Hopp til innhold

– Regjeringen rammer folk flest når de vil øke dieselavgiften

Regjeringen vil øke dieselavgiften dersom det ikke selges nok elbiler. Nå raser både Norges Automobil-Forbund og Senterpartiet over avgiftspolitikken som kan ramme svært mange i Distrikts-Norge.

Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF er i harnisk over den urettferdige avgiftspolitikken Regjeringen nå legger opp til.

Foto: Erik Norrud

– Dette er svært urettferdig for folk flest ute i distriktene, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i Norges Automobil-Forbund som har over en halv million medlemmer i ryggen.

– Avgiftsøkning rammer småbarnsfamilier hardt, sier Sps leder Trygve Slagsvold Vedum.

Fylling av diesel

Avhengig av om salget av elbiler fortsetter fremgangen, sier Regjeringen i sin regjeringserklæring at dieselavgiften skal økes.

Foto: Tomas Berger / NRK

Senterparti-lederen er svært kritisk til at barnefamilier og andre som i dag eier dieselbiler kan bli sittende igjen som taperne dersom Regjeringen gjør alvor av å skru opp veibruksavgiften på diesel.

Verdien kan falle

Problemet er at dette kan gjøre at verdien av bilene faller mer enn de ellers ville gjort.

NAFs kommunikasjonssjef sier det er bedre å legge om fra fossile biler til elbiler med en positiv holdning.

– Det blir lett sånn nå at folk ute i landet oppfatter elbiler som en fiende siden det blir lagt restriksjoner på dieselbiler og dermed kan disse gå kraftig ned i pris.

Skal kompenseres

– Vi advarer Regjeringen mot å øke bilavgiftene og å gjennomføre en negativ politikk overfor dieselbrukerne, sier Sagedal.

Men nestleder Per Sandberg i Fremskrittspartiet svarer med at dersom det innføres økt dieselavgift, skal avgiftene på andre områder ned.

– Vi skal kompensere ut ifra hva som rammer distriktene. Vi er klar over at økt veibruksavgift vil ramme mange. Og særlig ute i distriktene som har lange reiseavstander.

Per Sandberg

Per Sandberg mener Senterpartiet sjøl har gått med i et forlik om å øke veibruksavgiftene framover.

Foto: Marit Garfjeld / NRK

Det er derfor vi sier at hvis vi øker avgiftene så skal det kompenseres krone for krone tilbake, sier Sandberg.

Vil ha nullutslippsbiler

I den nye regjeringserklæringen der de tre partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ble enige i helgen er denne politikken omtalt.

Regjeringen vil:

«Åpne for at veibruksavgiften på diesel kan økes dersom det viser seg nødvendig for å nå målet om at 100 prosent av nybilsalget er nullutslippsbiler i 2025.

Merinntektene ved eventuell avgiftsøkning skal benyttes til å redusere trafikkforsikringsavgiften (tidligere årsavgiften) med tilsvarende sum.»

Dette får Senterparti-lederen til å reagere.

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet mener å øke dieselavgiften vil være usosial politikk fra Regjeringen.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Småbarnsfamilier i landlige områder kan ikke bestemme seg for å bytte ut dieselbilen og gå over til å bruke kollektivtransport. Det går ikke, sier Vedum.

Kritiserer forlik

Skal du følge noen på skitrening, fotballtrening eller dra på jobb så er folk avhengige av bilen, sier Sp-lederen.

– Vi kan godt fase ut fossile drivstoffer, men kan ikke la enkeltpersoner stå igjen som den store taperen, sier Vedum.

Frps nestleder Per Sandberg kritiserer Senterparti-lederen for å ha gått med på en tilsvarende politikk i et forlik med både SV og Ap om å øke veibruksavgiftene.

– Dette forliket der altså både diesel og bensinavgiftene skal økes betraktelig framover for å nå klimamålene har Senterpartiet sjøl vært med på, sier Sandberg.

LES OGSÅ: Støre: En tydelig høyredreining i politikken

Frykter millionhull i kommunekassene

AKTUELT NÅ