Hopp til innhold

290.000 mister feriepenger – Charlott er én av dem

Flere hundre tusen mennesker som har vært permittert eller arbeidsledig under pandemien, får kutt i feriepengene neste sommer.

Charlott Pedersen, tillitsvalgt for Handel og Kontor.

FERIEPENGER: Charlott Pedersen har vært permittert i flere runder under koronapandemien.

Foto: Åse Marit Befring / NRK

– Jeg synes det er ganske skuffende. Veldig mange av de som er hardest rammet, er jo de som ikke har verdens høyeste lønn, sier Charlott Pedersen, som rammes av kuttet.

For nå viser ferske tall at 290.000 personer får en lavere utbetaling som følge av Solberg-regjeringens innstramming. Omkring 190.000 personer som har mottatt dagpenger i år, vil ikke få rett til feriepenger.

Pedersen jobber på Lampemagasinet i Oslo. Hun har vært permittert tre ganger under pandemien, blant annet halvannen måned til sammen i år.

Hun får ikke én krone i feriepenger til sommeren for permitteringsperioden – hvis ikke Støre-regjeringen tar grep.

– Dårlig gjort

De som har vært hardest rammet av pandemien, må nok en gang betale den høyeste prisen, mener Pedersen.

– Nå har de betalt ekstra hardt når de har vært permittert. Og så skal de betale plutselig igjen neste år. Det synes jeg er dårlig gjort, sier hun til NRK.

Charlott Pedersen, tillitsvalgt Handel og Kontor.

SV-POLITIKER: Charlott Pedersen var aktiv i stortingsvalgkampen for å hanke inn stemmer for SV.

Foto: Åse Marit Befring / NRK

– Det betyr kanskje at man ikke kan prioritere å reise til familien sin. Jeg har familie som bor langt unna. For mange vil det nok også bety at det kan bli vanskeligere å betale regningene, sier Pedersen, som selv har tantebarn og familie i Bodø.

Pedersen er andre vara for SV i Akershus og dessuten tillitsvalgt i LO-forbundet Handel og Kontor.

Og en rekke LO-topper, også i Handel og Kontor, har allerede reagert kraftig på at Støre-regjeringen ikke retter opp kuttet i feriepenger som ble foreslått av Solberg-regjeringen.

Nå er saken tema i budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet og SV på Stortinget.

SV har, i motsetning til regjeringen, lagt inn feriepenger til arbeidsledige i sitt alternative budsjett.

Men SV-leder Audun Lysbakken ga før forhandlingene klar beskjed om at partiet ikke kommer til å bruke sin forhandlingskapital på å få på plass feriepengene.

– Når det gjelder feriepenger på dagpenger, er vi mer enn villig til å la det være en del av et budsjettforlik. Men da må de komme med det forslaget og med forslag til finansiering, sa han mandag.

Det koster 1,6 milliarder kroner å rette opp kuttet.

Rammer hundretusener

Ferske tall fra Arbeids- og sosialdepartementet viser nøyaktig hvor mange som rammes av kuttet i feriepenger.

«Det anslås på usikkert grunnlag at dersom reglene for feriepenger av dagpenger for utbetaling i 2021 ble videreført i 2022, ville om lag 290.000 personer fått rett på feriepenger i 2022,» heter det i svaret.

Det understrekes at mange av disse har vært ledige i relativt korte perioder i år og derfor ville fått en utbetaling på gjennomsnittlig 6.600 kroner.

Men: Alle disse rundt 290.000 personene vil få en lavere utbetaling i 2022 med forslaget i Solberg-regjeringens budsjett enn de ville fått dersom reglene som gjaldt for utbetalingen i år, ble videreført.

«Om lag 190.000 anslås å ha mottatt dagpenger i mindre enn 25 uker i 2021, og vil dermed ikke få rett på feriepenger etter forslaget,» skriver departementet.

Samtidig vil 100.000 personer «i større eller mindre grad» få redusert sin utbetaling. Grunnen er at de blir påvirket av ett av de tre innstrammende grepene, enten den reduserte satsen, maksbeløpet på 12 000 kroner eller opptjeningsperioden.

– Må rydde opp

Rødts Mimir Kristjansson fremmet onsdag et representantforslag i Stortinget om å gjeninnføre feriepenger til de arbeidsløse.

– Disse tallene viser hvor smålig og usosialt kutt i feriepenger for arbeidsløse er, og hvor mange som blir rammet, sier han til NRK.

 Spørretimen i Stortinget

SMÅLIG: Rødts Mimir Kristjansson krever at regjeringen rydder opp og får på plass feriepenger på dagpenger allerede neste år.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Stortingsrepresentanten mener det nå hviler et tungt ansvar på SV og regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Nå er det på tide at de rødgrønne tar seg sammen, rydder opp i dette og får på plass feriepenger til de arbeidsløse også neste år.

Ifølge Kristjansson er det egentlig snakk om en tredobbel svikt.

– Først kommer et kutt fra Høyre. Så viderefører Ap og Sp det kuttet, stikk i strid med sine egne løfter. Og nå i siste omgang har SV varslet at de ikke vil prioritere å ta denne kampen, sier han.

– De som ender med svarteper i dette spillet, er de arbeidsløse.

Finanspolitisk talsperson Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og finanskomiteens leder Eigil Knutsen (Ap, t.h.)

TIDSPRESS: Finanspolitisk talsperson Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og finanskomiteens leder Eigil Knutsen (Ap. t.h.) har bare noen dager på seg til å komme i havn med neste års statsbudsjett.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Ordknappe forhandlere

SV har imidlertid vært helt klare på at partiet ikke kommer til å bruke sin makt til å forhandle saker regjeringspartiene selv har lovet å løse, inn i budsjettavtalen.

– Jeg kan ikke gå inn på de enkelte sakene i forhandlingene. Men vi jobber godt sammen og har som mål å komme til enighet, sier Eigil Knutsen (Ap), som leder forhandlingene.

– Hvem av dere og SV har ansvaret for denne saken?

– Jeg kan ikke si noe om de enkelte sakene i budsjettforhandlingene.

Kari Elisabeth Kaski. SV.

FORHANDLER: SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski innledet denne uken samtaler med Ap og Sp om neste års budsjett.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Også SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski var ordknapp da hun møtte pressen onsdag.

– Vi kommer ikke til å kommentere på noe av det som ligger på bordet inne i forhandlingene underveis, sier hun til NRK.

Til tross for at signalene fra forhandlingsrommet er knappe, håper Charlott Pedersen SV og de to regjeringspartiene får på plass feriepengene i budsjettforhandlingene.

– Jeg håper at dette løses i forhandlingene, sier hun.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