Hopp til innhold

– Jensens forklaring helt uten troverdighet

BORGARTING LAGMANNSRETT (NRK): Spesialenheten mener det er helt utenkelig at Jensen ikke skjønte at Cappelen smuglet hasj. – Da kommer man ikke unna domfellelse, sier aktor Guro Kleppe.

DIREKTE: Følg prosedyrene i Jensen-saken direkte her.

En time før prosedyrene skulle starte var Eirik Jensen på plass i tinghuset, der ankesaken går i Borgarting lagmannsretts lånte lokaler.

Kledd i dongeribukser og sort skjorte vandret han rundt i lokalene, tydelig preget av stundens alvor. Enkelte ganger stoppet han opp og så tomt ut i luften. Han kjemper for et annet utfall enn i tingretten der han ble dømt til fengsel i 21 år.

– Livet er slutt hvis utfallet blir som i tingretten, har Jensen uttalt under ankesaken.

Da aktoratet startet prosedyren, gikk de rett på de omstridte tekstmeldingene mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

«En mann i grøfta»

Spesialenhetens sjef Jan-Egil Presthus viste til meldinger som «jobbing i huset» og «fine arbeidsforhold», meldinger aktoratet mener er kodede beskjeder om at det er trygt for Cappelen å smugle.

Presthus viser til at Cappelen i denne perioden ventet på en innførsel, mens Jensen hadde parole på politihuset i forbindelse med en aksjon mot et narkotikamiljø. Ifølge Presthus hadde han mulighet til å omdisponere ressurser.

Han går så videre til meldingen om «en mann i grøfta», og sier Jensen har gitt ulike forklaringer på dette.

– Jensens skiftende forklaringer om formålet gir ham liten troverdighet. De gir heller ingen logisk sammenheng til den øvrige kommunikasjonen, sier Presthus.

– Meldinger endret karakter

Han mener de kan lese av meldingene når hasjen er kommet.

– Etter innførselen endrer meldingene karakter. Jensen spør om alt er OK, og blir urolig når han ikke hører noe, sier Presthus.

Jensen har i rettssaken hevdet at Spesialenheten bare har med meldinger som passer inn i dette bildet. Det er bakgrunnen for at forsvarerne presenterte sine egne tidslinjer.

Hva må til for å dømme Jensen? Spesialenheten mener det holder at Jensen har visst om smuglingen.

– Hvis lagretten finner det bevist at Jensen kjente til Cappelens innførsler, kommer man ikke unna domfellelse, sier assisterende sjef Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten.

Prosedyrer i Cappelen / Jensen saken.

AKTORATET: Leder for spesialenheten Jan Egil Presthus (nærmest), statsadvokat Lars Erik Alfheim og Spesialenhetens nestleder Guro Glærum under prosedyrer i Eirik Jensen-saken.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Helt uten troverdighet

Kleppe viser til politirapporten som ligger til grunn, og sier det går tydelig frem at politiet har to uavhengige kilder som gir detaljert informasjon om Cappelen og hans omsetning i Norge. I tillegg vises det til informasjon om reisevirksomhet og økonomi, og tilknytning til andre narkotikakriminelle.

– Det er helt uten troverdighet at Jensen med sin politikompetanse ikke har lagt merke til dette. Han har hatt tett kontakt med Cappelen, og vi vet at han er godt kjent med de mange turene til utlandet. Han har hatt god kjennskap til Cappelens kriminelle kontakter. Dersom kontakten var tjenstlig relatert, ville det vært helt ufarlig for Jensen å forklare at Cappelen var en kriminell han fikk informasjon av. I stedet holder han på en forklaring om at Cappelen tjente penger som forretningsmann, sier Kleppe.

Kleppe viser til det siste møtet mellom Cappelen og Jensen før Jensen ble pågrepet, og mener Jensen der viste seg som en medvirker. Cappelen hadde da mistet store mengder hasj etter et skjult politibeslag.

– Jensen går tilbake til politihuset, men informerer ingen. Han fortsetter å kommunisere med Cappelen om hasjen, og foreslår hvordan man kan gå frem for å finne ut hvem som har stjålet hasjen, sier Kleppe.

