PST tidligere har gjort, at de hjemvendte Syria-farerne kan ha krigstraumer, i tillegg til en radikalisert ideologi.

Han mener det haster med å få på plass planer for avradikalisering, og at disse må involvere både kommunene, moskeer, politiet og andre hjelpeapparater.

– Jeg håper regjeringen har en plan for dette, for hvordan de skal hjelpe de kommunene som sliter mest med Syria-farere til å få opp kompetansen fort. Det hjelper ikke hvis det tar tre-fire år, og de deretter skal begynne å jobbe med dette. Da blir det for sent, sier Assidiq.

– Kan ha blitt mer dedikerte

NRK meldte tidligere fredag at Politiets sikkerhetstjeneste har registrert at få av dem som har reist til Syria har returnert til Norge de siste månedene.

Sjef for Etteretningstjenesten, generalløytnant Kjetil Grandhagen, sier til NRK at en av grunnene til dette kan være at nordmennene som har reist til Syria for å krige, har blitt mer dedikerte.

– Først og fremst tror jeg det er sånn, for mange av de nordmennene som har blitt der nede, at de har glidd inni dette miljøet, blitt dedikerte når det gjelder oppgaven, og ønsker være der over tid, sier Grandhagen til NRK.

Torsdag ble det også kjent at to av nordmennene som har reist til Syria, skal ha steget i gradene i terrorgruppa Den islamske stat. De to nordmennene skal etter det NRK kjenner til nå motta sine ordre direkte fra direkte fra IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi.

E-sjef Kjell Grandhagen

Sjef for E-tjenesten, Kjetil Grandhagen, tror flere av nordmennene som har vært i Syria lenge kan ha blitt tett knyttet til IS.

Foto: Martin Zondag / NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