Jensen om trusler fra svenske gangstere: – Jeg var Cappelens sikkerhetsagent

OSLO TINGHUS (NRK): Eirik Jensen hevder trusler mot Cappelen og miljøet rundt bærumsmannen kan forklare hvorfor de to hadde hyppig kontakt høsten 2013. – Cappelen levde et dobbeltliv. Det gikk stort sett bra, men det kostet, sier Jensen.

Gjermund Cappelen og Kaja de Vibe Malling

TUNG TID: Gjermund Cappelen forklarte i tingretten at høsten 2013 var en tung tid, fordi han ble utsatt for trusler fra et kriminelt miljø i Oslo.

Foto: Ola Hana / NRK

En kampklar Eirik Jensen har varslet at han vil bruke ankesaken i Borgarting lagmannsrett til å fortelle mer om kontakten med sin informant – Gjermund Cappelen – enn han gjorde i forrige rettsrunde.

Til tross for den overhengende trusselen om lukkede dører, har Jensen allerede rukket å komme innom flere saker som berører Cappelen, enn han gjorde i tingretten.

Cappelens forsvarere hevder Jensen gjør dette for å skremme Cappelen, noe Jensens forsvarere avviser.

Fredag ettermiddag fortsatte Eirik Jensen likevel i samme spor, og forklarte seg blant annet om en trusselsituasjon knyttet til Gjermund Cappelen i 2013.

– Det skjedde mye i denne perioden, det var trusselscenarioer med godt kjente, tunge kriminelle i Oslo, mot Cappelen. Det var mye å håndtere. Jeg prøvde å gi ham både råd og veiledning. Det var en stressituasjon for ham, og ikke uproblematisk.

Eirik Jensen

Eirik Jensen er i gang med sin frie forklaring i ankesaken. Den fortsetter tirsdag.

Foto: Ola Hana / NRK

Ble observert av kriminell

Jensen forklarer at den hyppige kontakten med Cappelen i denne perioden, etter hvert ble et problem. Et av møtene, som skjedde 10. september på Ekeberg i Oslo, ble observert av en kriminell. Den kriminelle tok da et bilde av Cappelen og Jensens biler.

I avhør med politiet har Cappelen selv sagt at bildet fra Ekebergsletta ble «en snakkis» i de kriminelle miljøene. Bildet førte også til at Cappelen ble innkalt til et møte med andre kriminelle i Oslo, der han ble beskyldt for tysting.

I rettssaken i Oslo tingrett forklarte Gjermund Cappelen at han var utsatt for et stort press høsten 2013, og nevnte blant annet trusler fra det han omtalte som «en pakkis». Cappelen ble pågrepet av politiet desember 2013.

Hemmelig møte mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen

BILDEBEVIS: En kriminell person ble vitne til at Eirik Jensen og Gjermund Cappelen møttes på Ekeberg i Oslo 10. september 2013. Cappelen satt i den hvite BMW-en på bildet. I den sorte Volvoen satt Jensen. NRK har sjekket at registreringsnummeret fortsatt står registrert på Oslo politidistrikt.

Foto: Privat / NRK

Les alt som ble sagt i dag fire av ankesaken:

– Sikkerhetskonsulent

I retten fredag koblet Eirik Jensen det aktuelle bildet til trusler fra en svensk-albansk kriminell gjeng, kjent som «Original Gangstas». Gruppen, som mot slutten av 2000-tallet hadde flere hundre medlemmer, hadde på et tidspunkt fått feste i flere svenske byer, deriblant Göteborg og Malmö.

Jensen forteller at hans klare råd til Cappelen var å gjennomføre et møte med representanter fra den kriminelle gjengen. Møtet ble avholdt på en McDonalds-restaurant, ifølge Jensen.

– Cappelen er god i snakketøyet, og mitt råd var å få til en avtale.

– Cappelen har alltid pratet med meg om disse situasjonene, og jeg har følt at jeg har vært en sikkerhetskonsulent for ham. Stort sett har det gått veldig bra, han sitter her i dag, men jeg tror det har kostet litt. Det koster å leve et dobbeltliv.

John Christian Elden på vei inn i retten

Deler av Jensens forklaring har gått for lukkede dører. Her er forsvarer John Christian Elden på vei inn i rettssalen.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Hadde ikke noe med Cappelen å gjøre

Jensen sier han tolker det slik at møtet fungerte, og at Cappelen følte seg tryggere i etterkant.

Gjermund Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, sier på sin side at det ble avholdt et «avklarende» møte.

– Møtet hadde ikke noe å gjøre med Cappelen i det hele tatt, annet enn at det var en venn av Cappelen som hadde mottatt trusler, og Cappelen fikk møtet i stand.

NRK PRESISERER: I en tidligere versjon av denne saken sa Cappelens forsvarer at det aktuelle møtet skjedde i Gøteborg. Cappelens forsvarer mener det riktige er at møtet fant sted i Norge.

John Christian Elden sier grunnen til at Eirik Jensen valgte å nevne den svensk-albanske gjengen, er at han føler det er en nødvendig del av sitt forsvar.

– Det er en del av det trusselbildet som tilsier at det har vært mye kontakt mellom Jensen og Cappelen i 2012/2013. Dette er årstall som Spesialenheten er spesielt opptatt av. De lurer på om det er noe spesielt med denne kontakten, og påstår at det har med hasj å gjøre, sier Elden.

– Cappelen levde et dobbeltliv

I tingretten lanserte Elden en teori om at trusselbildet mot Cappelen var en av årsakene til at bærumsmannen valgte å snakke om Jensen i avhør med politiet. På spørsmål om Jensen kobler den angivelige trusselen fra et svensk-albansk miljø opp mot grunnlaget for at Cappelen dro Jensen inn i saken, svarer Elden følgende:

– Det kan jeg ikke kommentere, det er bevisførsel som skal gå for lukkede dører.

I retten fredag uttalte Jensen også at han skjønte at Cappelen «levde et dobbeltliv», og at «det kostet». Elden er tydelig på at dette ikke innebærer at Jensen visste om Cappelens hasjsmugling.

– Han måtte jo være Cappelens sikkerhetsagent i dette, det er helt på det rene. Han vet ikke at Cappelen har drevet med konkrete hasjinnførsler eller lignende, men han vet åpenbart at han har vært en del av et kriminelt miljø, og har fått opplysninger fra kriminelle miljøer.

Tirsdag fortsetter Eirik Jensen sin frie forklaring i Oslo tingrett. Det er foreløpig uklart om det skjer for åpne eller lukkede dører.

En kort oppsummering av en komplisert sak.

Dette bør du vite om Eirik Jensen-saken

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger