Hopp til innhold

Helge Lund om pengesløsingen: – Jeg ergrer meg nå i ettertid at vi ikke så det tidligere

Tidligere Statoil-sjef Helge Lund tar selvkritikk for at han ikke var tett nok på selskapets USA-satsing til å oppdage og avverge pengesløsingen.

– Jeg mener vi generelt sett har en god kultur og kontroll på virksomheten, også i USA. Men det var ett område der vi hadde dårlig intern kontroll på virksomheten som har vist seg å vokse, og jeg ergrer meg nå i ettertid at vi ikke så det tidligere. Da kunne vi gjort tiltak tidligere, og da kunne vi ha unngått noe av det vi opplever i dag, sier tidligere Statoil-sjef Helge Lund til NRK.

Han satt som konsernsjef i Statoil, senere Equinor, fra 2004 til 2014, under selskapets store satsing på landbasert olje- og gassproduksjon i USA. En satsing som ikke har gått på skinner, og som de siste 20 årene har gitt tap på over 200 milliarder kroner.

Dagens Næringsliv har skrevet om en omfattende ukultur preget av sløsing, slurv og mangel på internkontroll.

Også statsministeren kom i mai med kraftig kritikk av den forretningskulturen som er avdekket i selskapets amerikanske landbaserte virksomhet, og kalte avsløringen «forstemmende».

Er du også enig i at det var en dårlig kultur i Statoils USA-selskap den gang?

– Jeg mener Statoil og Equinor har en meget god bedriftskultur. Jeg mener at kulturen i USA var bra. Men i enkelte deler av virksomheten og i noen av de eksemplene vi har sett fra virksomheten i USA, det er ikke sånn vi skal ha det i Statoil, og det har dagens ledelse vært veldige tydelige på, sier Lund, som i dag er styreleder i olje- og gasselskapet BP.

Han har også skrevet en ytring til NRK, der han blant annet uttaler «jeg skulle vært hardere i klypa».

Fikk to rapporter på bordet

Men pek på det du mener ikke har vært riktig, for du fikk jo en rapport i 2013 som handlet om lønnsnivåer som dere ikke kunne være bekjente av. Hva var det du fikk rapport om?

– Da vi fikk en rapport om lederlønninger så var det enkelte lederlag, eller nivå av ledere, som hadde en høyere lønn enn det som var markedet, og det er ikke i tråd med vår lederlønnspolitikk. Da tok vi grep sammen med lokal ledelse hvor vi blant annet innførte lønnsfrys umiddelbart etter at den rapporten kom.

Lund forteller at det kom to rapporter fra internrevisjonen i 2013 og 2014 som antydet at selskapet hadde interne kontrollproblemer.
– Det ble det tatt tak i. Men senere har det vist seg at de problemstillingene var større enn det vi så i min tid. Og den nåværende ledelsen har tatt etter det jeg forstår meget kraftfulle tiltak på det, sier han.

Store tap

De regnskapsmessige tapene er anslått til over 200 milliarder kroner og i avisene så snakkes det om tidenes største industriskandale. Hva tenker du om det?

– I 2005, for 15 år siden, så var det et stort underskudd på olje og gass i markedet og alle de store oljeselskapene nærmest krympet med reserver. Vi måtte ta grep for å utvide virksomheten og vokse. Både i Norge og internasjonalt.

– Vi definerte at skifergassolje var et nytt vekstområde på grunn av teknologi, det viste seg å være riktig, men det vokste mye, mye mer enn det vi trodde, slik at det tippet balansen i olje og gassmarkedet og prisene falt dramatisk i 2014. Det er hovedårsaken til at Equinor har måttet ta nedskrivninger, sier Lund.

Kjøpte dere for dyrt i USA?

– Basert på den kunnskapen vi hadde da, og basert på andre transaksjoner i markedet, så gjorde vi gode transaksjoner på det tidspunktet. Sett i ettertid, med den informasjonen vi har i dag, og med den oljeprisen vi har i dag, så både investerte vi og hele industrien for mye og vi kjøpte til for høye priser.

Men tapet er på over 200 milliarder kroner, det er enorme summer vi snakker om her?

– Det som er knyttet til onshore virksomhet, det er cirka 9 milliarder dollar. Det øvrige dreier seg om letevirksomhet, og delvis også knyttet til offshore virksomheten i gulfen og Mexico, også forhold knyttet til gasseksport fra forrige tiår.

– Tar ansvar for beslutningene vi gjorde

Den tidligere Statoil-sjefen har frem til nå ikke uttalt seg om saken.

– Generelt så synes jeg det ikke er riktig av en avgått konsernsjef å være en løpende kommentator på den virksomheten han har forlatt. Det har jeg valgt å holde fast på i seks år. Denne saken er litt spesiell og har fått stor oppmerksomhet, og mitt ønske nå er å gi en litt bredere bilde av investeringene i USA og hvordan vi har utviklet dem, sier Lund.

Du var konsernsjef i 10 år, hvilket ansvar har du for at selskapet har fått en knekk i tillitten?

– Jeg tenker at det går som en del av et veldig viktig lederansvar. Jeg hadde ansvar for alt i Statoil i min periode i ti år. Det er strategi, kultur, verdivalg og det er internkontroll. Jeg kan bare se på meg selv, og jeg tenker at det er en del av lederansvaret.

– Men hvilket ansvar tar du for at selskapets omdømme har blitt svekket?

– Jeg tar ansvar for de beslutningene som vi gjorde. Jeg har også pekt på at det er noen områder jeg mener vi burde ha gjort det bedre, selv om det var mange ting organisasjonen gjorde veldig bra. Det har vi erkjent, jeg har erkjent, og det er satt i gang kraftfulle tiltak.

Kraftig kritikk fra største eier

Olje- og energiminister Tina Bru måtte svare for Stortinget etter DNs artikkelserie om Equinors massive tap i USA, og en omfattende ukultur preget av sløsing, slurv og mangel på internkontroll.

Fra Stortingets talerstol kom Bru med kraftig kritikk av selskapet. Som statsråd i Olje- og energidepartementet er det hun som eier to tredjedeler av selskapet på vegne av staten.

– Det er ikke sånn vi forventer at store norskeide selskaper skal operere. Noe av det som kom fram der, har vært ganske urovekkende. Og er ikke sånn vi skal holde på, sa Bru til pressen etter et eiermøte med konsernsjef og styreleder i selskapet i mai.

Equinors samlede egenkapitaltap i USA ved utgangen av første kvartal 2020 var 21,42 milliarder dollar, viser en sammenstilling NRK har gjort av tapene som fremkom av årsrapporten for 2019 samt tall for første kvartal i år.

Les også: Oljeminister Bru: – Ikke sånn vi forventer at store norskeide selskaper skal operere

Klar tale fra statsministeren

Også statsministeren kom i mai med kraftig kritikk av den forretningskulturen som er avdekket i selskapets amerikanske landbaserte virksomhet

– Jeg tenker at Equinor bør ha samme standard i utlandet som her hjemme. Jeg tror det er en viktig del av norsk forretningskultur å være nøysomme i den aktiviteten man har også i andre land, sa Erna Solberg (H) til NRK.

Les også: KLP har bedt Equinor om oppklaringsmøte om USA-satsing

AKTUELT NÅ