Hopp til innhold

38.000 kan se navnelister over etterretningsansatte

Mer enn 38.000 ansatte i det offentlige har tilgang til graderte navnelister over ansatte i den norske etterretningstjenesten. Forsvaret har visst om problemet, men foreløpig ikke funnet en løsning.

Etterretningstjenesten på Lutvann

Etterretningstjenestens hovedkvarter på Lutvann i Oslo.

Foto: Espen Gleditsch / NRK

For to uker siden fortalte NRK hvordan det hemmelige tallet på ansatte i Etterretningstjenesten hadde endt opp på internett. De ansatte i tjenesten arbeider med å samle informasjon fra en rekke land og konfliktområder - og det er svært viktig at så få som mulig kjenner identiteten deres.

Nå viser det seg at detaljerte navnelister over ansatte i den hemmelige tjenesten i ligger i NAVs Aa-register (Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret), som er tilgjengelig for over 38.000 offentlig ansatte. NRK får bekreftet dette fra kilder med tilgang til registeret.

– Hva slags informasjon kan man finne om man søker opp en organisasjon i Aa-registeret?

– Da får man lister over alle ansatte, med navn, yrkestittel, startdato for arbeidsforholdet og antall arbeidstimer i uken, sier fungerende avdelingsdirektør Ørgan Mydland ved Aa-registeret.

Det er en klar mulighet for at informasjonen kan komme på avveie

Tore Larsen Orderløkken, NorSIS

– Visste dere at Etterretningstjenesten lå i dette registeret?

– I utgangspunktet skal alle arbeidsgivere være registrert. Videre vil jeg henvise til Forsvaret i denne saken, sier Mydland.

– Men ser du at det kan være problematisk atså mange mennesker har tilgang til denne informasjonen?

– Det vil jeg egentlig ikke kommentere.

Aa-registeret Ørjan Mydland

Ørjan Mydland er fungerende avdelingsdirektør ved Aa-registeret.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Stor risiko for informasjon på avveie

Aa-registeret brukes av over 400 kommuner, flere fylkeskommuner og en rekke statlige etater.

 • Se nederst i artikkelen for å se hvem som har tilgang til registeret.

Alle norske bedrifter er pålagt å innrapportere informasjon om sine arbeidstakere til registeret. Brukerne har underskrevet en taushetserklæring, men det hindres ikke at informasjonen kan misbrukes, mener Dag Wiese Schartum ved Institutt for forvaltningsinformatikk på Universitet i Oslo.

– Om noen er ute etter å skaffe seg opplysninger fra dette registeret tror jeg de vil få det til. Når så mange har tilgang er det ikke nødvendigvis vanskelig å finne en person som er villig til å bryte taushetsplikten, sier Schartum.

I etterkant av NRKs omtale av sikkerhetsglippene for to uker siden sendte forsvarsminister Grete Faremo en redegjørelse til Stortinget. Der påpekte hun at det kan være kritisk for ansatte i E-tjenesten om mer informasjon fra offentlige registre kommer på avveie. Noe som ikke er usannsynlig, mener Tore Larsen Orderløkken ved Norsk senter for informasjonssikkerhet.

– Når det er så mange brukere som dette er det en klar risiko for at informasjonen kan komme på avveie. Det er viktig at den som registrerer informasjonen i et slikt register er klar over dette, sier Orderløkken.

Forsvaret bekrefter overfor NRK at informasjonen om de ansatte i Etterretningstjenesten er hemmelighetsstemplet. Håndtering av såkalte graderte opplysninger stiller svært strenge krav til sikkerhetsrutiner , og både datasystem og personer som har tilgang skal sikkerhetsklareres. Aa-registeret er ikke dimensjonert for å forvalte gradert informasjon.

– Det er et brudd på sikkerhetsloven om gradert informasjon har endt i et slikt register, sier Orderløkken.

NRK har bedt NAV om innsyn i risikoanalysen som sier noe om hvor utsatt innholdet i Aa-registeret er. Vi fikk avslag fordi "registeret innholder opplysninger som kan være av interesse for kriminelle miljø, og risikoanalysen kan bidra til å lette gjennomføring av kriminelle handlinger". Vi får heller ikke vite mer om hvilke sikkerhetstiltak registeret har for å hindre datainnbrudd og lekkasjer.

Video Harald Stanghelle om forsvarets datatabbe

Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten, kommenterer forsvarets datatabbe.

Forsvarssjefen: – Slik kan vi ikke ha det

Forsvarsministeren og forsvarssjefen skulle i dag presentere den nye instruksen til Forsvarets sikkerhetsavdeling, som blant annet har ansvaret for håndtering av sensitiv informasjon i Forsvaret. Forsvarssjefen innrømmer at han har kjent til problemet i lang tid.

– Jeg ble informert om dette da jeg startet i jobben (1. oktober 2009, journ. anm), og da jeg forsto omfanget satte jeg ned en arbeidsgruppe som skulle forsøke å finne en løsning.

– Hvor raskt kan det skje?

– Det kan jeg ikke svare på. Vi arbeider intenst med det, og har flere konkrete forslag. Men her må også departementet inn i bildet. Foreløpig har vi sørget for at nye opplysninger ikke skal ende i disse registrene, sier Sunde.

Aa-registeret

Svært mange offentlige ansatte har tilgang til Aa-registeret.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

Forsvarssjefen understreker at han synes det er svært alvorlig at informasjonen er tilgjengelig for et så stort antall mennesker.

– Det er beklagelig at personell som jobber for å forsvare den norske stat og det norske folk ligger tilgjengelig i slike registre. Slik kan vi ikke ha det, sier Sunde.

Forsvaret har foreløpig ikke noen indikasjoner på at informasjon i registrene har kommet på avveie.

Forsvarsminister Grete Faremo lover nå fortgang i arbeidet med å få fjernet gradert informasjon fra offentlige registre.

– Vi har allerede orientert registereierne. I tillegg kan det være problemstillinger som må løses på regjeringsnivå, sier Faremo.

Disse har full tilgang til Aa-registeret:

 • NAV
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Justis- og politidepartementet
 • Direktoratet for sivilt beredskap
 • Finans- og tolldepartementet
 • Forsvaret
 • Husbanken
 • Konkurransetilsynet
 • Kredittilsynet
 • Skatteetaten
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Politi- og lensmannsetaten
 • Rettsvesenets IT- og fagtjeneste
 • Statens innkrevingssentral
 • Statens institutt for folkehelse
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Kommuner (412 stk)
 • Fylkeskommuner (8 stk)
 • Statistisk Sentralbyrå

AKTUELT NÅ