Hopp til innhold

Skarp SV-advarsel: Ap og Sp må selv oppfylle egne løfter

SV-leder Audun Lysbakken har en klar advarsel før budsjettforhandlingene: SV vil ikke bruke sin forhandlingsmakt til å «rette opp» såkalte usosiale kutt.

SVs alternative budsjett

VIPPEMAKT: SV og partileder Audun Lysbakken skal nå forhandle med Ap og Sp om neste års statsbudsjett.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

SV la i dag fram sitt alternative statsbudsjett for 2022.

– Vi kan ikke og kommer ikke til å legge fram krav i forhandlingene om saker regjeringen allerede har lovt å gjenomføre. Vår jobb er å legge fram krav regjeringen ikke har lovet å gjennomføre, sier Lysbakken.

Budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet og Senterpartiet på Stortinget startet klokken 14 i dag.

– Det kan ikke være sånn at forhandlinger med SV blir en øvelse hvor vår forhandlingsmakt skal brukes til å forhandle inn ting som regjeringen allerede har lovet å gjøre, legger han til.

SVs alternative budsjett

BUDSJETTFORHANDLINGER: SV-leder Audun Lysbakken og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski la i dag fram SVs alternative budsjett.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Må komme fra dem

I ettermiddag satte de tre partiene seg ned til samtaler på Stortinget.

– Vi ser fram til forhåpentligvis å få på plass en budsjettavtale på enden av dette her som tar landet i en mer rettferdig og grønnere retning. Det er et felles mål disse tre partiene har, sier finanskomiteens leder Eigil Knutsen (Ap).

Den siste tiden har diskusjonen om feriepenger på dagpenger – og andre såkalte usosiale kutt – gått høyt.

Feriepenger på dagpenger vil neste år koste 1,6 milliarder kroner, og totalt beløper de såkalte usosiale kuttene seg til flere milliarder kroner.

I sitt tilleggsbudsjett endrer Ap og Sp bare et fåtall av det de tidligere har kalt usosiale kutt fra Solberg-regjeringen.

– Når det gjelder feriepenger på dagpenger, er vi mer enn villig til å la det være en del av et budsjetforlik. Men da må de komme med det forslaget og med forslag til finansiering, sier Lysbakken.

Han viser til at regjeringen i Hurdalsplattformen lover å rette opp mange av de såkalte usosiale kuttene.

Kamp om elavgift

Et kutt i strømavgiften på nesten 3 milliarder kroner var en av de største satsingene i Støre-regjeringens tilleggsbudsjett. SV har ikke lagt inn en slik reduksjon i sitt alternativ.

– Vi står på Solberg-regjeringens forslag på elavgiften. Vi har ikke prioritert 3 milliarder i ytterligere kutt i elavgiften, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Elavgiften kommer garantert til å bli et tema i budsjettforhandlingene.

For Støre-regjeringen går i sitt tilleggsbudsjett inn for å redusere elavgiften kraftig, med 47 prosent i årets tre første måneder med 47 prosent, eller 8 øre per kilowattime (kWh) i forhold til i år.

Resten av året vil Ap og Sp kutte avgiften med 9 prosent, eller 1,5 øre per kWh, slik Solberg-regjeringen foreslo.

Det betyr i alt 2,9 milliarder kroner i reduserte strømavgifter til staten neste år.

SV har fullt og helt lagt seg på Solberg-regjeringens forslag.

Skjerper oljeskatt

Samtidig foreslår SV i sitt alternative budsjett å øke CO2-avgiften på sokkelen med 52 prosent, sammenlignet med nivået i år.

Det er langt mer enn økningen på 15 prosent som Solberg-regjeringen la inn. De fleste andre sektorer fikk nemlig et avgiftshopp på 28 prosent, men oljebransjen ble skjermet ettersom den også betaler kvotepris for sine utslipp.

Et annet grep som bringer SV på kollisjonskurs med Ap og Sp er en kraftig innstramming partiet vil ha i skattepakken for oljenæringen som Stortinget vedtok i fjor.

Konkret vil SV fjerne den såkalte friinntekten i det midlertidige skatteregimet. Friinntekten er et særskilt skattefradrag på investeringer som oljeselskapene nyter godt av.

Samtidig vil SV fremskynde tidspunktet for oljeselskapene til å legge fram sine utbyggingsplaner under det midlertidige regimet, fra utgangen av neste år til 1. januar neste år.

Tøffe tak

Alle som tjener mer enn 600.000 kroner i året vil få høyere skatt, dersom SV vinner frem i budsjettforhandlingene med regjeringen.

