Hopp til innhold

- Skader for 200 millioner kroner

Finansnæringens fellesorganisasjon tror flommen på Østlandet er den dyreste naturkatastrofen i Norge siden storflommen i 1995.

Ødeleggelser etter flommen

Flommen har gjort skader på privat eiendom for minst 200 millioner kroner. Dette bildet er tatt i Kvam i Nord-Fron søndag.

Foto: Øijord, Thomas Winje / Scanpix

Leif Osland

- Den dyreste naturkatastrofen i Norge på 16 år, tror Leif Osland i FNO.

Foto: NRK

Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO) sier at det så langt er meldt inn 400 skader meldt til forsikringsselskapene til en samlet verdi av 100 millioner kroner.

Men de totale kostnadene på hus og eiendom er ventet å komme opp i 200 millioner kroner. Dermed blir flommen den dyreste naturkatastrofen i Norge siden storflommen på Østlandet i 1995, tror Leif Osland, som er kommunikasjonsdirektør i FNO.

Den gang betalte forsikringsselskapene ut rundt 940 millioner kroner i erstatninger. Den dyreste naturkatastrofen i norgeshistorien er fortsatt orkanen på Vestlandet i 1992 - som kostet samfunnet to milliarder 2011-kroner.

Ødeleggelser etter flommen

Ødeleggelsene er store etter flom og ras i Kvam i Oppland, flere biler er begravd i grus og gjørme. Mange av innbyggerne er fortsatt evakuert fra sine hjem.

Foto: Øijord, Thomas Winje / Scanpix

Spleiselag

FNO administrerer Norsk Naturskadepool , hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer. Alle bygninger som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskader, som følge av naturskadeforsikringsloven.

Denne potten og internasjonal gjenforsikring skal sikre at folk får erstatning ved naturskader som følge av skred, storm, flo, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd.

Maksimal erstatningsramme for en naturkatastrofe er nær 13 milliarder kroner.

Men premien som alle må betale er lik uansett om du bor i en høyblokk i Oslo eller i et flom-, vind eller rasutsatt område på Vestlandet. Naturskadepremien er for tiden 0,08 promille av brannforsikringssum.

Eksempelvis vil en bolig som er forsikret for 2 millioner kroner betaler 160 kroner i naturskadedekning.

– I realiteten er dette en subsidiering av de som bor mest utsatt. Dette er gjort for å ivareta de mest utsatte områdene og er et spleiselag. Det er lovpålagt at det skal være sånn, og er en solidarisk ordning, sier Osland.

Video 377b755b-9944-4e45-9154-42477273ed09.jpg

Video: Se lørdagens helikopterbilder fra flomområdene.

Lover penger

I tillegg til skader på privat eiendom, er det store skader på infrastruktur.

Etter den største flommen på mange år, har flere veier druknet i Gudbrandsdalen .

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa garanterer nok penger til alt opprydningsarbeidet.

– Her skal alt gjøres som kan gjøres for å utbedre disse veiene. Vi skal stille opp og det skal ikke stå på penger. Det skal heller ikke gå ut over andre prosjekter.

Statsminister Jens Stoltenberg lovte også penger da han besøkte de flomrammede områdene søndag.

- De pengene som kreves for å reparere vei, jernbane og offentlig infrastruktur vil komme. I tillegg vil jo private og offentlige forsikringsselskaper bli involvert etter slike skader.

Jens Stoltenberg

- De pengene som kreves for å reparere vei, jernbane og offentlig infrastruktur vil komme, sier statsminister Jens Stoltenberg, som søndag besøkte flomområdene.

Foto: Øijord, Thomas Winje / Scanpix

Penere vær, men vannet stiger

Mandag ventes det lettere vær over hele Østlandet. Allerede er det nå klarvær i Lillehammer-traktene etter en i overkant regntung periode. I de fleste vassdrag har vannføringen nå sluttet å stige og er på retur. Men enkelte steder vil vannstanden fortsette å stige.

–Vi regner med at vannstanden i Mjøsa nå har kuliminert, men vil fortsette å stige utover i neste uke og vil nå en topp i løpet av en fire til fem dager, sier Elin Langsholt ved Norges Vassdrag- og energidirektorat

For de nærmeste dagene er det ikke meldt vesentlig nedbør for de områdene som nå er flomrammet.

Nye E6 til flere milliarder er lagt alt for lavt

Nye E6 til flere milliarder er lagt alt for lavt. Samferdselsministeren garanterer nok penger til alt opprydningsarbeidet.

Foto: Jørn Nordli

– Vi regner med at toppen blir cirka en meter under det som var toppen i Mjøsa i 1995. Det er betraktelig under nivået som var den gangen.

Vannføringen i Vorma vil øke i takt med at Mjøsa stiger utover i neste uke, men værvarselet er gunstig de neste dagene. Dette fører til at flomtoppen er på vei nedover, forteller Langsholt

– Flomtoppen i Glomma er på vei nedover nå, og har nok passert Kongsvinger. Dette vil si at flommen i Glomma vil nå Øyeren tidligere enn flommen fra Gudbrandsdalslågen og Mjøsa. Flommen i Øyeren vil kanskje nå opp i et fem års nivå i løpet av de nærmeste dagene.

AKTUELT NÅ