Hopp til innhold

Etterlyser krisepakkar etter nedstengingar – regjeringa lover å kome i møte

Innstrammingane i smittevernet gjer at partane i arbeidslivet vil ha tilbake kompensasjonsordninga frå i vår. Regjeringa lover å kome organisasjonane i møte.

Ole Erik Almlid administrerende direktør i NHO.

NHO-direktør Ole Erik Almlid seier det hastar å få plass ei ordning for næringslivet.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Næringsministeren og finansministeren møtte fredag formiddag representantar frå NHO, LO, SMB Noreg, Rederiforbundet og Virke i eit digitalt møte.

Møtet kom i stand etter at regjeringa har gjort nye innstrammingar i tiltaka på grunn av auka smitte i samfunnet.

– Vi fekk tilbakemeldingar frå medlemsbedriftene våre om fall i omsetninga, og at vi er på veg mot nivået vi hadde mars. Difor er det viktig for oss å seie frå til regjeringa om at når dei gjer innstrammingar på smittevern, må få også få på plass ei brei kompensasjonsordning for næringslivet, seier administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke til NRK.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i hovedorganisasjonen Virke.

Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen sende brev til regjeringa og bad om eit møte fordi dei nye koronatiltaka kan føre til tapte inntekter for næringslivet.

Foto: Virke

Avklaring til veka

Det var viktig å få til dette møtet no, seier næringsminister Iselin Nybø (V) til NRK. Ho forstår godt at mange kjenner på ei uvisse etter at regjeringa har gjort nye innstrammingar i restriksjonane.

– No ønsker vi at folk skal halde seg mest mogeleg heime for å få kontroll og halde smitten nede. Og det vil få konsekvensar for næringslivet. Det var difor vi måtte ta ein fot i bakken med partane i arbeidslivet, seier ho.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) og næringsminister Iselin Nybø (V)

Finansminister Jan Tore Sanner (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) møtte arbeidslivsorganisasjonane fredag. Nybø seier ho vil gi svar på om det blir ei ny generell kompensasjonsordning over helga.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ho seier regjeringa er innstilte på å kome arbeidslivsorganisasjonane i møte. Men dei vil bruke helga på å gå gjennom og vurdere innspela som har kome. Og så lover ho å kome tilbake med eit svar over helga.

Men ho kan ikkje love at det blir den same ordninga som næringslivet hadde før sommaren.

– Tidlegare hadde vi ei ordning der Skatteetaten stod for både behandling og utbetaling. Men dei er ikkje i stand til å ha denne ordninga. Då må vi lage ei ny ordning, men ho kjem til å bli annleis.

Nybø understrekar at vi har ei kompensasjonsordning for reiselivet og serveringsbransjen.

– No er spørsmålet om vi må utvide det til å gjelde andre bransjar.

Meiner det hastar

Då Noreg stengde ned i mars, kom det plass ei økonomisk ordning som skulle kompensere for tap av inntekter i næringslivet.

Etter den tid har det kome fleire pakkar som skal kompensere for tapte inntekter i ulike næringar, som i reiselivet og kulturnæringane.

Men med dei nye innstrammingane, hastar det med å få på plass ei ordning som omfattar alle bransjar, seier administrerande direktør Ole Erik Almlid i NHO.

– No er det mange som blør i norsk næringsliv, og det er mange arbeidsplassar som står i fare. Det hastar med å få i stand eit system som gjer at pengane kjem ut slik at det blir meir føreseieleg for dei som skal gjennom dei vanskelege vekene no før jul, men også langt inn i 2021.

Fryktar for den ordebaserte industrien

NHO-direktøren får støtte frå LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen, som meiner ordningane vi hadde i vår var viktige for å få folk raskt tilbake i arbeid.

– Grunnen til at vi har lukkast er at vi fekk på plass tiltak som partane i arbeidslivet bad om. Det gjorde at vi fekk permitterte tidlegare tilbake i arbeid enn det som hadde vore alternativet.

Hans-Christian Gabrielsen, LO-leder

LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen fryktar særleg for den ordrebaserte industrien som no går inn i hausten med mange tomme ordrebøker.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Gabrielsen fryktar særleg for den ordebaserte industrien, som kom seg greitt gjennom den første runden.

– Den ordrebaserte industrien har tæra på den ordrereserven dei har hatt. Dei går no inn i ein haust med mange tomme ordrebøker. Vi fryktar mange kan bli hardt ramma.

AKTUELT NÅ