GULLSMYKKER LEVERES IKKE TILBAKE:

Kona til den hvitvaskingssiktede norskpalestineren Loai Deeb får ikke tilbake smykker politiet har beslaglagt. Deeb og organisasjonen han leder, Global Network for rights and Development, GNRD, er siktet for hvitvasking av over 100 millioner kroner. Smykkene, som kona sier er hennes, har en verdi på 1,8 millioner kroner. – Retten finner det sannsynlig at i alle fall hoveddelen av de beslaglagte gjenstander er innkjøpt ved hjelp av utbytte fra straffbare handlinger, heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.