Hopp til innhold

Dropper elferjer på flere strekninger fordi de ikke får støtte

Regjeringa kan ikke love støtte til fylkeskommuner som tar i bruk elferjer. Fra neste år blir det krav om nullutslippsferjer i alle anbud.

Olav Duun Holfes Lund

FLERE STREKNINGER: I over 50 år har ferja gått over Foldafjorden. Her ved kai i Hofles i Nærøysund. Dette er en av åtte ferjestrekninger i Trøndelag som skal på anbud.

Foto: Tariq Alisubh

CO₂ i atmosfæren
420,5 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

– Det er helt håpløst og kjempetrist, sier fylkespolitiker og gruppeleder Rakel Therese Trondal (SV) i Trøndelag.

Om få dager lyser fylket ut anbud på åtte ferjestrekninger i Trøndelag fra 2025 til 2030. Altså ber de transportselskaper om tilbud på å drive ferjene.

Fylkespolitikerne har enstemmig vedtatt at det ikke blir elferjer fra 2025. Årsaken er at tilbud på elferjer blir dyrere enn andre alternativer for fylkeskommunen. Uten økonomisk støtte blir det rett og slett for dyrt.

– Da ser vi ingen annen råd enn å være økonomisk ansvarlig, og lyse ut anbud i Trøndelag uten nullutslipp, sier SV-politikeren.

Regjeringa vil stille krav om lav- og nullutslipp i nye anbud i Norge fra 2023. Men de har ennå ikke bestemt hvordan dette skal gjennomføres.

– Vi jobber på spreng for å finne ut den mest effektive måten å stille kravet på. Når det er på plass, så vil vi finne ut hvilken kompensasjon som kan være aktuell. Så det må vi komme tilbake til.

Det sier statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) i Klima- og miljødepartementet til NRK.

Ragnhild Sjoner Syrstad

Statssekretær i klima – og miljødepartementet, Ragnhild Sjoner Syrstad, sier det blir krav om nullutslipps ferjer i alle nye anbud fra neste år.

Foto: Arbeiderpartiet

Avhengig av kompensasjon

Krav om utslippsfrie ferjer i anbud fra 2023 og for hurtigbåter fra 2025 skal bidra til å halvere utslippene fra innenriks sjøfart.

Men det blir ikke tilfelle når åtte nye anbud nå lyses ut i Trøndelag for perioden 2025-2030.

Trøndelag fylkeskommune har bedt om en avklaring fra regjeringa siden mai. De trenger å vite om de får støtte til elferjer, nye kaier og ladeutstyr. Foreløpig har svaret vært nei.

Direktør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune, Konrad Pütz sier det er viktig med en avklaring.

Les også Stiller krav om lav- eller nullutslippsferger innen 2023

Nye ferger til Molde-Vestnes

I fjor forsvant støtten fra Enova til ladeutstyr til ferjer og hurtigbåter, som har blitt gitt i fem år.

– Støtten forandret hele ferjesektoren i Norge ved at Enova tok en andel av kostnadene med å byge ladeutstyr. Det var kjempeviktig, men er stoppet, sier Konrad Pütz, direktør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune.

Han sier fylkeskommunen har jobbet hardt lenge for å legge om til lav- og nullutslipp på ferjer og hurtigbåter. En kompensasjon er nødvendig.

– Det er viktig og vi jobber for å få avklart det, sier han.

Konrad Pütz, direktør samferdsel Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune og direktør for samferdsel, Konrad Pütz, har bedt om en avklaring fra regjeringa siden mai. De trenger å vite om de får støtte til elferjer, nye kaier og ladeutstyr.

Foto: Rita Kleven

Regjeringen vil finne beste løsning

Det er 130 ferjesamband i Norge, og det vil i løpet av året bli 74 elferjer. I dag er det opp til fylkeskommunene å stille krav, for å få ferjer med mindre utslipp.

Det endres fra 2023. Det har regjeringa slått fast i Hurdalsplattformen. Men få måneder før kravet kommer, er det uklart hvordan dette skal gjennomføres.

– Regjeringa er opptatt av å få til nullutslippsløsninger. Vi må finne ut hvilken måte det er best å gjøre det på. Det kan enten være krav til innkjøperen som kjøper tjenesten, eller til fartøyet.

Det sier statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad i Klima- og miljødepartementet, og legger til:

– Først etterpå kan vi finne ut hvordan en kompensasjon kan se ut.

Hun vil ikke si hva som kommer i statsbudsjettet som legges fram torsdag.

Nye elferjer skal trafikkere Flakk-Rørvik

Støtte fra Enova gjorde det mulig å få el – ferje mellom Flakk og Rørvik i Trondheimsfjorden i 2019. Denne støtteordningen ble stanset i fjor.

Foto: Fosen Namsos Sjø

Ble lovet støtte til elferjer

Høyre er kritiske til at en støtteordning fra regjeringa ikke er på plass. For snart to år siden lovet daværende statsminister Erna Solberg pengestøtte i overgangen til lav og nullutslippsferjer i Norge:

– De som skal drifte dette må betale for noe, men noe skal også støttes gjennom offentlige overføringer. Fylkeskommunene får jo bidrag fra staten til å drifte dette, sa Solberg til NRK.

Gruppeleder i Høyre i Trøndelag, Pål Sæther Eiden, sier dette skulle vært avklart for lenge siden.

– Regjeringa har signalisert store ambisjoner og jeg synes de bør omsette ambisjonene i handling, sier han.

Ferje Leka

Viktig ferje fra fastlandet til Leka. Om tre år kan det bli ny ferje, men det blir ikke el – ferje. Det har fylkespolitikerne bestemt.

Foto: Tariq Alisubh

Industrien er opprørte

Det som er i ferd med å skje i Trøndelag, vekker også oppsikt andre steder i landet.

– Det må sikres rammevilkår. Å lyse ut ferjeanbud uten krav om nullutslipp, er å gå baklengs inn i fremtiden, sier konstituert direktør Håvard Tvedte i Maritime Cleantech på Stord.

Maritime Cleantech er ei næringsklynge med hovedtyngde i regionen mellom Bergen og Stavanger, og har 150 medlemmer fra maritim industri.

Tvedte sier støtte er viktig for å sikre store kutt i utslippene.

Å nå disse politiske kravene er noe politikere på ulike nivå har ansvar for å følge opp. Fylkene bør premierer lavest mulig CO₂-utslipp i sine anbud, og staten må kompensere for merkostnader, sier Tvedte og fortsetter.

I tillegg til utslippskutt, medfører dette grønn industribygging og store eksportmuligheter for norske selskaper langs hele kysten, sier Tvedte.

Les også Noreg har «slutta» å byggje ferjer

Verdas største brønnbåt

Ferjetilbud viktigere enn utslipp

I Trøndelag mener SV at fylkeskommunen ikke har råd til ferjer som kutter utslippene.

I Trøndelag så står vi nå i en situasjon der økte drivstoffpriser gir oss så store økonomiske utfordringer, at vi kan bli nødt til å kutte i buss, ferge- og hurtigbåttilbudet neste år, sier gruppeleder Rakel Therese Trondal fra SV.

Vi er nødt til at folk skal ha ferja som de er avhengig av for å bo i distrikts-Trøndelag. For oss handler det om å bevare mest mulig av tilbudet, sier SV-politikeren.

Rakel Therese Trondal, gruppeleder SV

Gruppeleder for SV i Trøndelag, Rakel Therese Trondal, mener det er trist at fylkeskommunen ikke har råd til å el – ferjer i nye anbud.

Foto: Rita Kleven