Italiensk rettssak mot Krekar-nettverk: – Ville bli med i Den islamske staten

BOLZANO/ITALIA (NRK): Mandag startet omsider rettssaken mot mulla Krekar og hans angivelige terrornettverk i Italia. Verken Krekar eller to andre tiltalte bosatt i Norge var til stede i salen.

Rettsbygningen i Bolzano i Nord-Italia

RETTSBYGNINGEN: Her, i rettsbygningen i Bolzano i Nord-Italia, startet rettssaken mot mulla Krekar og hans angivelige terrornettverk mandag.

Foto: Ines Margot Zander / NRK

Det er nesten tre år siden mulla Krekar ble pågrepet på cella i Kongsvinger fengsel, siktet for å være lederen av et internasjonalt terrornettverk.

Mulla Krekar (t.h.) og hans advokat Brynjar Meling

Najmuddin Farah Ahmad, alias mulla Krekar, er tiltalt for å ha ledet et terrornettverk i Italia. Krekar er selv en fri mann i Norge, etter at det i 2016 ble kjent at Italia trekker utleveringsbegjæringen mot Krekar.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Etter flere utsettelser de siste årene, kunne rettssaken mot Krekar og fem andre menn omsider starte i rettsbygningen i Bolzano i Nord-Italia mandag morgen.

Verken Krekar eller de to andre tiltalte som har tilhold i Norge var til stede i retten da retten ble satt klokken 09.30

Likevel har italiensk påtalemyndighet tatt sine forholdsregler i forkant av terrorrettssaken. NRKS reportere i Bolzano observerte mandag morgen at deler av området foran rettsbygningen var sperret av, og at enkelte biler ble flyttet i gatene rundt.

Store deler av den første rettsdagen gikk med på at tjenestepersoner fra politienheten Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) forklarte seg om saken mot Krekar.

– Skulle opprette kalifat i Nord-Irak

Krekar oppholder seg for tiden i Norge, etter at det i 2016 ble kjent at Italia trekker utleveringsbegjæringen mot ham.

Den italienske tiltalen mot Krekar sladdet

NRK har fått tilgang til den italienske tiltalen mot mulla Krekar og fem andre angivelige medlemmer av hans terrornettverk.

Foto: NRK / NRK

Likevel har altså etterforskningen av Krekar gått sin gang. På plass i retten mandag blant annet representanter for den italienske påtalemyndigheten og Enrica Franzini, Krekars rettsoppnevnte advokat i Italia.

Hun sier Krekar avviser alle anklager.

– Krekar har hele tiden sagt at han er en pasifistisk teoretiker. Han har aldri oppfordret noen til vold, vi får se om retten er enig, sier Franzini.

– Vi venter på vitneprov som vil kunne være interessante for Krekars posisjon. Det kan komme noen overraskelsesmomenter.

Etter det NRK får opplyst har også etterforsker Geir Øvstedal fra Politiets sikkerhetstjeneste reist til Italia for å vitne i rettssaken. Dette bekreftes av PST, som ellers viser til italiensk påtalemyndighet for kommentarer, fordi det er «deres sak».

Etter det NRK forstår skal Øvstedal vitne i retten tirsdag.

– Skulle opprette kalifat i Nord-Irak

Dokumenter NRK har fått tilgang til viser at italiensk påtalemyndighet har tatt ut en omfattende tiltale mot mulla Krekar og fem andre menn med irakisk bakgrunn.

Ifølge tiltalen, som er fra august i år, skal de tiltalte ha vært en del av en internasjonal, radikal fundamentalistbevegelse, kalt Rawti Shax eller Didi Nwe («Den nye veien» eller «Mot fjellet»).

Bevegelsens formål var ifølge tiltalen å styrte den nåværende regjeringen i irakisk Kurdistan, og erstatte den med et såkalt «kalifat», styrte etter sharialovgivning.

Dokumenter i forbindelse med Krekar-saken i Italia

En rettsbetjent står ved siden av bunker med dokumenter utenfor rettssalen i Bolzano.

Foto: Olav Døvik / NRK

– Måtte inkluderes i IS

I tiltalen heter det også at organisasjonen hadde et indirekte mål om å begå voldshandlinger på europeisk jord og vestlige mål, for å legge press på internasjonale myndigheter.

Enrica Franzini, Krekars forsvarer i Italia

Mulla Krekars rettsoppnevnte forsvarer i Italia, Enrica Franzini.

