Hopp til innhold

Minst 67 ulver er sporet i vinter, forskerne venter å finne flere kull

Hittil i vinter er det registrert 67–74 ulver i Norge og fem nye kull. Forskerne tror de vil finne flere ulvekull enn det Stortinget har satt som mål.

Ulv i Østmarka i Oslo, fanget på viltkamera

Ulv i Østmarka i Oslo, fanget på viltkamera.

Foto: Nina.no via Rovdata

Statens naturoppsyn/Rovdata har dokumentert at det er født fire nye valpekull i helnorske revir i sommer. I tillegg er det født minst ett kull i grenserevir. Dermed er Stortingets bestandsmål på 4–6 årlige ynglinger allerede oppfylt – flere måneder før tellingsperioden er ferdig.

Hvor mange ulver som blir funnet, varierer veldig med om det er sporsnø eller ei.

– På samme tid i fjor var det påvist 88–92 ulver, sier Øystein Flagstad, som er seniorforsker på Rovdata, Norsk institutt for naturforskning, i Trondheim.

Men dette trenger ikke betyr at ulvebestanden har gått ned. Årsaken kan like gjerne være variasjon i snø- og sporingsforhold. Dette kan variere betydelig fra år til år, sier Flagstad.

I fjor ble de registrert 115 ulver i løpet av registreringsperioden fra oktober til mars. Disse ble påvist i 21 norske og norsk-svenske ulverevirer.

Fire kull i helnorske revir

Stortinget har bestemt at det skal være 4–6 kull per år, hvorav tre helnorske. For å holde oversikten er registrering viktig.

Så langt er det påvist fire kull i helnorske revir, og et kull i et revir hvor flokken har tilhold på begge sider av grensen mot Sverige.

De fire helnorske revirene hvor det er født valper i år, er Letjenna, Kynna, Mangen og Østmarka.

Trolig tre kull til

Sporing av ulveflokker på snø viser at det sannsynligvis er minst et helnorsk og to grensekull til.

– Vi må analysere DNA og spore ytterligere før vi kan si dette sikkert, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Fortsatt sporing og DNA-analyser vil gi et sikrere bilde av hvor mange kull som finnes i grenseområdene.

– Det er ventet at ytterligere valpekull vil bli funnet i grenserevir i tiden framover, opplyser Kindberg.

Ulver skutt, Stor-Elvdal

HEDMARK: Disse to ulvene ble skutt i Stor-Elvdal i oktober i år.

Foto: Lars Gangås / SNO

Åtte ulver døde

Siden oktober er det registrert åtte døde ulver.

Av de 59–66 som er registrert i live, har 43–50 ulver tilhold i Norge. De fordeler seg på 17 revirer i Hedmark, Akershus og Østfold.

De øvrige 16 holder til i revirer som ligger dels i Norge og dels i Sverige (Värmland).

Bortsett fra fire individer er alle funnet inne i ulvesonen. Tre av de fire som er registrert utenfor sonen, er skutt. Den ene som er igjen, er påvist i Sør-Trøndelag.

Samler prøver og følger spor

Registreringen av ulv og ulvekull har stor betydning for de vedtak som politikerne gjør, noe som ofte utløser heftig debatt og kritikk.

Ulvesonen med revirer

ULVESONEN: Kartet viser ulvesonen med 21 revirer. Regjeringen har bestemt at Slettås-flokken (markert i rødt) skal felles.

Foto: Illustrasjon: André Håker, NRK

Stortingets bestandsmål er ren teori inntil tallene fra Rovdata er klare. De avgjør om målet er oppnådd eller ei. Tellingene er også grunnlag for vedtak om hvor mange ulver som får leve.

Ulv skutt i Finnmark

FINNMARK: Denne ulven er skutt ved Karasjok av Statens Naturoppsyn fra helikopter i slutten av november.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Forskerne registrerer hver sommer, høst og vinter funn av hår, avføring, urin og løpeblod, og de dokumenterer spor og observasjoner av ulv.

Identifiseringen blir gjort med DNA-analyser. Det har gitt forskerne nærmest komplett oversikt over den skandinaviske ulvestammen. De kjenner stamtavler og familieforhold og kan se hvor ulvene vandrer.

Resultatene er presentert i en statusrapport med foreløpige resultater fra vinterens overvåking.

Forskerne ber folk hjelpe dem ved å melde fra om observasjoner av ulv og ulvespor over hele landet til Skandobs eller direkte til Statens naturoppsyn.

Les også: Møte med ulven

Ulv fanget på viltkamera

ØSTFOLD: Denne ulven ble fanget på viltkamera i Østfold i august i år.

Foto: Moss og Våler JFL

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger