Hopp til innhold

Hevder de sliter med rekrutteringen, men her står ungdom i kø for å bli flyteknikere

Streikende flyteknikere viser til manglende rekruttering som årsak til at lønna må opp. Ved flyfagutdanningen i Bodø er det derimot lange ventelister for å komme inn.

Elever på flyfag ved Bodø videregående utfører et motorbytte på en gassturbinmotor.

Elever på flyfagutdanningen i Bodø utfører et motorbytte på en gassturbinmotor.

Foto: Flyfag Bodø

– Det er mangel på flyteknikere, og vi står foran et stort generasjonsskifte. I andre enden klarer vi ikke fylle opp studieplassene, fordi de unge ser at de ikke får noe igjen for syv års utdanning før de kan få lisensen.

Slik forklarte leder Jan Skogseth i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) bakgrunnen for lønnskravene, som har rammet flytrafikken i hele landet siden helga, til E24 denne uken.

Flyteknikerne krever en lønnsøkning på om lag 18 prosent.

Det begrunner NFO blant annet med at en flytekniker må ha minst syv års utdanning.

Men disse fordeler seg med tre år videregående utdanning og to år i praksis som lærling. Deretter kreves et til to år med spesialisering for å få sertifikat fra Luftfartstilsynet som flytekniker, noe som kreves for å kunne godkjenne fly til bruk etter vedlikehold.

Det er altså ikke ei utdanning på høgskole eller universitetsnivå.

Fasade Flyfag Bodø videregående

Flyfag ved Bodø videregående skole holder til på Luftfartsmuseet i Bodø.

Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK

Ventelister på flyfag

Jon-Tore Henriksen er avdelingsleder på flyfag i Bodø. Det er én av fire skoler i landet som har denne utdanninga.

Der er ventelistene lange for å komme inn, forklarer Henriksen til NRK.

– I år var det 137 på ventelisten i Bodø. Det er tre inntak og den siste vi tok inn var på 50-ende plass.

Det betyr at over 80 søkere står igjen på ventelisten.

– For å ta flyteknikersertifikatet må du ha minimum fire i karakter. Det er ganske høye krav og det er kanskje der utfordringen ligger, sier Henriksen.

Henriksen påpeker også at økt lønn ikke gir flere utdanningsplasser.

– Men lønna vil ha noe å si for at ungdom søker seg til utdanningen.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at 130 elever går på flyfag fordelt på de fire skolene i Bardufoss, Bodø, Sola og Skedsmo. Antallet søkere er om lag det dobbelte. I 2021 hadde utdanningen 249 søkere, mens tallet var 265 i vår.

Dette tjener de

Natt til lørdag ble de første flyteknikerne tatt ut i streik. Tirsdag er tallet 106 teknikere, og mot slutten av uken er det varslet at ytterligere 39 kan bli tatt ut i streik.

Statistisk sentralbyrå opererer med en gjennomsnittslønn for flyteknikere på 771.840 kroner, uten overtid.

– Hvis grunnlønna for en flytekniker er lavere enn en elektriker søker kanskje ungdommen seg heller dit. En del av rekrutteringa vil også være et lønnsspørsmål, påpeker Henriksen.

Som ferdig utdannet flymekaniker tjener man 686.280 kroner i året, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Men flyteknikerne jobber ofte nattevakter, i helgene og i helligdagene. Det er fordi det er på disse tidspunktene at flest fly står på bakken og kan få utført vedlikehold.

– Trenger erfarne flyteknikere

NFO mener på sin side at snittlønnen er under 600.000 kroner for en flytekniker, uten tillegg for ugunstig arbeidstid.

Etter sju års skolegang på videregående nivå og læretid vil man kunne få godkjenning som tekniker på én flytype. Under lærlingeperioden tjener man 274.080 kroner i året ifølge Aftenposten.

Men man må bygge ut med nye kurs for å få godkjenning på flere flytyper.

– Du er flytekniker etter sju år, men ikke en erfaren flytekniker. Det tar en del år før man er på nivå. Det er de erfarne flyteknikerne som løser problemene i hverdagen. Da sparer man timer med forsinkelse, sammenlignet med en fersk flytekniker, ifølge Jan Skogseth i NFO.