Hopp til innhold

Treholt klager inn Qvigstad og Busch

Arne Treholt vil ikke at statsadvokaten og riksadvokaten skal behandle en eventuell gjenopptakelse av saken hans.

Harald Stabell og Arne Treholt

Arne Treholt og Harald Stabell skal bruke kvelden på å bli enige om de skal rette en habilitetsklage til justisdepartementet.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Riksadvokat Tor-Aksel Busch

Riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix
 Statsadvokat Lasse Qvigstad

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

– Treholt har ingen tillit til Busch og Qvigstad, og har ikke hatt det under hele behandlingen av saken, sier Treholts advokat Harald Stabell til NRK.

– Treholt ønsker at de to skiftes ut og ikke deltar i vurderingen av påstandene om falske bevis, og at de heller ikke tar stilling til spørsmålet om en eventuell gjenopptakelse av saken.

Sender innsigelse i morgen

Stabell var i dag i samtale med justisminister Knut Storberget, men han har foreløpig ikke sendt en formell klage på riks- og førstestatsadvokatens habilitet i forhold til Treholt-saken.

– Treholt har bedt meg levere inn en formell habilitetsinnsigelse. Det kommer jeg til å gjøre tirsdag, sier advokat Harald Stabell til NTB.

Dermed blir det trolig justisminister Knut Storberget (Ap) som kommer til å bestemme om førstestatsadvokat Lasse Qvigstad og riksadvokat Tor-Aksel Busch skal fjernes fra Treholt-saken eller ikke.

De to utgjorde aktoratet i straffesaken mot Arne Treholt på 1980-tallet og er i utgangspunktet de to som skal vurdere og ta stilling til de nye påstandene om at pengebeviset i saken var fabrikkert.

– Gjør klokt i å tre til side

Leder av justiskomiteen på Stortinget Per Sandberg (Frp) gikk i dag ut og rådet både Tor-Aksel Busch og Lasse Qvigstad om å holde seg unna den videre behandlingen av saken.

Han understreker at han ikke deler Treholts manglende tillit til de to:

– Jeg tror det er til det beste om disse ut fra fornuften hadde trådt til side. Det vil alltid bli spekulasjoner når Qvigstad og Busch blir med videre i denne saken. Jeg tror ikke at denne saken er tjent med flere spekulasjoner. Det bør også være i deres interesse, sier Sandberg til NRK.

Busch avventer

Justisminister Knut Storberget sier det er mange eksempler hvor straffedømte ikke har tillit til påtalemyndighetens habilitet, og at han er trygg på at Busch og Qvigstad selv klarer å ta denne vurderingen.

– Men samtidig vil jeg si at det å ha fulgt en sak over lengre tid ikke i seg selv innebærer at du er inhabil, snarere tvert i mot, sier Storberget.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier til NRK at han vil avvente en formell inhabilitetserklæring fra Treholts advokat før han foretar seg noe i saken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