Forsvaret visste om datatabbe i årevis

I over to år visste Forsvaret at navnene på de ansatte i Etteretningstjenesten lå offentlig tilgjengelig. Først da NRK avslørte tabben tok de affære.

Datatabbe i Forsvaret

Forsvarsminister Grete Faremo bekrefter at Etteretningstjenesten tok opp saken med forsvarsledelsen i 2008.

Foto: NRK/Scanpix (Montasje)

Informasjonen som har vært tilgjengelig for 38.000 ansatte gjennom Navs Aa-register kan sette livet til norske etteretningsagenter i fare.

I et brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget bekrefter forsvarsminister Grete Faremo at Etterretningstjenesten (E-tjenesten) tok opp saken med forsvarsledelsen allerede i begynnelsen av 2008.

Samtidig ble departementet orientert om saken.

– Kjente ikke til problemene

E-tjenesten var bekymret over at den teknologiske utviklingen gav helt nye muligheter til å søke opp og sammenstille informasjon som var sendt inn til de offentlige registrene.

– Det ble tidlig klart at det var Arbeidsgiver-arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) som representerte den største utfordringen fordi det er dette registeret der flest har tilgang, skriver Faremo.

29. april i år fortalte NRK at navnelister over ansatte i E-tjenesten var tilgjengelig for 38.000 personer i en rekke offentlige etater med tilgang til dette Aa-registeret.

Da sa forsvarsjef Harald Sunde at han ble orientert om saken like etter at han tok over jobben høsten 2009, og at det da ble satt ned en arbeidsgruppe for å løse problemet. Forsvarsministeren sa hun først ble kjent med saken etter at NRK tok den opp.

Alvorlig for enkeltpersoner

Etter medieoppslaget krevde Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget svar på en rekke spørsmål fra Faremo.

I svarbrevet fra forsvarsministeren står det at det er svært uheldig for E-tjenesten hvis all informasjonen i registrene blir gjort kjent.

For enkeltindivider i visse funksjoner kan det være svært alvorlig og kritisk til tross for at opplysningene ikke kan anses som skjermingsverdig etter sikkerhetsloven, skriver Faremo.

Informasjon det er snakk om i denne saken, er informasjon som er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven.

Raskt fjernet

Dagen etter NRKs avsløring ble opplysningene om de ansatte i E-tjenesten midlertidig fjernet fra Aa-registeret.

Det jobbes nå med å finne en varig løsning på problemet. Forsvaret er, som alle andre virksomheter, forpliktet til å rapportere inn opplysninger til ulike offentlige registre. Aa-registeret brukes for å sikre ansattes rettigheter, for eksempel til sykepenger.

Når det gjelder tallet på antall ansatte i E-tjenesten som ligger ute på åpne nettsider, har Forsvaret gitt opp å fjerne dette.

Ble lovet at de skulle fjernes

Men i statsrådens brev står det at E-tjenesten allerede i oktober 2006 hadde møter med representanter for Brønnøysundregisteret, Statistisk sentralbyrå og Aa-registeret for å få opplysningen fjernet.

Dette skal de da, i følge statsrådens brev, ha blitt lovet at skulle skje, men det skjedde altså ikke.

– Vi kan bekrefte at det har vært møter og dialog med E-tjenesten. Men vi finner det ikke riktig å kommentere det noe mer utover det, sier fungerende kommunikasjonssjef Jørgen Ferkingstad i Brønnøysundregistrene til NRK.

– Ble varslet i 2008

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sier til NRK at han ikke fikk vite om disse sikkerhetsglippene da han hadde jobben.

– Jeg ble gjort oppmerksom på at vi hadde denne typen utfordringer i forhold til operatørene i spesialstyrken. Men fikk beskjed om at det ble arbeidet med å finne løsninger på dette og at de regnet med å få det til.

Dette skal i følge Diesen ha skjedd rundt årsskiftet 2008-2009.

At det skulle være et tilsvarende problem i forhold til E-tjenesten var ikke omtalt i denne sammenhengen i det hele tatt. Men jeg synes ikke dette er en veldig alvorlig sak. Jeg vurderer ikke disse opplysningene som å være de mest sensitive, sier Diesen som ikke vil svare på om han burde ha blitt informert.

Verken ledelsen i Forsvaret eller Etterretningstjenesten vil kommentere denne saken. De viser til forsvarministerens svar på spørsmålene fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.