Hopp til innhold

Denne hunderasen er livsfarlig for sau og lam

Hvert år drepes og skades over 1000 sau og lam på beite av hund.

Polar spisshund

STERKT INSTINKT: Polarhunder har sterkt jageinstinkt. Hvert år står de for at sau og lam dør på beite. Illustrasjonsfoto.

Foto: Mattias Fredriksson / Bildhuset

Nå kommer staten med nye forskrifter til hundeloven etter påtrykk fra både hundeeiere og saueeiere.

– Politikken i dag fremstår som uklar og motvillig.

Det sier Per Fossheim, beite- og utmarksrådgiver i organisasjonen Norsk Sau og Geit (NSG).

Hvert år dør eller skades 1100 sau og lam på beite etter å ha blitt angrepet av hund.

Det kommer fram av beregninger NSG har gjort.

NSG reagerer på at det ikke er noen offentlig oversikt over hvor mange husdyr som blir angrepet av hund her til lands.

Verken Mattilsynet eller Landbruks- og matdepartementet (LMD) har det.

– At hunder skader og dreper sau er et økende problem, sier Fossheim.

hund

Hvert år angriper løse hunder sau og lam. De fleste tilfellene skjer når det er båndtvang.

Derfor har NSG prøvd å få en oversikt, og har gjort omfattende kartleginger blant sine medlemmer siden 2020.

Kommer nye forskrifter

Polarhunder topper lista NSG har kommet fram til. På andreplass ligger elghund.

Hele en tredel av hunderasene vi har dokumentert har tatt sau, var polare spisshunder. Dette var overraskende med tanke på hvor få de er i Norge, sier Fossheim.

Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Kennel Klubb (NKK), Anne Livø Buvik, syns ikke det er overraskende at det er polarhunder som står for de fleste angrepene.

– Dette er hunder med veldig sterkt jageinstinkt, og de må ikke slippes løs. Det vet de som har polarhund.

Hun mener det kan være snakk om uhell. At hunden har stukket av.

I fjor kom den nye hundeloven.

Både saueeiere og hundeeiere har etterlyst forskrifter til loven, og større tydelighet rundt hva den innebærer.

Les også Ny hundelov: – Frykteleg vagt kva som eigentleg krevst av eigarane

Instruktør Kim Nordbotten Lydig hundeskole i Tønsberg og Hundeeier Anita Folvik.

LMD opplyser til NRK at de nå ønsker å få på plass bedre retningslinjer.

Departementet har igangsatt et arbeid med å utarbeide forskrifter etter hundeloven. Forskriftene vil bli sendt på offentlig høring.

Ifølge kennelklubben er det rundt 600.000 hunder i Norge. Tallet har vært økende de siste tjue årene.

NSG har gått igjennom 207 innrapporterte tilfeller av angrep, med til sammen 460 skadde eller drepte sauer og lam.

Ut fra andelen av skadene som er omtalt i media, og at de legger til grunn at mange sauer som jages og skades aldri blir funnet, mener de det reelle tallet er 1100.

Ingen geiter ble innrapportert som skadd av hund.

Men mange har opplevd at løse hunder har skambitt sau og lam. Flere av dyrene har vært døde når de er blitt funnet.

Andre har vært såpass skadet at de har blitt avlivet, eller at de har dødd i etterkant av møtet med hunden.

Sau og lam etter hundeangrep

Disse sauene ble angrepet av hund i Melbu i Nordland.

Foto: Jan Tore Johansen

Hadde ikke hunden i bånd

Av 100 identifiserte hunder som har gått til angrep er 35 polarhunder, 21 elghunder, 8 gjetehunderaser, 6 drivende jakthunder, 5 tjenestehunderaser og 4 fuglehunder. 21 er andre hunder.

NSG har også sett på i hvilket terreng dette har skjedd, skadeomfanget, omstendighetene rundt, og hva som hendte i etterkant.

Undersøkelsen viser at flesteparten av sauene ble angrepet da det var båndtvang.

– Som hundeeier skal du opptre lovlig. Du skal respektere båndtvangen og du har ansvar for at slikt ikke skjer, sier Buvik.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) viser til at hundeloven er strammet inn, blant annet for å bedre ivareta beitenæringa.

Loven fastsetter regler om generell båndtvang i perioden fra og med 1. april til og med 20. august, uttaler matpolitisk avdeling i LMD til NRK.

Den vettskremde søya held på å drukne. Lamma står på land og ser på.

Lars Slettemoen på Geilo har mistet fem sauer og lam hvert år de siste to årene. Flere av dem er blitt jaget på vannet av løse hunder.

Rovdyr av natur

I de fleste tilfellene var det eieren av sauen eller lammet som oppdaget skaden. Hundeeier meldte ikke fra.

Buvik opplever at hundeeiere mener at hunden deres er snill og ikke tror den er aggressiv. Men aggresjon og jaktinstinkt er to ulike ting.

– Hunder er rovdyr av natur. Det ligger i naturen deres å jage. Det har ikke noe med aggresjon å gjøre. Jeg tror folk ofte blander disse to tingene. Hunder er ute på matauk når de jager. Det ligger i dem, sier hun.

Anne Livø Buvik, Hundedommer og talsperson for Norsk kennel klub

Anne Livø Buvik er hundedommer og talsperson for Norsk kennel klubb.

Foto: Privat

Dette gjelder ikke bare med tanke på om de tar sau og lam, men også i forhold til andre skapninger som fins i naturen, som fugler og vilt.

– Det fins alltid noen som ikke følger loven, sier Buvik.

Les også – Det er bare å nyte naturopplevelsen

Gaupe i Skaun, Trøndelag

– Har dårligere rettsvern

– Sau har dårligere rettsvern enn hund med den nye loven. Hundens egenverdi er tydeligere. Samtidig er ansvaret utydelig beskrevet og det mangler forskrifter for hvordan loven skal tolkes, sier Fossheim.

Han mener at en hunds liv settes i en særposisjon over sauens, i den nye loven.

Per Fossheim

Beite- og utmarksrådgiver i organisasjonen Norsk Sau og Geit, Per Fossheim, etterlyser forskrifter og mer detaljerte regler for hvordan lovparagrafene i den nye hundeloven skal tolkes.

Foto: Alexander Nordby / NRK

LMD viser til at hundeloven er en sikkerhetslov som setter rammer for et ansvarlig hundehold og skal bidra til å beskytte samfunnet mot skader som følger av hundehold.

Hunder kan forårsake skader på mennesker, husdyr, tamrein, vilt og andre dyr. Samtidig må loven balansere hensynet til skadeforebygging opp mot mulighet for å holde hund innenfor rimelige rammer fordi hundehold også medfører samfunnsnytte, livskvalitet og verdiskaping.

Les også Har aper humor? Uten tvil, mener forskere

To gorillaer som leker sammen.

Få saker når politiet

NSG vil fortsette arbeidet med å få til en faktabasert statistikkk som bade hundeeiere, staten og saueeiere kan forholde seg til.

Kun 25 prosent av saker som har med skader på sau og lam av hund når politiet, ifølge NSG.

Fossheim sier at mange opplever saken blir henlagt, og at det er store ulikheter i hvordan de blir håndtert.

– Vi ønsker at politidirektoratet skal lage føringer for politikamrene så saker blir behandlet likt.

Les også Fungerer reglane om bandtvang?

Sauer på beite

Fossheim viser til at det i utmarka i Norge i dag skapes verdier som tilsvarer 25 prosent av det som produseres i norske kornåkrer, og at det er en politisk målsetting at en skal øke høstinga i utmark.

Foto: Gunnar Morsund / NRK