Hun sier at Spesialenheten ikke bestrider at Cappelen også var informant, men at det ikke endrer saken. Kleppe mener det var bevisst at Jensen ikke fulgte regelverket i kontakten med Cappelen.

– Forklaringen om at han var vant til å jobbe på en annen måte og at Cappelen var en kilde, virker som en bortforklaring. Han har bevisst unndratt seg kontroll, sier Kleppe.

– Ikke bevist at Cappelen lyver

Aktor Kleppe beskriver Gjermund Cappelen som en profesjonell kriminell, og at motivasjonen hans er strafferabatt. Hun sier at politiet har etterprøvd Cappelens forklaringer, og at de ikke har funnet bevis på at han lyver om Jensens rolle.

– Jensen har flere ganger hevdet at Cappelens forklaringer ikke er ettergått. Det er ikke riktig, sier Kleppe.

Hun mener det motsatte er tilfelle for Jensens del, og at etterforskningen har vist at forklaringen hans ikke stemmer.

– Han har tilpasset eller endret forklaringen sin når den ikke støttes av bevisene, sier Kleppe.

– Ikke lenger politimann

Kleppe tar opp det mye omtalte McDonalds-møtet og bildet av Cappelen og Jensen på Ekeberg. Jensens forsvarere har antydet at dette kan knyttes til trusler mot Cappelen.

– Det interessante er at Jensen er fullt ut informert om at Cappelen møter svenske kriminelle i Oslo, og at han ikke informerer om dette. At de har et ærend her, er interessante opplysninger for politiet. En som ikke informerer om dette, er ikke lenger politimann, sier Kleppe.

Dommer Kristel Heyerdahl leser opp spørsmålene de ti i juryen skal svare ja eller nei på.

Dommer Kristel Heyerdahl leser opp spørsmålene de ti i juryen skal svare ja eller nei på.

Spørsmålene til juryen

Før aktoratet startet sin prosedyre, leste dommer Kristel Heyerdahl opp spørsmålene de ti i juryen skal svare ja eller nei på. Det kreves flere enn seks stemmer for at juryen skal svare ja på spørsmålene.

1: Hovedspørsmål: Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha medvirket til ulovlig innførsel av narkotika?

2: Tilleggsspørsmål: Skal kun besvares hvis spørsmål 1 er besvart bekreftende. Gjelder den i spørsmål 1 nevnte overtredelse et meget betydelig kvantum?

3: Hovedspørsmål: Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling?

4: Tilleggsspørsmål: Skal bare besvares hvis spørsmål 3 besvares bekreftende. Er korrupsjonen å anse som grov?

Ragna Lise Vikre

PÅ PLASS: Eirik Jensens samboer Ragna Lise Vikre utenfor rettssalen før prosedyrene.

Foto: Svein Olsson / NRK

Det er gått nesten fem måneder siden en kampklar Eirik Jensen møtte opp til oppstarten av ankesaken. Jensen sa han var bedre forberedt enn tilfellet var i tingrettssaken, der han ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj.

Jensen ønsker ikke å bli avbildet eller snakke med pressen i dag, men NRK fikk en kort kommentar fra samboer Ragna Lise Vikre.

– Jeg er spent på hva slags linje aktoratet legger seg på. Jeg mener vi har funnet ting som vi har plukket fra hverandre, og håper å lese det mellom linjene, sier Vikre utenfor rettssalen.

Les også: Ankesaken går mot slutten: Sju temaer som kan avgjøre Jensens skjebne

Vil be om lukkede dører

Aktor Kleppe sier hun har et kort tema der de vil begjære lukkede dører, og sier hun vil forsøke å legge det før eller etter en pause tirsdag. Jensens forsvarere har også varslet at de vil begjære lukkede dører for deler av prosedyren.

Jensen sier mange av meldingene til Cappelen dreier seg om saker der Cappelen har vært informant, og det er opplysninger om dette som er så sensitivt at dørene må lukkes.

Spesialenhetens prosedyre skal etter planen vare fram til lunsj onsdag. Da slipper Jensens forsvare til.

Vet du hva som skjer i retten? Test deg selv!

Disse skal avgjøre Jensens skjebne

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT