Hopp til innhold

Arne Treholt – spionen som selv mente han var en misforstått brobygger

Han var statssekretær under gråsoneforhandlingene med Sovjetunionen og en betrodd embetsmann i Utenriksdepartementet, men det er spionsaken Arne Treholt blir husket for.

Arne Treholt på Ila landsfengsel

STRENGESTE STRAFF: Treholt ble dømt til 20 års fengsel for brudd på rikets sikkerhet. Bildet er fra Ila fengsel.

Foto: Erik Thorberg / SCANPIX

Midt i den kalde krigen ble han som høyt betrodd byråsjef i Utenriksdepartementet dømt for å ha spionert for hovedfienden Sovjetunionen. Han ble dømt til fengsel i 20 år for brudd på rikets sikkerhet.

Det var en sensasjon som trumfet det meste av oppmerksomheten i norsk offentlighet på midten av 80-tallet, og saken ble sett på som svært alvorlig.

Daværende forsvarssjef Fredrik Bull-Hansen anslo skadevirkningene til å tilsvare flere norske forsvarsbudsjetter.

Arne Treholt har et møte med den irakiske etterretningsagenten Radhi Mohammed på en kafe i Athen. De ble spanet på av det norske overvåkingspolitiet, som tok dette bildet.

Et møte mellom Treholt og den irakiske etterretningsagenten Radhi Mohammed på en kafe i Athen. Bildet er tatt av det norske overvåkingspolitiet.

Selv var jeg som ung journalist ansatt i NTB den gangen, og det var svært spesielt da daværende riksadvokat Magnar Flornes personlig på en lørdag formiddag ringte på døra til redaksjonen med en pressemelding om at byråsjef Treholt i utenriksdepartementet var arrestert, siktet for spionasje til fordel for Sovjetunionen.

Gråsoneforhandlinger

Dette var ingen hvem som helst. Særlig var han kjent for gråsoneforhandlingene med Sovjetunionen om retten til havet i nord. Han var statssekretær for havrettsminister Jens Evensen, som sørget for at Norges økonomiske sone ble utvidet til 200 nautiske mil, og dermed ble fire ganger så stor som Fastlands-Norge. Sammen reiste de rundt i verden, med norske journalister på slep.

Fallet var utrolig, og bildene politiet la fram var overbevisende. De viste Treholt sammen med sovjetiske toppdiplomater. En av dem var generalmajor i den fryktede og beryktede sovjetiske etterretningsorganisasjonen KGB og erklært uønsket i Norge, Gennadij Titov.

Arne Treholt diskuterer med en av forsvarerne sine - Jon Lyng - under rettssaken i 1985. Retten trodde ikke på Arne Treholts forklaring, og dømte ham til 20 års fengsel.

Arne Treholt diskuterer med en av forsvarerne sine – Jon Lyng – under rettssaken i 1985.

Foto: Bernt Eide

Treholt nektet selv for å ha vært spion. Hans forklaring var at han forsøkte å være brobygger mellom øst og vest. Et slags kontaktledd i en tid da det var lite direkte kommunikasjon mellom øst og vest, og dermed en forlengelse av hans arbeid som diplomat. Men han holdt det skjult for både arbeidsgiver, medarbeidere og familie og han ble ikke trodd i retten.

Fallet var utrolig, og bildene politiet la fram var overbevisende. De viste Treholt sammen med sovjetiske toppdiplomater.

Arne Treholt

Påtalemyndigheten påsto å ha funnet 15 000 dollar i Treholts dokumentmappe.

Foto: Erik Thorberg / Scanpix

I rettssalen var han flink til å ordlegge seg, og hans forsvarstale gjorde inntrykk på mange. Men han måtte også erkjenne flere faktiske forhold. Bildene overvåkingspolitiet hadde tatt av møtet med Titov i Wien var selvsagt viktige. Han hadde også flere hemmeligstemplede dokumenter i kofferten da han ble arrestert. Og ikke bare det. Han hadde fått 280.000 kroner fra Iraks etterretningstjeneste, som han også hadde jobbet for.

Preget av tiden

Ett spørsmål som ble stilt den gang og mange ganger etterpå er hvor alvorlige forbrytelser han egentlig hadde begått. Hvor viktige var dokumentene han ble dømt for å ha gitt til russerne? Var det brudd på paragrafene om rikets sikkerhet, eller hadde han «bare» gitt dem opplysninger som var velkjente selv om dokumentene var graderte?

Rettssaken var selvsagt preget av tiden. I 1985 var det fortsatt kalde fronter mellom øst og vest, og retten var ikke i tvil, heller ikke om brudd på rikets sikkerhet. Treholt ble dømt til 20 års fengsel.

Arne Treholt var ingen «forfulgt uskyldighet».

Den norske spionen og Arbeiderpartipolitikeren Arne Treholt på sin celle.

Treholt på sin celle i Ila fengsel.

Foto: Erik Thorberg / NTB premium

Dommen ble anket, men senere trukket fordi høyesterett ikke ville vurdere skyldspørsmålet, bare straffeutmålingen. Og det var ikke Treholt og hans daværende advokat Arne Haugestad interessert i.

Muren falt i 1989, og klimaet ble annerledes. Treholt ble løslatt fra fengsel i 1992, av helsemessige årsaker. Da startet kampen for gjenopptakelse, men det var en kamp som aldri lyktes.

Arne Treholt var ingen «forfulgt uskyldighet», og spionasjedommen står fast. Men diskusjonen om dommen var for streng vil ikke stoppe selv om hovedpersonen nå har forlatt oss.