Hopp til innhold

Denne skal stoppe en 200-års flom

Husker du skrekkbildene fra flommen i Kvam i Gudbrandsdalen i 2011 og 2013? Denne konstruksjonen er den største i sitt slag i Norge, og skal tåle «hva som helst» av flom.

Bunnlastsperre, Kvam

HIT, MEN IKKE LENGER: Denne demningen i Kvam i Gudbrandsdalen fanger opp 100.000 kubikkmeter masse, og er Norges største i sitt slag.

Foto: Line Marie Fosse Vogt / NRK

Det så ut som en krigssone i Kvam da vårflommen fra elva Veiklåa slo til i 2011 og 2013. 200 beboere måtte evakuere og en grunnleggende utrygghet spredte seg i lokalsamfunnet.

I flere hundre år har befolkningen levd med den årvisse frykten for vårflommen, og etter de to siste skadeflommene ble kravet om flomvern ytterligere forsterket.

Se flomvideo fra 2013:

mange steder er hus og eiendommer ødelagt. 
I Kvam står et boligområde under vann, på E6 er det kø, på Otta er jernbanebrua i fare

Tirsdag var det høytidelig åpning av den siste av to bunnlastsperrer på til sammen 140 millioner kroner.

Dette er en slags demning som samler opp løsmassene fra elva og kun slipper gjennom vannet. I 2014 sto den første klar, og den skal samle opp masser fra sideelva Børju. Og tirsdag dag var det offisiell åpning av den siste. Den skal demme opp elva Veiklåa, som renner ut i Gudbrandsdalslågen.

Bunnlastsperre Veikledalen

STERKE NATURKREFTER SKAL TEMMES: Fra byggingen av bunnlastsperren i Kvam. Det er gått med 5100 kubikkmeter betong.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

– Denne bunnlastsperren er helt unik i Norge. Den vil sikre 160 boliger, Dovrebanen, veger og annen infrastruktur, sier vassdrags- og energidirektør i NVE, Per Sanderud.

Anlegget har kapasitet til å stoppe 100.000 kubikkmeter masse.

Demningen er 12 meter høy og bunnen er 150 meter lang

– Kan innbyggerne i Kvam nå føle seg trygge?

– Ja, det vil jeg si. Det vil alltid være en «restrisiko» for de helt ekstreme tilfellene, men denne konstruksjonen tåler en 200-års flom med svært god margin, sier Petter Glorvigen, som er regionsjef i NVE region øst.

Norges største bunnlastsperre i sitt slag er ferdigstilt i Kvam

Demningen slipper gjennom vann, men sperrer for løsmasser. (Video: NVE)

Problemet med tidligere vårflommer er at elvebunnen i Kvam raskt fylles opp med bunnslam, grus, sand og trær, og at vannet dermed sprer seg utover i bebyggelsen.

Rune Støstad, Kjell-Børge Freiberg

EN MERKEDAG FOR KVAM: Ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad (t.v.) og Kjell-Børge Freiberg, statssekretær i Olje- og energidepartementet sto for snorklippingen.

Foto: Line Marie Fosser Vogt / NRK

Flere saker fra Innlandet