– Jeg gleder meg til å sette i gang med forhandlinger. Jeg er forberedt på tøffe tak og lange dager, men det skal bli fint å komme i gang, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Hun skal lede forhandlingene med regjeringspartiene om budsjettet.

Støre-regjeringen la frem sitt budsjett den 8. november. Her foreslo de å øke skattene med 4,8 milliarder kroner sammenlignet med budsjettforslaget fra Solberg-regjeringen.

Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet

Kari Elisabeth Kaski er SVs finanspolitiske talsperson og skal lede partiets budsjettforhandlinger med regjeringen.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det er en betydelig avstand til det SV vil kreve i forhandlingene.

SV vil ha kraftig skatteskjerping og mer miljøfokus enn det regjeringen legger opp til.

Ap gikk til valg med en skattegaranti. Partiet lovet at det samlede nivået på avgifter og skatt på inntekt skal ligge i ro på 2020-nivå de neste fire årene.

Regjeringen er avhengig av støtte fra SV for å få igjennom budsjettet i Stortinget.

Dyrere for de rikeste

SV foreslår å øke både inntektsskatten, formuesskatten og utbytteskatten. Partiet ønsker at folk med de største formuene og aksjeinntektene skal bidra mer til fellesskapet.

Partiet vil øke formueskatten med 14,7 milliarder, inntektsskatten med 7,3 milliarder. Samtidig innfører de en grønn folkebonus på 3,6 milliarder kroner som skal gå til folk som tjener mindre enn 500.000 kroner. Pengene herfra tas fra CO2-avgift.

– Det viktige for oss er at skattesystemet både skal finansiere mer velferd og blir mer omfordelende slik at de som har de høyeste formuene og inntektene betaler mer, mens folk flest går i pluss. Samtidig er det viktig å bidra til det grønne skifte og få ned klimagassene, sier Kaski.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum i Stortinget

Det skiller 16 milliarder i skatt mellom budsjettforslaget til Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum med SVs alternative budsjett

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum
  • De som tjener under 600.000 vil få skattekutt med SVs politikk.
  • De som tjener mer vil i snitt få økt skatt. De som tjener over en million vil få en betydelig skatteøkning.
  • Regjeringen på sin side foreslo at skatteøkningen først ville komme for de som tjener over 700.000 kroner.

Skatte etter evne

SV vil øke satsen på formueskatten mer enn regjeringen foreslår, (0.95 prosent) og vil heller at den skal opp i 1,1 prosent. Dessuten vil de innføre en tilleggssats på 0,2 prosent skatt på formuer over 20 millioner.

– Vi vil sørge for at de med de største formuene og aksjeinntektene bidrar mer til fellesskapet, sier Kaski.

– Gjennom et mer rettferdig skattesystem, med økt skatt på formue, arv og eiendom, og redusert skatt for folk flest, vil de rikeste bidra langt mer til fellesskapet, mens folk flest kommer ut i pluss. Med SVs skattepolitikk vil alle skatte etter evne og forskjellene i Norge vil utjevnes, sier Kaski.

Tøffe forhandlinger

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til NRK at han er forberedt på tøffe forhandlinger.

– Jeg forstår godt at SV vil ha gjennomslag i forhandlingene for de tingene de er opptatt av. Dette er partier som vil ha samfunnet i samme retning, vi skal ta samfunnet i mer omfordelende retning, sier Jonas Gahr Støre.

Regjeringen er avhengig av støtte fra SV for å få flertall på Stortinget for budsjettet. Finanskomiteens leder Eigil Knutsen (Ap) og Sigbjørn Gjelsvik (Sp) deltar for regjeringspartiene i forhandlingene mens Kari Elisabeth Kaski stiller for SV.

Kaski understreker at SV går til forhandlingene med ambisjoner om å få gjennomslag for sitt skatteopplegg.

– Det kan bli lange dager, men jeg tror at vi vil komme i mål. Jeg er helt sikker på at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker flertall for sitt budsjett. Derfor kommer de til å være klare til å forhandle. Det ønsker også SV. Det viktigste for oss i SV er å få redusert de økonomiske forskjellene mellom folk og få ned klimagassutslippene, sier Kaski.

Også Støre er positiv i forkant av forhandlingene.

– Vi er helt klare for å sette oss ned med SV, ta den tiden som trengs og sørge for at budsjettet får flertall i Stortinget, sier Jonas Gahr Støre.

– Vi har forklart folket at vi ikke greier alt på en gang etter to-tre uker etter 8 år, sier han.

Tror du det blir en budsjettavtale med SV?

– Ja, det tror jeg.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger