Hopp til innhold

2000 utlendinger ble anmeldt 18.000 ganger

I snitt ble alle utenlandske kriminelle som ble kastet ut av Norge i 2011 og 2012 anmeldt 8,5 ganger hver. – Det er et veldig høyt tall, sier politiet.

Arrestert av politiet på Karl Johan

TATT AV POLITIET: En litauer blir pågrepet med narkotika av politiførstebetjent Lasse Saastad i Oslo-politiet. 2000 kriminelle utlendinger som ble sendt ut i 2011 og 2012 ble anmeldt 18.000 ganger.

Foto: Simon Solheim / NRK

I sentralarresten på Politihuset i Oslo sitter de som politiet nylig har arrestert – de som nylig har begått kriminalitet, og som skal fremstilles for varetektsfengsling.

Politiinspektør Vegard Rødås i Oslo politidistrikt viser frem arresten. Innredningen er spartansk. I gjennomsnitt er 60 prosent av de som sitter i arresten i Oslo utenlandske kriminelle - utlendinger uten tilknytning til Norge.

– Det er veldig mye, spesielt når man sammenligner det med befolkningen forøvrig, sier Rødås.

I perioden 2011-2012 ble totalt 2135 kriminelle utlendinger kastet ut av Norge. Til sammen ble de anmeldt 18.105 ganger. 9561 av forholdene resulterte i dom. 2880 forhold endte med forelegg. Det viser tall NRK har fått fra Politidirektoratet.

– Denne gruppen på drøye 2000 personer har begått veldig mye kriminalitet. Noen har begått noe kriminalitet, mens andre står bak svært mange saker, sier fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Politiinspektør Vegard Rødås i Oslo politidistrikt

MANGE UTENLANDSKE: I sentralarresten hos Oslo-politiet er 6 av 10 utenlandske kriminelle - kriminelle uten tilknytning til Norge, følge politiinspektør Vegard Rødås.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

Politiet: – Dette er høye tall

Tidligere i dag skrev NRK om de økonomiske kostnadene som utenlandske kriminelle påfører justisvesenet her i landet. Kriminelle utlendinger kostet politiet, domstolen og Kriminalomsorgen store summer i 2011 og 2012, viser en ny rapport som NRK har fått tilgang til.

Den samme rapporten tar for seg alle lovbruddene til alle de 2135 straffedømte utlendingene som uttransportert i perioden:

  • 1334 narkotikalovbrudd resulterte i dom.
  • 94 voldtekter ble anmeldt. 58 forhold endte med dom.
  • 100 ble dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand.
  • 3149 forhold av grove tyverier resulterte i dom.
  • (Se fullstendig oversikt nederst i artikkelen)

– Dette er høye tall. De har begått veldig mye vinningskriminalitet og en god del narkotikakriminalitet, men det er også en del klare innslag av grove sedelighetsforbrytelser. De står også bak mye vold, sier Roll-Matthiesen.

12.441 av de 18.105 sakene som ble registrert i politiets straffesakssystem (STRASAK) på de totalt 2135 personene, endte med dom eller forelegg.

Sendt ut flere ganger

Rapporten fra Politidirektoratet viser at en av de straffedømte utlendingene er registrert med så mange som 47 ulike rettssaker. Ifølge rapporten ble 161 personer uttransportert av politiet flere ganger.

– Mange kommer tilbake for å begå ny kriminalitet, selv om de har fått innreiseforbud, sier Rødås.

– Hvorfor det?

– Det er en kalkulert vurdering de tar. De tenker kanskje at muligheten for gevinst er større enn risikoen for å bli tatt.

– De som sitter i sentralarresten her i Oslo, hvem er de?

– De aller fleste kommer fra Vest-Afrika, Nord-Afrika eller Øst-Europa. Mange av de som blir tatt av politiet i Oslo er her for å begå kriminalitet. De står bak mange innbrudd, men også mye narkotikakriminalitet, sier Rødås.

