Hopp til innhold

Eksleder for menneskerettsorganisasjon benekter hvitvasking: – Økokrim hallusinerer

Loai Deeb, tidligere president i organisasjonen Global Network for Development, er tiltalt for blant annet underslag og hvitvasking. Ifølge Økokrim forfalsket Deeb en avtale om drikkevann til flyktninger.

Loai Deeb, tidligere president og styreleder i GNRD

TILTALT: Loai Deeb, tidligere president i menneskerettsorganisasjonen Global Network for Rights and Development (GNRD) avviser alle anklager.

Foto: Christine Svendsen / NRK

Loai Deeb, en av grunnleggerne av den Stavanger-baserte menneskerettsorganisasjonen Global Network for Rights and Development (GNRD), er tiltalt for underslag, hvitvasking, brudd på utlendingsloven, falsk forklaring, dokumentforfalskning og brudd på utlendingsloven.

Det går frem av den omfattende tiltalen mot Deeb, tatt ut av statsadvokatene ved Økokrim, som NRK har fått tilgang til.

Deeb ble siktet for hvitvasking av Økokrim i mai 2015. Han hadde rollen som president i GNRD fram til organisasjonen gikk konkurs i juli 2016.

Falsk avtale om drikkevann

NRK kunne torsdag melde at det var tatt ut tiltale mot Deeb, uten å kunne gå i detalj på innholdet.

Deebs forsvarer Kjell M. Brygfjeld opplyste i den forbindelse at Deeb var tiltalt for underslag, etter at han ifølge Økokrim skal ha gamblet med 10 millioner kroner av GNRDs penger.

I den ferske tiltalen heter det at Deeb også er tiltalt for hvitvasking av de samme 10 millionene han skal ha underslått.

Håvard Kampen, Økokrim

Statsadvokat Håvard Kampen i Økokrim.

Foto: NRK

Hvitvaskingen foregikk ved at Deeb, som leder for GNRD, i januar 2013 opprettet det Økokrim mener er en fiktiv avtale med organisasjonen «Water and Sanitation Services».

Underslaget ble skjult for regnskapsfører ved å føre det som utgifter som skulle sikre drikkevann til flere afrikanske flyktningleirer, heter det i tiltalen.

Det forfalskede dokumentet ble ifølge Økokrim senere fremlagt for FN-organet ECOSOC, i forbindelse med GNRD søkte om såkalt «konsultativ status».

I tilknytning til FN-søknaden ble det ifølge Økokrim også forfalsket en regnskapsrapport for organisasjonens kontor i Jordan.

Vi synes det er en alvorlig tiltale, som viser flere tilfeller av både økonomisk kriminalitet og misbruk av den privilegerte posisjonen ideelle organisasjoner har i det norske samfunnet, sier statsadvokat Håvard Kampen til NRK.

Øvre strafferamme for forholdene Deeb er tiltalt for er fengsel i 12 år.

Kontorer GNRD

27. mai 2015 gikk politiet til aksjon mot hjelpeorganisasjonen Global Network for Rights and Development i Stavanger.

Foto: NRK

Forfalsket opphold

Den omfattende tiltalen mot Deeb omfatter i tillegg til underslag og hvitvasking også et punkt om falsk forklaring, flere tilfeller av dokumentforfalskning og brudd på tolloven for smugling av gull for til sammen cirka 800.000 kroner.

Deeb er også tiltalt for brudd på utlendingsloven, etter ha hjulpet en iransk statsborger med å få opphold i Norge ved å fabrikkere et arbeidsforhold ved GNRD i 2014.

NRK har fått tilgang til den fiktive arbeidskontrakten sendt til UDI. Her heter det at GNRDs hovedformål er å «viddreutvikle (sic) nye kreative ideer og strategier for å kunne gjennomføre reelle forandringer».

Under punktet om beskrivelse av mannens arbeidsoppgaver, heter det at mannen er tiltenkt rollen som leder for GNRD i Norge, «og da med hovedfokus på Human Rights prosjektet for Iran og Asia».

Deeb er også tiltalt for falsk forklaring i forbindelse med søknaden.

Bilde av GNRDs arbeidskontrakt

Dette dokumentet, underskrevet av Dr. Loai Mohammed Deeb, sendte GNRD til UDI i 2013.

Foto: Martin H. W. Zondag

Deeb sier til NRK han ikke skjønner hvorfor Økokrim er så opptatt av mannen som han sier «hadde en universitetsgrad, var proff og gjorde jobben sin».

– Han betalte skatt og hadde en adresse i Norge. Økokrim har spurt oss flere ganger om mannen fra Iran, vi ba om en forklaring, men fikk aldri svar. Jeg skjønner ikke hvorfor Økokrim mener at det var et fiktivt arbeidsforhold, sier Deeb, som ikke har kontakt med mannen i dag.

Avviser anklagene

Loai Deeb, som har palestinsk bakgrunn, kom til Norge i 2002. Han livnærte seg blant annet som avisbud på Jæren, før han ble mangemillionær og president i GNRD.

Deeb nekter for anklagene og gikk selv gikk torsdag hardt ut i en pressemelding, der det het at siktelsene mot både ham selv og organisasjonen hadde blitt henlagt.

Deeb mener på sin side hele tiltalen er hallusinasjoner som Økokrim har kommet på.

– Dette har de gjort for dekke over deres mislykkede arbeid i saken. Vi kommer til å vinne i retten, fordi tiltalen er basert på usannheter.

– Menneskene som jobber for Økokrim i denne saken er uproffe. Jeg mener det er på tide at det norske folk begynner å stille spørsmål ved Økokrims arbeid, sier Deeb.

Statsadvokat Kampen sa allerede torsdag at han ikke kunne bekrefte at hvitvaskingssaken mot Deeb var henlagt, slik Deeb og hans advokat hevdet i pressemeldingen.

Kampen påpeker at siktelsen mot GNRD som organisasjon er henlagt som følge av en teknikalitet. I og med selskapet er konkurs, ville en eventuell bøtestraff kun ha rammet selskapets kreditorer.

Krevende politisamarbeid

NRK og andre norske medier har tidligere meldt at Deeb og GNRD var siktet for hvitvasking av 100 millioner kroner. Statsadvokat Kampen sier Økokrim aldri har nevnt et konkret beløp, men påpeker at det har vært snakk om «betydelige summer».

Økokrim har ikke fått svar på sentrale rettsanmodninger til land hvor store deler av organisasjonens midler har kommet fra. Tiltalen inneholder derfor bare de anklagene mot Deeb Økokrim mener å ha håndfaste bevis for.

Kampen legger ikke skjul på at den omfattende saken har vært krevende å etterforske.

Internasjonaliseringen har gjort at penger og mennesker og flytter seg ganske fort over grenser, mens politisamarbeidet ikke alltid går like knirkefritt. Vi er fortsatt bare politi innenfor Norges grenser.

Det er ventet at rettssaken mot Deeb skal gå i Stavanger tingrett til høsten.

Stavanger tingrett

Stavanger tingrett.

Foto: Ole Andreas Bø

AKTUELT NÅ