Oljeminister Bru: – Ikke sånn vi forventer at store norskeide selskaper skal operere

Olje- og energiminister Tina Bru sier hun har fått forsikringer om at Equinor har ryddet opp i en ukultur knyttet til USA-satsingen som førte til over 200 milliarder i tap.

Olje- og energiminister Tina Bru møter pressen etter møte med styreleder i Equinor Jon Erik Reinhardsen og konsernsjef Eldar Sætre mandag ettermiddag.

KRITISK BLIKK: Olje- og energiminister Tina Bru møter pressen etter møte med styreleder i Equinor Jon Erik Reinhardsen og konsernsjef Eldar Sætre mandag ettermiddag.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Olje- og energiminister Tina Bru møtte pressen etter eiermøtet med styreleder Jon Erik Reinhardsen og konsernsjef Eldar Sætre.

Hun åpnet med å si at Equinors virksomhet i USA har fått mye negativ oppmerksomhet.

– Det med rette, poengterte Bru.

– Jeg hadde selv et behov for å få en gjennomgang av USA-virksomheten. Jeg har fått høre at Equinor har gjort en grundig jobb med å rydde opp i de kritikkverdige prosessene når det gjelder forretningskultur, dårlig internkontroll og så videre, sier Bru.

Hun mener hun har fått gode svar på hva selskapet har gjort siden 2014.

Equinors satsing på landbasert olje- og gassproduksjon i USA de siste 20 årene har gitt tap på over 200 milliarder kroner.

Dagens Næringsliv har skrevet om en omfattende ukultur preget av sløsing, slurv og mangel på internkontroll.

– Veldig unorsk

Bru vil ikke selv gi noen eksempler på hva hun legger i en dårlig forretningskultur.

Det er det de selv avdekket noen år tilbake i tid, det er et eksempel på noe som er veldig unorsk. Det er ikke sånn vi forventer at store norskeide selskaper skal operere. Noe av det som kom fram der, har vært ganske urovekkende. Og er ikke sånn vi skal holde på, svarer Bru.

Den norske stat eier 67 prosent av Equinor gjennom Olje- og energidepartementet. Nest største eier er også staten, som gjennom Folketrygdfondet eier 3 prosent av aksjene i selskapet.

Taper fortsatt

Selv om Equinor sier at de har ryddet opp i rotet de siste årene, så gjør en mer enn halvert oljepris siden nyttår og svak gasspris at tapene fortsetter å vokse inn i 2020.

Styreleder i Equinor Jon Erik Reinhardsen og konsernsjef Elda Eldar Sætre på vei til møte i Olje og energidepartementet.

MØTTE STATSRÅDEN: Styreleder i Equinor Jon Erik Reinhardsen og konsernsjef Eldar Sætre på vei til møte i Olje- og energidepartementet.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Styreleder i Equinor Jon Erik Reinhardsen sier problemene i USA har vært kjent for styret siden 2014/2015.

– Hvorfor sviktet internkontrollen i selskapet?

– Det er vanskelig å si. Vi har ikke vært tett nok på som selskap tilbake i tiden rundt 2010 til 2014. Og så er det tatt tak i dette da disse rapportene kom frem, svarer Reinhardsen.

Nå skal selskapet gjøre informasjonen om USA-satsingen bedre tilgjengelig. Blant annet skal dette komme fram i kvartalsrapportene som et eget driftssegment.

Selskapet har rapportert om nedskrivningene og egenkapitalsituasjonen i USA hvert år siden 2015, gjennom noteverket i årsrapportene. Informasjonen har blitt mer detaljert og tilgjengelig de siste par-tre årene.

– Hvem har hatt hovedansvaret for disse feilinvesteringene?

– Dette er ulike ting som bygger seg opp til det akkumulerte tapet. Dette har skjedd over en lengre tidsperiode hvor flere har vært involvert. Det som har skjedd har gitt organisatoriske konsekvenser, men jeg vil ikke gå inn på vurderinger av individer i dette.

– Dere sier styret vil følge USA-virksomheten tett. Er det aktuelt å selge seg helt ut?

– Nei, det er ikke noe vi har diskutert. Vårt fokus nå er å få mest mulig verdi ut av det vi sitter på av verdier der borte

– Har det vært en feilsatsing?

– Det har vært en svært kostbar læring som vi gjerne skulle vært foruten. Men når vi ført har den, skal vi gjøre vårt beste for å skape verdier av det vi sitter på nå, sier styrelederen.

Tror de kan tjene inn igjen store deler

På pressekonferansen poengterte styrelederen at de har ambisjoner om å snu USA-tapet til pluss. Han sier de nå har en styrket internkontroll og lavere kostnadsnivå.

Reinhardsen sier den regnskapsmessige egenkapitalreduksjonen ikke viser hele bildet.

Selskapet har en utsatt skattefordel på 3,8 mrd. dollar.

– Vi har fortsatt verdifulle eiendeler som vil kunne produsere i mange tiår fremover. Vi har forbedret driften betydelig. Og vår ambisjon er å tjene inn igjen store deler av det regnskapsmessige tapet.

Fulgte ikke anbefalinger

Finanstilsynet ba i 2014 Equinor skille ut USA-virksomheten som eget område i regnskapene, men selskapet fulgte ikke anbefalingen.

Både KLP og Folketrygdfondet mener større åpenhet rundt Equinors USA-satsing kunne bidratt til å redusere tapene.

Selskapet har vist til at mye informasjon om virksomheten i USA, utover det som finnes i kvartalsrapportene, er tilgjengelig gjennom offentlig rapportering til myndighetene i USA (Equinor er børsnotert i New York i tillegg til i Oslo).

– Dette har altså ikke vært skjult eller holdt hemmelig på noen måte, sa konsernsjef Eldar Sætre i Equinor på selskapets generalforsamling i forrige uke.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger