I tottene på hverandre over «byråkratisk pengesluk»

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Michaelsen (Ap) og helseminister Bent Høie (H) er på full kollisjonskurs. – Mer kostbart byråkrati, kaller Micaelsen Høies prestisjereform.

Bent Høie (H) og Torgeir Micaelsen (Ap)

Bent Høie og Torgeir Micaelsen er rykende uenige om hvor mye penger som skal brukes på forvaltning og ikt når fritt behandlingsvalg skal innføres.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Regjeringens prestisjereform «fritt behandlingsvalg» blir et pengesluk, det er beskjeden fra Torgeir Micaelsen.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann klarer ikke helt å svelge pengebruken helseminister Bent Høie har planlagt i statsbudsjettet for å få til den nye reformen.

Med fritt behandlingsvalg skal pasienter få mulighet til å velge privat behandling, ved godkjente institusjoner. Til å begynne med innføres ordningen for enkelte pasientgrupper, neste år. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015, er det satt av 150 millioner kroner til pasientbehandling - og 20 millioner til forvaltning og IKT.

Oppsiktsvekkende

Torgeir Micaelsen mener det er oppsiktsvekkende mye penger til byråkrati

– Det er nesten 12 prosent i administrasjonskostnader, som er mange ganger det vi har ellers i helsetjenesten, sier han.

Det er kommet advarsler, også fra helsefaglig hold, om at fritt behandlingsvalg kan medføre mye byråkrati. Micaelsen mener at budsjettforslaget bekrefter disse advarslene.

Helseminister Bent Høie mener imidlertid at Michaelsens påstand er meningsløs.
For de 20 millionene skal gå til å innføre en viktig reform som skal styrke pasientrettighetene, sier han.

Viser til statsbudsjettet

Så skal det skal brukes langt mer penger på selve pasientbehandlingen etterhvert. Det skal dessuten etableres en ny, felles dataløsning for flere pasientrettigheter - i tillegg til fritt behandlingsvalg.

– Så disse 20 millionene vil føre til mindre byråkrati for pasientene, bedre IKT-løsninger for helsetjenesten og forenkling av viktige pasientrettigheter, sier Høie.

Micaelsen viser til regjeringens forslag til statsbudsjett, hvor det står:
"Det foreslås 20 millioner kroner til forvaltning og IKT som følge av ordningen med fritt behandlingsvalg".

– Men er det ikke naturlig at det koster litt ekstra når det skal etableres en helt ny ordning og utvikles nye dataløsninger?

– Det er klart, at det vil være startkostnader, svarer Micaelsen. Han mener likevel at disse utgiftene er alt for høye, sammenlignet med utgiftene til pasientbehandlingen.

SISTE NYTT

Siste meldinger