Hopp til innhold

Raste mot statsråden etter NRK-avsløring

Arbeiderpartiet raste mot landbruksministeren på Stortinget, etter NRKs avsløringer om gris som lider. – Jeg hører ingen konkrete, tydelige tiltak. Ingen, sa Aps næringspolitiske talsperson Terje Aasland.

Terje Aasland (A)

MISFORNØYD: Aps næringspolitiske talsperson Terje Aasland.

Foto: Stortinget

Etter NRKs avsløringer om at svineindustrien har brutt en rekke av sine løfter, måtte landbruksministeren stille i Stortinget i dag for å redegjøre om dyrevelferden for gris og hva som må til for at dyrene skal få det bedre.

Dyrevernsaktivister har de siste to årene, helt siden bransjen sist lovet full opprydding i norske grisehus, tatt seg inn på 28 gårder over helt landet. I over 60 timer film og tusenvis av bilder har de dokumentert syke, skadde og døende dyr, som lever under svært dårlige forhold.

Gris

Bilder fra aktivister viser syke og døde gris som ikke får riktig behandling.

Foto: Nettverk for dyrs frihet

Likevel forsvarte landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) i dag næringa, og sa at de står samlet om å få bedret dyrevelferden. Hun fortalte også om Mattilsynets pågående tilsynskampanje i 600 svinebesetninger landet rundt.

Olaug Bollestad (Krf)

FORSVARTE NÆRINGA: Landbruksminister Olaug Bollestad fra Krf

Foto: Stortinget

– Vi har jobbet intenst med å rydde opp og arbeidet pågår fremdeles. Vi er ikke i mål. Samtidig mener jeg at bildene som vi ser i media den senere tiden ikke er dekkende for norsk svineproduksjon, sa Bollestad fra talerstolen.

Etterlyser strengere tiltak

Arbeiderpartiet, som hadde kalt statsråden inn på teppet, var ikke imponert.

– Jeg hører landbruksministeren fortelle om hva som ligger av intensjoner, men ingen konkrete, tydelige tiltak. Ingen, sa partiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland.

Gris, bilde tatt av aktivister

Aktivistbildene viser også griser som vasser i møkk, griser med avbitte haler og dyr med store, åpne sår.

Aasland påpeker at det er to år siden NRK sist avslørte uverdige og uakseptable forhold for norske griser. At det skulle komme nok en avsløring fra norske grisehus, finner han urovekkende. Aasland etterlyser konkrete tiltak fra landbruksministeren.

– Vi har sett åtte års nedprioritering av Mattilsynet. Vi vet nå at det får konsekvenser. På to år siden sist avsløring har regjeringen dessverre gjort for lite. Det er sterkt kritikkverdig, sa han.

Arne Nævra fra SV var også kritisk til mangelen på tiltak. Han mener at det er lite som tyder på at Bollestad følger med i timen.

Arne Nævra (SV)

KRITISK: Arne Nævra fra SV

Foto: Stortinget

– Man må spørre seg; Hva hadde skjedd uten aktivistene og uten NRK? Vi har fått den ene avsløringen etter den andre, og nå må vi si at nok er nok, sa Nævra.

Krever havarikommisjon

Miljøpartiet De Grønne er også rystet over de siste avsløringene fra svineindustrien. Partiet krever blant annet at Bollestad nå oppretter en egen havarikommisjon for å undersøke hva som har gått galt i næringa og under oppryddingen den lovte å gjøre for to år siden.

– Dyrene trenger et ombud som jobber hardt og utrettelig for deres rettigheter. Ikke en aktør som skal avveie lidelse mot økonomi og næringsinteresser. Mattilsynets mandat gjør det nesten umulig for dem å være det ombudet dyra trenger, sa vararepresentant i MDG Per Espen Stoknes.

Les også: Systemet som svikter grisene

NRK forklarer

Kjøttbransjen lovet endring. Men har grisen fått det bedre?

I 2019 viste NRK en dokumentar med skjulte opptak av griser som ble mishandlet

Kjøttprodusentene lovet full opprydding i norske grisefjøs

I digre annonser garanterte de for at de dyrene du spiser skal ha hatt det bra.

Men opptak som dyrevernsaktivister har tatt på 28 forskjellige gårder i Norge tyder på at løftene er brutt

Bildene viser griser som sklir rundt i møkk

De viser også griser med sår og avbitte haler

I en tredel av fjøsene der aktivistene tok seg inn sto griser innesperret

Også døde griser ligger omkring

Nortura sier at bildene fra enkelte fjøs er sjokkerende, med eksempler på regelbrudd og dårlig dyrehold. – Men de er ikke representative, sier styrelederen.

Også Fatland og Norges Bondelag sier at bildene ikke er representative for hvordan dyrene blir behandlet i bransjen. Det er rundt 2000 svineprodusenter i Norge.

Bilder fra innsiden avslører: Her er griseindustriens løftebrudd

Lyspunkt

AKTUELT NÅ