Hopp til innhold

Oljekrigen: Ap-ja til utredning et halvt år før ny rapport er klar

Mens Helga Pedersen og Ap mener de har den kunnskapen de trenger for å åpne for konsekvensutredning i nord, er en omfattende prosjektrapport fremdeles mer enn et halvår unna.

Helga Pedersen

– TYNT GRUNNLAG: Flere reagerer på at Helga Pedersen mener Arbeiderpartiet har godt nok kunnskapsgrunnlag til å konkludere om den omstridte konsekvensutredningen.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– Nå har regjeringen foretatt den kunnskapsinnhentingen den skulle gjøre, sa Helga Pedersen torsdag morgen etter at det ble kjent at programutvalget hun leder i Arbeiderpartiet går inn for å konsekvensutrede oljeboring i Lofoten.

Men at all kunnskap som er bestilt er hentet inn, stemmer kun delvis.

I november i fjor ble kunnskapsinnhentingen om virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet presentert på vegne av Olje- og energidepartementet. Men fire departementer venter fremdeles på kunnskapsinnhentingen «Økt satsing på verdiskapning i nord». Det toårige prosjektet går i utgangspunktet helt ut til mars neste år, men etter planen blir det en høring i september, hvor sluttrapporten presenteres.


BAKGRUNN: Ap åpner for olje i Lofoten

Rapporten henter inn kunnskap om virkninger og ringvirkninger av økt satsing på verdiskapning som reiseliv og fiskerirelaterte virksomheter på vegne av Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeridepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet.

– Spill for galleriet

Kunnskapen som hentes inn i disse arbeidene vil danne grunnlag for neste oppdatering av Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten – en plan som langt på vei har fungert som en rettesnor for Arbeiderpartiets politikk i nordområdene. At Helga Pedersen likevel mener at det ligger nok kunnskap på bordet til å gå videre og åpne for konsekvensutredning, provoserer miljøforkjemperne.

Audun Lysbakken

KAMPKLAR: SV-leder Audun Lysbakken gjør det klart at partiet ikke vil gi seg i denne saken.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix
Bellona-leder Frederic Hauge

RASER: – Dette er et spill for galleriet, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

– Dette er et spill for galleriet, sier leder Frederic Hauge i Bellona til NRK.

– Vi har hatt en forvaltningsplan. Det viktigste med den planen har vært at alle faginstansene – Havforskningsinstituttet, Naturforvaltningsdirektoratet og Statens klima- og forurensningsdirektoratet – har blitt mye klarere i sine anbefalinger om at ikke er tilrådelig med oljevirksomhet i Lofoten, fortsetter han.

Også Nina Jensen i WWF mener at Ap konkluderer på syltynt grunnlag, og sier hun ikke skjønner hvilken informasjon Helga Pedersen sitter på når hun peker på konsekvensutredning som et naturlig neste skritt.

– Hun har åpenbart ikke lyttet på den kunnskapen vi har om disse områdene. Vi har i to tiår samlet inn informasjon om hvilke konsekvenser oljevirksomhet kan ha på dette området. Alle miljøfagrådene sier nei, sier Jensen til NRK.no.

– Viktig med kunnskap

Prosjektet som ennå ikke er ferdigstilt, er nå i en utredningsfase. I fjor ble berørte aktører og interessegrupper invitert med til å komme med innspill i det videre arbeidet, og innspillene danner grunnlaget for den videre utredningen.

Om en måneds tid og frem mot sommeren vil en rekke utredninger publiseres fortløpende, og det vil bli utarbeidet ulike scenarier for ulike sektorer i de tre nordligste fylkene – alt fra fiskeri, havbruk, reiseliv, mineralnæringen, fornybar energi og annen industri.

– Vi vil ikke la dette prosjektet ta stilling til for eller imot oljeboring, men vi ønsker mer kunnskap om alternative næringer og hvilke muligheter dette gir, sier prosjektleder Karin Ibenholdt i Nærings- og handelsdepartementet til NRK.no.

– Hvilken rolle kan oljeboring spille i fremtidens Nord-Norge?

– Vi ønsker ikke å foregripe dette med hvilken rolle oljeboring vil spille i hvilke scenarier. Det kommer i sluttrapporten, sier hun.

Prosjektlederen vil ikke si hva hun syns om at Arbeiderpartiet allerede nå sier seg ferdig med kunnskapsinnhentingen – lenge før hennes prosjekt er ferdigstilt. Men svarer følgende:

– Det er jo en politisk beslutning å foreta en kunnskapsinnhenting. Og generelt sett vil jeg si det er viktig med mest mulig kunnskap når man skal ta politiske beslutninger, sier hun.

– Nei-argumentet er styrket

SV-leder Audun Lysbakken gikk raskt ut og avviste at SV vil stille seg bak konsekvensutredning torsdag. Også han etterlyser et bedre faktagrunnlag fra sin mektige regjeringspartner – men føler ikke det trengs store mengder ny kunnskap for å bevise at SV og andre boremotstandere har rett.

– Det er riktig at vi fortsatt har mer kunnskap under utarbeiding om viktige spørsmål knyttet til blant annet andre potensielle næringer i regionen. Men vi mener det er et godt grunnlag for å mene det vi gjør. Argumentet for nei er styrket, sier Lysbakken til NRK.no.


Han mobiliserte sammen med representanter for miljøbevegelsen i Oslo sentrum torsdag formiddag. Han gjør det klart at kampen skal vinnes og Lofoten vernes, slik at spørsmålet nok en gang fredes dersom de rødgrønne skal utarbeide en ny regjeringserklæring etter valget.

– Vi har en sterk allianse med miljøbevegelsen og fiskerinæringen. Slagplanen nå fremover er å få frem argumentene som vi mener er blitt enda bedre de siste fire årene. Vi vet nå enda mer om hvor katastrofalt et utslipp vil være, sier han.

LES OGSÅ: Lov om petroleumsvirksomhet

LES OGSÅ: Regjeringen om konsekvensutredning

Lyspunkt

AKTUELT NÅ