NRK Meny
Normal

– Kan i verste fall føre til tap av liv

Mange norske kommuner er for dårlig forberedt på flom. Det mener både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksrevisjonen.

Flomoffer

Denne mannen i Kvam i Gudbrandsdalen viser hvor høyt flomvannet gikk da det ødela familiehuset.

Foto: NRK

Flere tusen nordmenn bor i områder utsatt for store flommer. Det er kommunene som har ansvaret for å sjekke at flomsikkerheten er bra nok.

I en granskning som er gjort for Riksrevisjonen mange kommuner krass kritikk for å vite for lite om hvordan en oversvømmelse vil ramme innbyggerne.

Helge Strand Østtveiten

Helge Strand Østtveiten i Riksrevisjonen frykter noen kan miste livet dersom ikke kommunene tar et større ansvar.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Kjenner ikke til farlige områder

Flere kommuner kjenner ikke til hvilke områder som statlige eksperter har pekt ut som flomutsatte og får kritikk for å ikke passe på at folk blir stoppet fra å bygge i farllige flomområder.

Det kan i verste fall medføre tap av liv ved at flommen rammer områder hvor folk med kommunens godkjentstempel har slått seg ned og bygd hus, sier Helge Strand Østtveiten, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen.

– Det er en situasjon som er ganske uheldig, konkluderer Strand Østtveiten.

– Bruker for lang tid

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener også at flere kommuner bruker for lang tid til å forbedre seg når det gjelder å passe på at innbyggerne bygger på sikre områder.

Jon A. Lea

Sjef for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Jon A. Lea, synes kommunene jobber for tregt.

Foto: Kai Myhre / DBS

– De gjør det i stigende grad, men stigningen er ikke veldig bratt, sier sjef for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Jon Lea.

Riksrevisjonen vil ikke si hvilke kommuner som glør en for dårlig jobb, men mener statlige myndigheter generelt må bli flinkere til å veilede norske kommuner.

– Kommunene har et særlig ansvar

Norges Vassdrags- og Energidirektorat, NVE, en av de statlige instansene som skal veilede kommunene, innrømmer at de burde ha vært flinkere til å følge opp kommunene.

– Det kan man i ettertid kanskje si, men vi har nå satt fullt trøkk på både skred- og flomfare og forebygging av det, sier Anne Britt Leifseth, konstituert direktør i NVE.

– Synes du at kritikken fra Riksrevisjonen er velberettighet?

– Vi ser ikke på den rapporten som spesielt kritikk mot NVE, men heller en understrekning av at kommunene har et særlig ansvar for å sikre sine innbyggere mot flom, sier Leifseth.

Ødeleggelser etter flommen

Ødeleggelsene er store etter flom og ras i Kvam i Oppland, flere biler er begravd i grus og gjørme. Mange av innbyggerne er fortsatt evakuert fra sine hjem.

Foto: Øijord, Thomas Winje / Scanpix

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger