Hopp til innhold

24 utenlandske kriminelle kostet 20 millioner kroner

Kriminelle utlendinger påfører politiet, domstolen og Kriminalomsorgen enorme kostnader, viser ny rapport. Nå vil politiet kaste utenlandske kriminelle raskere ut av landet - for å spare penger.

Kriminelle utlendinger påfører politiet, domstolen og Kriminalomsorgen enorme kostnader, viser ny rapport. Nå vil politiet kaste utenlandske kriminelle raskere ut av landet.

PÅGREPET: En nigeriansk asylsøker arrestert for å ha solgt narkotika på Grønland i Oslo. Utenlandske statsborgere uten lovlig opphold koster samfunnet store summer, viser en ny politirapport.

Rapporten fra Politidirektoratet, som NRK har fått tilgang til, viser at en utvist kriminell utlending i gjennomsnitt koster justisvesenet mellom 500.000 og en million kroner.

Men rapporten har eksempler på at en enkelt person kan koste opp mot tre millioner kroner før vedkommende ble kastet ut av landet, og da er ikke kostnadene av de kriminelle handlingene tatt med.

– Utlendinger som har begått kriminalitet i Norge koster samfunnet veldig mye penger, og når vi ser på hvor mange utlendinger det er snakk om, er vi oppe i formidable summer, sier fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet.

Vil sende kriminelle raskere ut av landet

Rapporten fra Politidirektoratet tar for seg de 2135 kriminelle utlendingene som ble sendt ut av Norge i perioden 2011-2012.

Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet

RASKERE UT: Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet vil ha kriminelle utlendinger raskere ut av landet.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

Direktoratet har sett nærmere på 24 dem, og gjort en grundig analyse av hva det har kostet å få disse gjennom straffesakskjeden. De kostet politiet, domstolene og Kriminalomsorgen i snitt 824.370 kroner. Bruker man denne summen på alle de 2135 uttransporterte personene i perioden, blir den totale prislappen på nesten to milliarder kroner.

Rapporten viser altså hva det kostet å spane på, arrestere, etterforske, holde i arrest, dømme og straffe utenlandske kriminelle. Det er ikke tatt hensyn til kostnadene den registrerte kriminaliteten har fått for ofrene og samfunnet, og heller ikke kostandene med å sende de ut av landet.

Rapporten slår fast at det er mer lønnsomt å kaste kriminelle utlendinger raskere ut av landet enn det som er tilfelle i dag:

«Det vil være samfunnsøkonimisk lønnsomt å vinkle innsatsen enda tydeligere mot de personene uten lovlig opphold som er ilagt en straffereaksjon, fremfor å uttransportere en person uten lovlig opphold som bor på et mottak,» står det i rapporten.

– Det finnes veldig mange gode grunner for å intensivere arbeidet med å returnere de kriminelle utlendingene raskere enn vi gjør i dag. Vi ønsker å returnere kriminelle utlendinger fortere, sier Roll-Matthiesen.

– Hvorfor det?

– Dette er veldig viktig, blant annet fordi vi ser at det har en preventiv effekt. Det er forebyggende, for de blir hindret fra å begå ny kriminalitet i Norge når de er sendt ut av landet.

– Mange får bli her for lenge

De 24 kriminelle utlendingene som Politidirektoratet har sett nærmere på, var registrert med alt fra tre til 47 rettssaker. De kostet også mellom 107.796 til 2.862.561 kroner. Til sammen var prislappen på disse 24 personene nesten 20 millioner kroner.

Ifølge Politidirektoratet blir det idag lagt stor vekt på å returnere asylsøkere og andre som ikke har lovlig opphold i Norge, men for lite vekt på de som både er i landet ulovlig og som har begått kriminelle handlinger.

Kostnadene med å ha en person som egentlig skal ut av landet, boende på asylmottak, er synlige og lett tilgjengelige. Men kostnadene som kriminelle utlendinger påfører politiet, domstolene og Kriminalomsorgen har vært midre tilgjengelige. Nå når dette er analysert og regnet nærmere på, ser man at de som begår kriminalitet i tillegg til å være her ulovlig, koster samfunnet mye mer.

– Det viktige er ikke hvor mange ulovlige utlendinger vi sender ut av landet, men at vi sender ut de riktige. Vi ser nå at det er absolutt mest samfunnsøkonomisk å sende ut de som også har begått kriminalitet - og det raskere enn vi gjør i dag. Det kan spare samfunnet for store summer, sier Roll-Matthiesen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Nigerianske asylsøkere pågripes av politiet i Oslo.

KOSTER DYRT: Kriminelle utlendinger påfører politiet, domstolen og Kriminalomsorgen enorme kostnader. Politidirektoratet har regnet på hva det koster å spane på, arrestere, etterforske, dømme og straffe kriminelle utlendinger. Her blir flere narkotikaselgere transportert til arresten i Oslo.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Eksempel 1 (person 11 i tabellen under):

  • Politiets arbeid er beregnet til 130.000 kroner
  • 24 rettssaker. Prislapp: 291.000 kroner
  • 1.356 dager i fengsel. Prislapp per døgn: 1.800 kroner. Totalt: 2.440.800 kroner
  • Tilsammen blir det 2.862.561 kroner

Eksempel 2 (person 4 i tabellen under):

  • Politiets arbeid er beregnet til 39.996 kroner
  • Tre rettssaker. Prislapp: 12.000 kroner
  • 31 dager i fengsel. Prislapp per døgn: 1.800 kroner. Totalt: 55.800 kroner
  • Tilsammen blir det 107.796 kroner

Flere av de uttransporterte kriminelle utlendingene i perioden 2011-2012 har begått flere lovbrudd, og vært gjennom flere rettssaker og fengselsopphold. 161 av dem har også blitt uttransportert av politiet flere ganger.

Roll-Matthiesen mener for mange får bli for lenge i Norge før de blir kastet ut:

– Det er selvsagt et tankekors at altfor mange får lov til å være her altfor lenge før de blir returnert. Det er noe vi ønsker å bli bedre på. Vi har åpenbare eksempler på at ting burde gått raskere, sier han.

Kostnader for 24 uttransporterte kriminelle:

Person

Antall rettssaker registrert

Antall opphold i fengsel

Totalkostnad

1

4

2

113 400 kr.

2

4

2

265 136 kr.

3

3

2

165 820 kr.

4

3

1

107 796 kr.

5

4

1

140 519 kr.

6

4

5

909 681 kr.

7

4

2

142 026 kr.

8

4

2

175 428 kr.

9

15

3

1 376 112 kr.

10

1

1

183 563 kr.

11

24

2

2 862 561 kr.

12

18

2

373 360 kr.

13

16

2

1 949 332 kr.

14

18

2

1 924 877 kr.

15

14

2

773 061 kr.

16

17

6

769 479 kr.

17

12

1

356 585 kr.

18

4

2

485 800 kr.

19

15

2

879 165 kr.

20

47

3

1 579 782 kr.

21

15

4

551 399 kr.

22

17

2

1 451 171 kr.

23

22

7

1 240 974 kr.

24

21

4

807 927 kr.

Totalt:

306

62

19 544 954 kr.

Ekspander/minimer faktaboks

AKTUELT NÅ