Hopp til innhold
En familie fra Kvam har opplevd utrygge dager etter flom og ras i pinsen for ett og et halvt år siden. 
I to somre har de bodd på ei seter i fjellet av frykt for nye ras. Først nå begynner NVE sikringsarbeidet på garden:

Måtte vente halvannet år på flomrydding

En familie fra Kvam har måtte bodd på ei seter i to somre i frykt for ras. Årsaken er at arbeidet med å sikre garden etter pinseflommen i 2011 først har startet nå, etter et og et halvt år med utrygge dager.