Hopp til innhold

Småkommuner har nok vaksiner til alt helsepersonell, men får likevel påfyll: – Ubegripelig

1. mars fikk nordlandskommunen Steigen sitt første smittetilfelle på mange måneder. Denne uken får de nok vaksiner til å vaksinere alt helsepersonell. Likevel kommer det 100 nye doser neste uke. – Vanskelig å forstå, mener helsebyråden i Oslo.

Robert Steen

ØNSKER MER VAKSINE: – I Oslo er det mindre risiko for alvorlig sykdom og død, men større bidrag til smittespredning. Hver eneste ekstra vaksinedose vil bety mye for Oslos befolkning som lenge har levd under landets mest strenge og inngripende tiltak, sier helsebyråd Robert Steen.

Foto: Olav Juven / NRK

AstraZeneca-vaksinen som leveres til kommunene, skal brukes til kritisk helsepersonell.

I forrige uke skrev NRK at Steigen kommune i Nordland kommer svært heldig ut når vaksinedosene av AstraZeneca skal deles ut.

Da var det klart at Steigen får 11 flere doser enn antallet helsepersonell i kommunen.

Siden da har FHI lagt ut oppdaterte tall for uke 10 – og nok en gang er det gode tall for Steigen.

Til tross for at de allerede hadde mer enn nok vaksiner til alt helsepersonell kan kystkommunen nå forvente en ny leveranse på 100 doser.

Også andre distriktskommuner i Nordland, som Hamarøy, Leirfjord og Bø, får ny pakninger med AstraZeneca-vaksinen i uke 10.

Steigen kommune har omtrent 2.500 innbyggere. Med 89 helsearbeidere kan de om få dager erklære seg ferdig med første runde med vaksinering i helsesektoren.

Når kritisk helsepersonell er ferdig vaksinert med første dose AstraZeneca-vaksine skal man begynne å vaksinere prioriteringsgruppe 5 med denne vaksinen, og deretter gruppe 6 og deretter gruppe 7.

Hvem i gruppen under 65 år, som da skal prioriteres i vaksinekøen ønsker ikke Steigen-ordfører Aase Refsnes (SV) å kommentere.

Aase Refsnes

Steigen fikk mandag bekreftet ett tilfelle av korona.– Nå må alle begrense antall mennesker vi møter. Holde oss mest mulig hjemme, rett og slett. Og husk de generelle rådene, vask hendene, hold god avstand og vær hjemme hvis du er syk, skriver ordfører Aase Refsnes i en pressemelding.

Foto: Karoline O.A Pettersen / Karoline O.A Pettersen

Hun viser til en uttalelse fra sist uke da hun var glad for vaksinene kommunen mottar.

På spørsmål om Steigen trengte alle disse vaksinene, svarte hun følgende:

– Jeg har full forståelse for ordførere som opplever et stort smittepress, og opplever at innbyggere blir syke og dør. Samtidig lener jeg meg på de anbefalingene som kommer og tenker at pandemien har vist at den kan slå til når og hvor som helst.

Helsebyråd i Oslo: – Vanskelig å forstå

I Oslo er smittetrykket høyt, og kommunen har flere ganger bedt om flere vaksiner.

Byrådsleder Raymond Johansen uttalte søndag at Oslo ligger nede på 279. plass blant kommunene når det gjelder hvor mange vaksinedoser som er distribuert i forhold til folketall.

Helsebyråd Robert Steen synes det er vanskelig å forstå at regjeringen har valgt å vaksinere bredt i kommuner der det nærmest ikke har vært smitte.

Raymond Johansen og Robert Steen.

Byrådsleder Raymond Johansen og helsebyråd Robert Steen har en rekke ganger bedt om flere vaksiner til Oslo.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– At man nå også velger å vaksinere yngre aldersgrupper i kommuner uten smitte, er ubegripelig. I yngre aldersgrupper er risikoen for alvorlig sykdom og død mindre, sier Steen til NRK.

Han mener det bryter med rettferdighetsprinsippet at noen kommuner ligger foran Oslo i vaksineringen, selv om Oslo har langt høyere smittetall og belastning over tid.

Dersom Oslo hadde fått disse vaksinedosene, kunne man kommet lenger med vaksinering av yngre aldersgrupper i Oslo.

– Det er her smitten er størst og hvor vaksinene kan bidra til at smitten går ned. Oslo har over lang tid hatt høye smittetall. Hver eneste ekstra vaksinedose vil bety mye for Oslos befolkning som lenge har levd under landets mest strenge og inngripende tiltak, sier Robert Steen.

Burde vært mer solidarisk med Oslo

En annen som har vært aktiv i debatten rundt vaksinestrategi er smittevernoverlege i Bodø kommune, Kai Brynjar Hagen. Han var tidlig ute og fortalte at han mente Oslo burde vært prioritert.

Dette sa han i en periode da Bodø var tilnærmet uten smitte, og siden da har Nordlands hovedstad satt smitterekord.

Men Hagen står på sitt – Oslo burde vært prioritert for lenge siden.

– Steder som har større smittetrykk over tid burde prioriteres foran steder som har lite eller ingen problemer.

Kai Brynjar Hagen

OSLO TRENGER VAKSINE: Kai Brynjar Hagen mener fortsatt det intense smittetrykket på Oslo er god argumentasjon for at de bør få flere vaksiner.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Burde ikke Bodø være glade for at det faktisk er en del vaksinerte her, nå når smitten øker?

– Vi har et utbrudd som antagelig er begrenset, mens Oslo har hatt en vedvarende situasjon over lang tid. Hvis alle var mer solidarisk med Oslo kan det tenkes at vi hadde fått ned smitten der, som kunne ført til mindre utbrudd andre steder i landet.

Hagen forteller videre at han har lite tro på at Bodø, i likhet med Steigen, blir ferdig med vaksinering av helsepersonell med det første. Han ønsker ikke å kommentere Steigens situasjon.

Men på generelt grunnlag, om små kommuner med lite smitte, sier han følgende:

– Det skulle ikke være noen grunn til at de stedene med minst smittepress får mest vaksiner. Men det handler om minstepakkestørrelser og hvordan man regner ut fordelingen. Dette vil gi noen skjeve utslag, men jeg mener det burde vært lagt et annet fordelingsløp for å unngå dette.

Spiss debatt om neste stikk

Norges vaksinestrategi har blitt heftig debattert over en lengre periode. Blant annet har 65 østlandskommuner krevd en ny strategi.

Samtidig advarer 26 ordførere i Møre og Romsdal i Klassekampen helseminister Bent Høie (H) mot å endre strategi og gå inn for en geografisk skjevfordeling av vaksiner.

I dag kunngjorde FHI at de anbefaler å skjevfordelele vakisnene.

Klokka 14 i dag skal helseministeren, FHI-direktør Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog snakke om vaksinestrategien på en pressekonferanse.

FHI: – Vil utjevnes over tid

Antall doser en kommune mottar av vaksinen fra AstraZeneca er bestemt av antall innbyggere under 65 år i kommunen.

Og helt uavhengig av andelen helsepersonell i disse kommunene, opplyser Knut Jønsrud, som leder vaksineforsyningen i FHI.

Han sier videre at det kan oppstå situasjoner der antall doser en kommune mottar kan avvike en del fra det antallet den teoretisk skal motta.

– Dette vil gjelde mindre kommuner, og skyldes den store pakningsstørrelsen vaksinen kommer i på100 doser. Dette vil utjevnes over tid, sier Jønsrud.

Bogøy i Steigen sett fra Ålstadøya.

KOMMER HELDIG UT: Steigen kommune har omtrent 2.500 innbyggere. Med 89 helsearbeidere kan de om få dager erklære seg ferdig med vaksinering i helsesektoren.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK