Storberget vurderer Treholt-ganskning

Justisminister Knut Storberget sier at han mener regjeringen bør vurdere å opprette egen granskning etter de siste avsløringene i Treholt-saken.

Video Storberget åpner for granskning av Treholt-saken

Video: - På bakgrunn av de siste påstandene som er kommet i Treholt-saken utelukker jeg ikke at regjeringen kan iverksette en granskning - særlig med hensyn til å kartlegge ulovlig metodebruk, sier justisminister Knut Storberget.

- Alle påstander som nå kommer vedrørende Treholt-saken viser at dette er en svært alvorlig sak. Jeg forutsetter at påtalemyndigheten gjør alt den kan for å komme til bunns i dette. Både med hensyn til gjenopptakelse, dersom det skal være aktuelt, men også for å kartlegge historisk sett hva som er feil, sier justisminister Knut Storberget (Ap) til NRK.

Video Intervju med Arne Treholt

Det har kommet fram svært alvorlige påstander om de hemmelige tjenestenes metodebruk i straffesaken mot Arne Treholt.

Foto: Nyhetsspiller

Utelukker ikke granskning

Siste avsløring i Treholt-saken, er at eieren av Norges første timefotobutikk hevder overvåkingspolitiet ba ham manipulere et bilde slik at Arne Treholt figurerte med KGBs norske toppsjef. Det skriver Aftenposten.

Tidligere har det i boken «Forfalskningen» og Aftenposten kommet fram påstander fra to ulike kilder om forfalskning av bildebevis i forkant av rettssaken mot Arne Treholt i 1985. I tillegg har en tidligere politispaner fortalt om ulovlige overvåkingsmetoder.

Justisminister Storberget mener at nok er nok.

- På bakgrunn av de siste påstandene som er kommet i Treholt-saken utelukker jeg ikke at regjeringen kan iverksette en granskning - særlig med hensyn til å kartlegge ulovlig metodebruk. Vi har nå brukt flere år på å åpne PST (Politiets Sikkerhetstjeneste) og sikre god kontroll og få god hånd om metodebruk, sier Storberget, og legger til:

- Jeg vil ikke ha flere skjeletter i skapene.

Temaside: Les alt om Treholtsaken

Vil se på habilitetsspørsmål

Storberget sier også til NRK at de i dag vil ta kontakt med partene i saken og se om det foreligger inhabilitetsinnsigelser - og om departementet eventuelt skal gripe inn.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch og førstestatsadvokat Lasse Qvigstad har blitt bedt av flere om å trekke seg fra arbeidet med Treholt-saken, siden begge var aktorer da Treholt ble dømt i 1985.

- Jeg har ingen mening om det nå, for det er partene selv om begjærer inhabilitet. Jeg har ikke registrert at det er begjært slike innsigelser. Det er riksadvokaten og statsadvokaten selv som må vurdere spørsmålet om sin egen habilitet. Departementet kan også gripe inn i dette, men først vil vi konsultere partene i saken, sier Storberget.

Vil bevilge penger

Justisministeren sier også at de vil bevilge penger til å sikre at man kommer til bunns i saken.

- Vi vil også overfor riksadvokat- og statsadvokatembetene i dag spørre om de har tilstrekkelig med ressurser slik at man får gjort alt man kan for å komme til bunns i de påstander som nå foreligger.

SISTE NYTT

Siste meldinger