Hopp til innhold

Økning av utenlanske innsatte

NRK har sett nærmere på hvem som sitter i norske fengsler.

Laster innhold, vennligst vent..

Vi har tatt utgangspunkt i en bestemt dato (20. august) i 2004, 2009 og 2014 og kartlagt type statsborgerskap og kriminalitetstype på hver enkelt innsatt. Personer med utenlandsk opprinnelse, men som har norsk statsborgerskap, er i gruppen over norske statsborgere.

Utenlandske statsborgere som er bosatt eller har oppholdstillatelse i Norge utgjør en liten del av de som blir fengslet. 7 av 10 har ifølge Kriminalomsorgen liten eller ingen tilknytning til Norge. De var oppført uten adresse, jobb eller pårørende i Norge.

I denne presentasjonen har vi valgt å vise de største kriminalitetsgruppene (drap, voldtekt, narkotika, vold og tyveri). Kriminalitetstyper av mindre omfang er i kategorien «annen kriminalitet». Noen innsatte sitter inne for flere forhold, men oversikten vår tar utgangspunkt i hovedlovbruddet til den enkelte innsatte.

Tallgrunnlaget er hentet fra Kriminalomsorgens datasystemer, og er kvalitetssikret av Kriminalomsorgen.

Soningsoverførte innsatte er ikke med i oversikten over:

Soningsoverføringar hittil i 2014:

Land

Tal innsette

Litauen

9

Nederland

3

Polen

5

Romania

7

Sverige

1

Tyskland

1

Ungarn

1

Totalt:

27

Soningsoverføringar i 2013:

Land

Tal innsette

Litauen

20

Nederland

9

Polen

5

Romania

5

Tyskland

2

Ungarn

2

Spania

1

Estland

1

Portugal

1

Totalt:

 46

Soningsoverføringar i 2012:

Land

Tal innsette

Litauen

13

Nederland

13

Polen

5

Romania

5

Tyskland

3

Frankrike

2

Bulgaria

1

Latvia

1

Storbritannia

1

Østerrike

1

Tsjekkia

1

Ungarn

1

Belgia

1

Totalt:

 48