Har ikke fått begjæring om å gjenåpne Treholt-saken

Gjenopptakelseskommisjonen har ikke fått noen begjæring om at Treholt-saken må tas opp igjen, men lederen kaller de nye opplysningene «alvorlige og dramatiske».

Helen Sæter

Leder av gjenopptakelseskommisjonen Helen Sæter har ikke fått begjæring om at Treholt-saken skal gjenåpnes.

Foto: Erlend Aas / Scanpix

Leder for gjenopptakelseskommisjonen, Helen Sæter, sier til NRK.no at de ikke har fått noen begjæring om at Arne Treholt-saken skal tas opp igjen på nytt. De vil ikke foreta seg noe før denne begjæringen eventuelt foreligger.

- Kommisjonen må først få en begjæring av en av partene. Det kan gjøres av enten den domfelte selv eller påtalemyndigheten. Når vi har fått den henter vi inn straffesaksdokumenter og vurderer ut fra begjæringen og begrunnelse for domfellelse om det skal foretas ytterligere utredninger og undersøkelser. Så legges saken fram for kommisjonen til avgjørelse, forklarer Sæter.

- Alvorlige og dramatiske forhold

- Hva tenker du om de nye påstandene i saken som kommer fram i Aftenposten?

- Opplysningene er nye i forhold til hva som kom fram da kommisjonen behandlet saken forrige gang. Det er alvorlige og dramatiske forhold som kommer fram. Men hvorvidt det er hold i dem har ikke jeg noe grunnlag for å ha noen oppfatning om.

(Artikkelen fortsetter)

Statsadvokat Lasse Qvigstad

Treholt stiller store spørsmål ved førstestatsadvokat Lasse Qvigstad sin habilitet i saken.

Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

- Den påståtte spaneren i overvåkningspolitiet sier at han vil forklare seg for gjenopptakelseskommisjonen. Hva tenker du om det?

- I boka som nylig ble gitt ut om dette («Forfalskningen», journ.komm), kom det fram nye opplysninger fra anonyme personer. Det er klart at dette får en helt annen vekt om en person står fram og forklarer seg åpent for kommisjonen. Men kommisjonen har ikke fått noen begjæring og har ingen sak til behandling. Vi kommer ikke til å avhøre noen vitner før vi har det, sier Sæter.

Ber justisdepartementet vurdere habilitet

Arne Treholts advokat Harald Stabell sier at han forventer at påtalemyndigheten nokså umiddelbart må begjære gjenåpning av saken.

Treholt sier til NRK at han er ikke komfortabel med habiliteten til førstestatsadvokat Lasse Qvigstad, som også var en av aktorene da Treholt ble dømt i 1985.

Det er Qvigstad som eventuelt vil begjære saken gjenopptatt fra påtalemyndigheten sin side.

- Vi får se hvilket utspill som påtalemyndighetene kommer med. Jeg har tidligere satt sterke spørsmålstegn rundt førstestatsadvokat Lasse Qvigstad sin habilitet i denne sammenheng, sier Treholt.

Qvigstad var aktor i saken da Treholt ble dømt i 1985.

- Det går ikke på mistillit til hans person, men at han i så sterk grad er forbundet med denne saken karrieremessig. Det er grunn til å stille spørsmål om hans hildethet ikke bør være bestemt av ham selv, men at justisdepartementet tar stilling til dette. Det vil bli stilt voldsomt mange spørsmål rundt en konklusjon i saken fra en tidligere aktor i saken, sier han.

Qvigstad sier til Aftenposten at han synes det er bra at politispaneren vil stå fram for gjenopptakelseskommisjonen hvis det blir aktuelt med en gjenåping av saken.

SISTE NYTT

Siste meldinger