Vil sende flere kriminelle ut av landet

Rapporten slår fast at det er mer lønnsomt å kaste kriminelle utlendinger raskere ut av landet enn det som er tilfelle i dag, i stedet for de som bare er i landet uten lovlig opphold:

Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet

RASKERE UT: Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet vil ha kriminelle utlendinger raskere ut av landet.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

«Det vil være samfunnsøkonimisk lønnsomt å vinkle innsatsen enda tydeligere mot de personene uten lovlig opphold som er ilagt en straffereaksjon, fremfor å uttransportere en person uten lovlig opphold som bor på et mottak,» står det i rapporten.

Et utvalg utenlandske kriminelle som Politidirektoratet har analysert og regnet på, kostet i gjennomsnitt 824.370 kroner hver – og da er det ikke tatt hensyn til kostnadene den registrerte kriminaliteten fikk for ofrene og samfunnet, og heller ikke kostandene med å sende de ut av landet. I rapporten blir den totale prislappen for perioden på to år på nesten to milliarder kroner.

Nå vil politiet kaste utenlandske kriminelle raskere ut av landet – for å spare penger.

– Det viktige er ikke hvor mange ulovlige utlendinger vi sender ut av landet, men at vi sender ut de riktige. Vi ser nå at det er absolutt mest samfunnsøkonomisk å sende ut de som også har begått kriminalitet – og det raskere enn vi gjør i dag. Det kan spare samfunnet for store summer, sier Roll-Matthiesen.

Saker for 2135 uttransporterte i 2011-2012:

Straffesakskategori

Antall forhold

Hovedkategori

Underkategori

Anmeldt

Resultert i forelegg

Resultert i dom

Tyveri

Alle

1694

398

814

Nasking

Alle

746

332

198

Grovt tyveri

Villa/leilighet

564

1

446

 

Offentlig sted

637

18

416

 

Diverse

2906

164

2287

Narkotika

1. ledd

1680

367

930

 

2. ledd

411

3

325

 

3. ledd

106

1

79

Legemiddelloven

Bruk/besittelse

720

281

298

Skadeverk

Forseelse

16

6

5

 

Grovt

15

0

7

 

Øvrig

125

28

43

Mot offentlig tjenestemann

Vold

85

2

58

 

Hindre/forulempe/trusler

130

35

50

Trusler

Alle

399

8

179

Orden/fred

Kniv på off. sted

154

46

77

 

Alm. fred/orden

197

91

59

Vold

Legemsfornærmelse

394

33

159

 

Legemsbeskadigelse

180

0

101

 

Grov legemsbeskadigelse

8

0

5

 

Drap

9

0

4

 

Uaktsomt drap

1

0

1

 

Forsøk på drap

4

0

4

 

Vold i familieforhold

69

0

48

Sedelighet

Voldtekt

94

0

58

 

Seksualloven diverse

9

3

3

 

Seksuell omgang med mindreårige

47

1

33

 

Sedelighet diverse

44

6

12

Dokumentfalsk

Bruk av falsk dok

324

33

214

 

Dokumentfalsk øvrig

74

3

49

Menneskehandel

Alle

23

0

13

Brudd på innreiseforbud

Alle

516

42

332

Brudd på utlendingsloven

Menneskesmugling

34

0

26

 

Øvrig

1366

103

159

Vegtrafikkloven

Kjøring i påvirket tilstand

145

8

100

 

Kjøring uten gyldig førerkort

540

150

293

 

Øvrig

377

128

149

Bedrageri

Trygd og sosial ytelse

20

1

12

 

Øvrig

243

10

152

Heleri

Alle

830

135

437

Smugling

Alle

369

186

142

Våpenloven

Alle

72

6

43

Motorvogntyveri

Alle

164

2

79

Ran

Alle

141

2

82

Innbrudd

Alle

134

15

59

Underslag

Alle

31

3

16

Uriktig personalia

Alle

161

44

74

Falsk forklaring

Alle

87

4

53

Annet

Alle

1010

181

378

Sum

 

18105

2880

9534

Kilde: «Evaluering av returarbeidet i politiet» (Politidirektoratet)

Lyspunkt

AKTUELT NÅ