Foto: Olav Døvik / NRK

I tiltalen er det også spesifisert hva de enkelte medlemmene av det angivelige nettverket skal ha gjort. Om Krekar heter det blant annet:

  • Najmuddin Faraj Ahmad (alias mulla Krekar): Utformet den komplekse organisasjonen fram til mars 2012, og rekrutterte medlemmer. Deler av rekrutteringen skjedde gjennom forelesninger på et chatteforum.
  • Fra mars 2012 mener italiensk påtalemyndighet at Krekar styrte nettverket fra cella i Kongsvinger fengsel. Ifølge italiensk påtalemyndighet skal Krekar blant annet ha bestemt at «Rawti Shax måtte inkluderes i Den islamske staten og i kalifatet til Abu Bakr Al Baghdadi».

Europeisk nettverk

Nettverket hadde ifølge italiensk påtalemyndighet aktive celler i Midtøsten og Europa (Tyskland, Sveits, England, Italia, Finland, Hellas, Sverige, Norge, Irak, Iran og Syria).

I tillegg til Krekar og to andre menn bosatt i Norge (se faktaboks), er også Krekars svigersønn tiltalt som en del av Rawti Shax.

Det samme er Awat Karkuky, som i 2017 ble dømt til seks års fengsel i Storbritannia for å være medlem av Den islamske staten, ifølge Daily Mail. Også den siste tiltalte, en mann i begynnelsen av 40-årene, har tilhold i England.

Flyttet biler utenfor retten i Bolzano

Politiet flyttet biler utenfor rettsbygningen i Bolzano før rettssaken startet mandag morgen.

Foto: Ines Margot Zander / NRK

Nekter straffskyld

Ifølge italiensk påtalemyndighet skal mulla Krekar fra mars 2012 ha ledet nettverket fra cella i Kongsvinger fengsel.

Verken Krekar eller Brynjar Meling er i Italia i forbindelse med rettssaken. Krekar har ikke reisedokumenter og har ikke ifølge Meling ikke fått forsikringer om at han kan returnere til Norge om han reise ut av landet.

Meling mener det ikke er noe nytt i det som nå behandles i Italia, og sier alle anklagene også lå til grunn for utleveringsbegjæringen som ble frafalt.

Brynjar Meling

Mulla Krekars norske advokat Brynjar Meling har ikke tatt turen til Italia. Han har ingen tro på at Krekar kan komme til å bli utlevert om han skulle domfelles i Italia.

Foto: Runa Victoria Engen

Meling avviser at Krekar ønsket at nettverket Rawti Shax skulle samarbeide med IS. Han viser til Krekars eget manifest om organisasjonen, som har blitt belyst gjennom to rettsrunder i Norge.

– Her kom det fram at dette er helt i stris med IS, og at de ikke kan samarbeide på noen måte. Det er et dokument som skal lede til et parti som skal fungere som et lovlig, politisk parti i det kurdiske selvstyreparlamentet.

– Politisk prosess

Meling har tidligere tatt til orde for at saken mot Krekar burde overføres til Norge.

I et brev til domstolen i Italia viser Meling også til at det har vært møtevirksomhet mellom norske og italienske statssekretærer i perioden før Italia begjærte Krekar utlevert.

– Slik Krekar ser det, er denne saken bare et resultat av en politisk prosess, der man prøver å oppfylle regjeringens løfte om å sende Krekar ut av Norge, skriver Meling i brevet.

– En farse

Dommerne i Krekar-saken i Italia

Domstolens president, Carlo Busanti.

Foto: Olav Døvik / NRK

Ifølge dokumentene NRK har fått tilgang til, representeres Krekar og flere andre i nettverket av den italienske advokaten Enrica Franzini. Meling har tidligere vært svært kritisk til Franzinis rolle i saken.

I brevet Meling har sendt til retten heter det blant annet at Krekar ikke har akseptert Franzini som sin advokat. Meling sier Krekar har forsøkt å komme i kontakt med andre advokater etter han ble stevnet i september, men sier det ikke har vært tid til det.

– Advokaten har ikke kontaktet Krekar for å høre hans syn på saken, eller hvilke spørsmål hun skal stille vitner eller hvilke vitner han vil ha i retten, sier Meling.

Krekars norske advokat sier han ikke kan se bort fra at italienske myndigheter vil begjære Krekar utlevert på nytt, dersom Krekar blir domfelt for terror i Italia. Selv har Meling svært liten tro på at det skjer.

– Han kommer aldri til å bli utlevert, fordi dette er en farse, sier Meling, som viser til at Krekar er tiltalt med to andre norske statsborgere.

Meling viser til at Norge hadde vært pliktige til å etterforske disse, dersom man mente det var hold i terroranklagene. Krekar er i dag en fri mann i Norge.

– I den grad en mann som er fratatt personnummer, alle personlige rettigheter, ikke kan ha en bankkonto eller bevege seg særlig fritt utenfor Norge, er en fri mann, så er han det, sier Meling.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger